ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ידיעות מנויים נגד חיים :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 001369/09

בפני:

כב' השופט מ. בן-עטר

תאריך:

21/06/2009

בענין:

ידיעות מנויים (שותפות רשומה)

ע"י ב"כ עו"ד

בסכס טל

התובעת

נ ג ד

חיים משה

הנתבע

פסק דין

תחילתם של הליכים בתיק זה בהגשת בקשה לתיק הוצל"פ 1-08-08921-18 לביצוע תביעה על סכום קצוב בסך 337 ₪, המהווה, לטענת התובעת, יתרת חוב של הנתבע בגין מנוי לעיתון "ידיעות אחרונות". תיק זה, אשר נדון בסדר דין מהיר, נפתח להמשך דיון בענין, לאחר שנתקבלה התנגדותו של הנתבע לביצוע התביעה, באופן שניתנה לו רשות להתגונן.

אין חולק כי התובע היה מנוי על עיתון "ידיעות אחרונות", אך לטענת הנתבע הסיכום מלכתחילה היה כי יהיה מנוי לשלושה חודשים בלבד בתשלום של 90 ₪ לחודש. אין חולק כי הנתבע חויב באמצעות הוראת קבע שנתן גם עבור חודש רביעי באותו סכום (90 ₪), ולאחר חיוב זה הוא ביטל את הוראת הקבע. הוסיף וטען הנתבע, כי העיתון היה מושלך מידי בוקר על המדרכה סמוך לביתו ולאחר חלוף שלושת חודשי המנוי, לא התעניין בעיתון יותר ולא לקח כל עיתון וגם לא עלה בדעתו שהתובעת ממשיכה לחלק לו עיתון.

התובעת, לעומת זאת, טענה כי סוכם עם הנתבע על מחיר מבצע של 90 ₪ לחודש למשך 4 חודשים ואם המנוי לא יבוטל בתום התקופה האמורה, יחויב במחיר הרגיל (בהסכם המנוי שצורף לכתב התביעה מצוין כי לאחר ארבעת החודשים הראשונים, יזכה הנתבע במחיר מופחת של 138 ₪ לחודשיים נוספים ואח"כ יחול המחיר הרגיל של 169 ₪). לטענת התובעת, לא בוטל המנוי על ידי הנתבע והמנוי נמשך עד לביטולו על ידי התובעת עקב אי ביצוע התשלום, תוך שהתובעת המשיכה לספק לנתבע עיתון מידי בוקר, למעט ביום שבת.

אף שהאמור בהסכם תואם לגרסת התובעת ואינו תואם לנטען על ידי הנתבע, הסכם זה, אשר בוצע טלפונית ביוזמת נציג התובעת, שפנה לנתבע, אינו חתום על ידי הנתבע ואף לא נשלח אליו על מנת שיחתום עליו, למרות שכן נשלח לנתבע מסמך הוראת קבע לחתימה.

ב"כ התובעת טענה, כי מפניה נטענת של הנתבע לתובעת לרכישת ספר במבצע המיועד למנויים, אנו למדים כי העיתון המשיך להגיע לידי הנתבע ממש גם אחרי 3 החודשים הראשונים למנוי. אולם אין הדבר כך, שכן ב"כ התובעת עצמה אישרה כי הפניה היתה ביום 27/01/04, דהיינו במהלך שלושת החודשים הראשונים למנוי, שהחל בתחילת חודש נובמבר 2003. אוסיף למען שלמות התמונה, כי הנתבע הכחיש כל פניה כאמור.

על פי דברי ב"כ התובעת, הסך של 337 ₪ נשוא התביעה מורכב מחיוב אחד בסך 138 ₪ עבור חודש אפריל וחיוב נוסף לתקופה שמיום 01/05/04 ועד ליום 13/06/04 לפי תעריף של 169 ₪ לחודש (עמ' 1 לפרוטוקול, שורות 4-5).

הקושי בתיקים מעין אלה הוא בכל ההוצאות הנלוות להליך המשפטי, שלעומתן מתגמד החוב שבגינו הוגשה התביעה. כך עולה מהאמור בסעיף 6 לתצהיר הנתבע שצורף להתנגדות כי סכום החוב בתיק ההוצל"פ, כרשום באזהרה שנשלחה לנתבע (דהיינו לאחר הוספת אגרת פתיחת תיק ושכ"ט עו"ד א'), הסתכם בסך 795 ₪. כמו כן, בעת הדיון ביום 10/06/09 כבר הגיע החוב, לאחר הוספת שכ"ט עו"ד ב' והוצאות לסך 1,554 ₪, המורכב מסך 348 ₪ בשל החוב לתובעת בתוספת הצמדה וריבית, מסך 809 ₪ בגין הוצאות שכ"ט עו"ד ומסך 397 ₪ בגין הוצאות (ראה מסמך בענין זה המצוי ברשימת המסמכים של התובעת).

על פי האמור בתצהיר הנתבע שצורף להתנגדות, לאחר קבלת האזהרה פנה עו"ד יוסף כהן, אליו פנה הנתבע בענין, לתובעת ואף שהנתבע היה מוכן להתפשר אז על החוב ולשלם סך 337 ₪, הפקידה במשרד ב"כ התובעת לא הסכימה לכך מאחר ולדבריה החוב כבר עמד אז על 1,550 ₪ והיא לא היתה מוכנה להסתפק בסכום פחות מכך.

הצדדים הסכימו כי בית המשפט יפסוק בענין בדרך של פשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, לרבות על ידי קבלת התביעה במלואה או דחייתה במלואה.

לאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים ולנסיבות המקרה (ובכלל זה לטענת הנתבע כי כבר נגבה ממנו 90 ₪ יותר מהסכום שהיה עליו לשלם), אני פוסק כי אם הנתבע ישלם לתובעת סך 550 ₪ תוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה אליו, כי אז יהווה הדבר סילוק מלא סופי ומוחלט של התובענה, וייסגר תיק הוצל"פ 1-08-08921-18 (מובהר לנתבע כי ניתן לבצע את התשלום באמצעות שובר תשלום שיקבל בלשכת ההוצל"פ בירושלים, ובמקרה זה ייחשב מועד התשלום לתאריך התשלום על ידי הנתבע בדואר, כפי שיוכח בתאריך שעל הקבלה שתיוותר בידי הנתבע). היה והסכום האמור לא ישולם תוך המועד האמור, כי אז יבוטל כל עיכוב ההליכים בתיק ההוצל"פ הנ"ל, שמקורו בהגשת התנגדות הנתבע לביצוע התביעה על סכום קצוב, ויהיה על הנתבע לשלם את מלוא סכום התביעה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ובתוספת כל חיוב בגין הוצאות ו/או שכ"ט עו"ד ו/או אגרה הרשום כדין בתיק ההוצל"פ.

ניתן היום, כ"ט בסיון תשס"ט (21 ביוני 2009), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לב"כ התובעת ולנתבע.

מוריס בן-עטר, שופט

ציפי.ח.