ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל פינחס קדמי :

1


בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

פ 005271/08, 6304/08, 10060/08

לפני:

כב' השופט א' דראל

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נ ג ד

פינחס קדמי

הנאשם

מתייצבים:

ב"כ המאשימה – עו"ד פרנקנבורג ועו"ד מדר

ב"כ הנאשם – עו"ד רובינשטיין

הנאשם

בית המשפט מבקש מהסנגור להתייחס לשאלה האם עונש המאסר המותנה אינו חב הפעלה.

ב"כ הנאשם: לאחר שעיינתי בגזר הדין אני שב וטוען כי יש להאריך את עונש המאסר המותנה ואבקש התייחסות שירות המבחן.

גזר דין

1. הנאשם הורשע לפי הודאתו בשתי עבירות של החזקת סם לשימוש עצמי: על פי עובדות כתב האישום בהן הודה ביום 11.3.07 החזיק הנאשם ברחוב שמאי בירושלים סם מסוג חשיש במשקל של 4.7 גרם נטו. עוד הואשם הנאשם בכך שביום 6.4.07 הוא החזיק בככר ציון סם מסוג חשיש במשקל של 0.64 גרם נטו.

2. בהמשך הודה והורשע הנאשם בביצוען של עבירות נוספות שנכללו בתיקים שצורפו:

א. בת.פ. 6304/08 מדובר בשלושה אישומים. באישום הראשון הודה והורשע הנאשם בכך שבתאריך 25.8.06 הוא ערך הימורים ברחוב ריבלין בירושלים. המעשה שהיה הוא כי הנאשם הניח לוח עץ על עציץ במקום וקרא לעוברים והשבים להשתתף במשחק קוביות תוך שהוא מקבל מהם כסף ומשליך את הקוביות. עוד הורשע הנאשם בכך שהחזיק סם מסוג חשיש במשקל של 0.338 גרם וכן כי כאשר הגיעו למקום שוטרים הוא השליך את הסם מידו וכאשר הגיע אחד השוטרים וביקש להרים את הסם, הזיז הנאשם את הסם באמצעות הרגל. העבירות המיוחסות לו הן הפרעה לשוטר במילוי תפקידו – עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין"); הגרלות והימורים אסורים – עבירה לפי סעיף 225 לחוק העונשין והחזקה ושימוש בסמים מסוכנים.

ב. בשני האישומים הנוספים (השני והשלישי) הודה והורשע הנאשם בביצוע עבירה של הגרלות והימורים אסורים, עבירה לפי סעיף 225 לחוק העונשין. באותם מקרים שב הנאשם בימים 2.9.06 ו- 25.11.06 וניער קוביות בכוס תוך שעל המהמר לנחש את תוצאת הקוביות. ככל שניחש היה יכול לקבל את הכסף שהיה מתחת לכוס.

ג. בכתב האישום בת.פ. 10060/08 הודה הנאשם והורשע בביצע עבירה של העלבת עובד ציבור – עבירה לפי סעיף 288 לחוק העונשין. לפי התיאור שבכתב האישום העליב הנאשם שוטר שביקש לעכבו וקילל אותו.

3. המאשימה הפנתה בטיעוניה לעונש לגליון הרישום הפלילי ממנו עולה קיומו של עבר פלילי עשיר. היא הפנתה לכך שכנגד הנאשם תלוי ועומד עונש מאסר על תנאי למשך שלושה חודשים בגין החזקת סם לשימוש עצמי שהוטל עליו בת.פ. 1239/04 והפנתה לעבר הפלילי הכולל עבירות אלימות כלפי שוטרים ואזרחים, התנהגות פרועה ועבירות נוספות ודומות. המאשימה עתרה אפוא לעונש של מאסר בפועל, הפעלת המאסר המותנה ומאסר על תנאי. בהתייחסה להמלצת שירות המבחן, בה אדון להלן, להארכת עונש המאסר המותנה הסבירה המאשימה כי אין להמלצה זו בסיס בתסקיר עצמו וכי לאין להסכים לכך בהיעדר אפיק טיפולי.

4. הסנגור מבקש להסתמך על המלצת שירות המבחן ולהאריך את עונש המאסר המותנה. הוא מפנה לכך שהנאשם לקח אחריות על מעשיו, הודה מיד, מדובר במעשים מינוריים מבחינת סוג הסם והכמות והפנה לאמור בתסקיר. עוד עמד הסנגור על כך שלא נפתחו כנגד הנאשם הליכים נוספים בשנתיים האחרונות. הוא סיכם את דבריו בכך שהנאשם מגדיר את עצמו כ'אדם מת עם עיניים פתוחות'.

5. עיון בגליון הרישום הפלילי מעלה כי עברו של הנאשם עשיר וכבד. מדובר באדם שהחל בפעילות עבריינית לפני יותר מ- 30 שנה (בשנת 1977) כשהוא נער בן 17. כיום, הנאשם הוא בגיל 49 ומסלול חייו העגום הניבט מתוך הגליון מעלה כי הוא בילה את מרבית זמנו מאחורי סורג ובריח. בשנים האחרונות ריצה הנאשם עונש מאסר בפועל למשך 18 חודשים שהוטל עליו בשנת 2003; בהמשך הוטל עליו עונש מאסר מצטבר למשך 18 חודשים נוספים בשנת 2004 ועונש מאסר נוסף למשך 9 חודשים בגזר הדין האחרון שניתן ביום 12.9.04.

6. תסקיר שירות המבחן שניתן בעניינו של הנאשם מתאר תמונה עגומה של אדם שניהל משך שנים אורח חיים עברייני המשלב התמכרות לסמים קשים. עם השנים ולאחר ריצוי עונש המאסר האחרון החלה התמכרות לסמים מסוג חשיש ולמשחקי מזל. עוד מתוארים אירועים שונים וקשיים שמטעמים מובנים מצאתי שלא לפרטם (ר' עמוד 1 לתסקיר בסוף העמוד ועמ' 2 בתחילת העמוד).

7. בכל הנוגע לאפיקים טיפוליים עולה כי אלה אינם מעשיים כרגע וכי במאסר האחרון לא הצליח הנאשם לשתף פעולה עם הגורמים הטיפוליים ולא הסכים לקבל טיפולים תרופתיים. עוד מדווח כי במהלך מאסרו האחרון הוא חזר לשימוש בסמים קשים אך הפסיק להשתמש בהם עם שחרורו מהמאסר. מהתסקיר מתברר כי הנאשם ממשיך ומשתמש בסמים.

8. שירות המבחן סבור כי הפעלת עונש המאסר המותנה במצבו הנוכחי של הנאשם היא בעייתית שכן המאסר האחרון הביא להדרדרות לשימוש בסמים קשים ויש חשש לפגיעה ביציבות המסתמנת במהלך השנה האחרונה. עוד מועלה חשש מהתנכלות וניצול של אסירים. בנסיבות אלה ובהיעדר יכולת להפקת תועלת מהתערבות טיפולית מציע שירות המבחן את הארכת עונש המאסר המותנה.

9. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, בכתבי האישום, התסקיר וגליון הרישום הפלילי מצאתי כי לא ניתן להעתר לבקשת הסנגור ולהמלצת שירות המבחן.

10. כמתואר לעיל, הוטל על הנאשם עונש מאסר על תנאי למשך שלושה חודשים שיופעל אם יעבור תוך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר עבירה של החזקה ושימוש עצמי בסם. גזר הדין ניתן ביום 12.9.04 והנאשם שוחרר ממאסר במהלך שנת 2006. ביצוען של שתי עבירות החזקת סם לשימוש עצמי ביום 11.3.07 וביום 6.4.07 מביא למעשה לכך שעונש המאסר המותנה הוא חב הפעלה.

11. אף אם לא כך היה, ספק אם במקרה זה היה מקום להארכת עונש המאסר המותנה. על אף הקשיים המתוארים בתסקיר, ואין להקל בהם ראש, מדובר באדם ששב וחוזר לבצע עבירות, מכור לסמים ללא כל אופק טיפולי המצדיק צעד של הארכת עונש המאסר המותנה, גם אם הדבר היה ניתן. העבר הפלילי במקרה זה מכביד ודומה כי הוא מאפיל על הודאתו המיידית של הנאשם וההתחשבות המתחייבת מהזמן שחלף מאז בוצעו העבירות.

12. אכן, תמונת מצבו של הנאשם אינה קלה ו ספק אם מאסרו יביא לתמורה המיוחלת במצבו ואולם לעת הזו אין מנוס מהחזרתו אל כותלי בית הסוהר על כל הכרוך בכך.

13. לאור האמור לעיל אני מטיל על הנאשם:

א. מאסר בפועל למשך 5 חודשים.

ב. אני מפעיל את עונש המאסר המותנה שהוטל על הנאשם בת.פ. 1239/04 באופן שבו ירוצה עונש המאסר המותנה באופן חופף לעונש המאסר המוטל בתיק זה.

ג. עונש מאסר על תנאי לתקופה של חודש והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה של החזקה ושימוש עצמי בסם או עבירה של הגרלות והימורים אסורים במשך שנה ממועד שחרורו ממאסר.

ד. עונש מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירות של איומים, העלבת עובד ציבור או הכשלת שוטר במילוי תפקידו במשך שלוש שנים ממועד שחרורו ממאסר.

14. הסמים שנתפסו יחולטו ויושמדו.

15. הודע על זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים בתוך 45 יום מהיום.

ניתן היום כ"ו בסיון, תשס"ט (18 ביוני 2009) במעמד הצדדים.

א' דראל, שופט

עו"ד רובינשטיין: אבקש עיכוב ביצוע למשך שלושה חודשים.

הנאשם: אני כבר כמה שנים הייתי בבית הסוהר, אני מבקש לדחות לי את המאסר בכמה חודשים, מבחינת עובדת סוציאלית ודיור, אני אסגיר את עצמי בכוחות עצמי.

עו"ד רובינשטיין: הנאשם מבקש שהסניגוריה תערער על גזר הדין.

עו"ד מדר: אני מסכים לדחייה של כחודש וחצי לצורך הגשת ערעור.

החלטה

  1. אני מעכב את ביצוע עונש המאסר המוטל עד ליום 16.8.09.
  2. הנאשם יתייצב לריצוי עונשו בבית המעצר במגרש הרוסים באותו יום לא יאוחר מהשעה 12:00.
  3. ככל שיוגש ערעור על גזר הדין יעוכב ביצוע גזר הדין עד להכרעת בית המשפט המחוזי בערעור.

ניתנה היום כ"ו בסיון, תשס"ט (18 ביוני 2009) במעמד הצדדים.

א' דראל, שופט