ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מן נגד מוסקוביץ' :

בתי המשפט

4


בית משפט השלום ירושלים

לפני כבוד השופט אריה רומנוב

ת"א 15573/08

בעניין:

עו"ד חיים מן

התובע

נ ג ד

1. שאול מוסקוביץ'

2. אור אברהם מוסקוביץ'

הנתבעים

התובע בעצמו

ב"כ הנתבעים: עו"ד ד"ע פורת

החלטה

1. בפניי תביעה בסדר-דין מקוצר על סך של 33,824 ₪.

2. ביום 7.10.08, הגיעו הצדדים להסכמה, לפיה תינתן לנתבעים רשות להתגונן והתביעה תועבר לסדר דין מהיר ובירור התביעה יועבר לבית המשפט בבית שמש. הצדדים ביקשו כי אתן תוקף של החלטה להסכמתם.

3. בהחלטתי מיום 14.5.09 קבעתי, כי אין מניעה שאענה לחלק הראשון של ההסכמה, ואולם קיימת מניעה שבדין להיענות לחלקה האחר, הנוגע להעברת הדיון לבית שמש. בסעיף
4(א) להחלטתי נתבקשו הצדדים להודיע, האם הם עומדים על בקשתם להעברת הדיון לבית שמש, ובסעיף 4(ג) קבעתי, שאם לא תימסר הודעה כאמור, ייחשבו הצדדים כמי שויתרו על בקשתם. משלא נמסרה הודעה בתיק, נשלחה לצדדים תזכורת ביום 10.6.09 על-ידי העוזר המשפטי. בתגובה לתזכורת, הגיש התובע ביום 10.6.09 בקשה, להמשיך את בירור התיק בפני בית המשפט בירושלים.


5. לנוכח כל האמור אני מחליט להיעתר לבקשה, ולפיכך אני מורה כדלקמן:

א. ניתנת בזה לנתבעים רשות להתגונן. בקשת הרשות להתגונן תיחשב לכתב הגנה;

ב. התובע יגיש לבית המשפט ולנתבעים, בתוך 30 יום מעת קבלת החלטה זו, תצהיר לתמיכה באמור בכתב התביעה, ערוך לפי טופס 17א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984;

ג. התובע יגיש לבית המשפט ולנתבעים, בתוך 30 יום מעת קבלת החלטה זו, את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנות 214ג ו-214ח, וזאת כאמור בתקנה 214ב1(1);

ד. הנתבעים ימציאו לבית המשפט ולתובע את המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה בהתאם לתקנות 214ג ו-214ח, בתוך 45 יום מעת קבלת מסמכי התובע, וזאת כאמור בתקנה 214ב(2);

ה. תצהירי עדות ראשית יוגשו על-ידי הצדדים במקביל, עד ליום 4.10.09;

ו. ישיבה מקדמית בתיק תתקיים ביום 15.10.09 בשעה 12:00.

ז. אשר לבש"א 9740/08 (בקשה למחיקת כותרת) – הרי שהיא נמחקת לנוכח הסכמת הצדדים על מתן רשות להתגונן והעברת התביעה למסלול של סדר דין מהיר;

ח. אשר לבש"א 9739/08 (בקשה למחיקה על הסף) – על התובע למסור תגובתו לבקשה בתוך 20 יום מעת קבלת החלטה זו, והנתבעים רשאים למסור תגובתם 10 ימים לאחר קבלת תגובת התובע.

ט. לנוכח חלוף הזמן מעת הגשת התביעה ובהתחשב בכך שמדובר בתביעה בסדר דין מהיר, אני קובע כי מועדי הפגרה יכללו במניין הימים על-פי החלטה זו.

6. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ותזמינם לדיון שקבעתי.

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהיעדר הצדדים.

אריה רומנוב, שופט