ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד דהן :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

בש 004974/09

בפני:

כב' השופטת יעל רז-לוי

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

מדינת ישראל – תביעות נגב

ע"י ב"כ עו"ד

אלינור לינדה

המבקשת

נ ג ד

דהן עמרם – בעצמו

ע"י ב"כ עו"ד

רפאל יפרח

המשיב

החלטה

בפני בקשה להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדו, על פי הקבוע בסעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי [סמכויות אכיפה – מעצרים] תשנ"א – 1996. [להלן:"החוק"].

כנגד המשיב הוגש כתב אישום בבית משפט נכבד זה המייחס לו עבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית.

בהתאם לכתב האישום – ביום 17.5.09, החזיק הנאשם 6 מנות של סם מסוכן מסוג הרואין במשקל כולל של כ-6 גרם.

ב"כ המשיב הסכים לקיומן של ראיות לכאורה ועילת מעצר, אך טען לכרסום ביחס לראיות לכאורה, בהתחשב בכך שהסמים נמצאו מחוץ לדירת המשיב בחצר משותפת ולא נמצאו טביעות אצבע על גבי האריזה.

ב"כ המשיב ביקש להורות על שחרורו לחלופת מעצר בבית אחותו ואילו ב"כ המבקשת התנגד לחלופה זו, ולאחר ששמעתי טיעוני הצדדים הוריתי על הגשת תסקיר מעצר של שירות המבחן שיבחן החלופה האמורה.

אין חולק כי תנאי מהותי למתן צו מעצר עד תום ההליכים, שבלעדיו אין, הוא שיש ראיות לכאורה להוכחת האשמה וטיבן של ראיות אלו הוא כזה שיש סיכוי סביר לכך שאותן ראיות תוכחנה בסוף ההליך הפלילי, ראיות אשר יבססו את אשמת המשיב מעל לכל ספק סביר.

ביחס לטענת הכרסום בראיות לכאורה, הרי שלאחר שעיינתי בתיק החקירה הגעתי לכלל מסקנה כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של המשיב. בהתאם לדו"חות השוטרים, הם הגיעו לביתו של המשיב, ביקשו ממנו לפתוח את הדלת והוא לא פתח אלא אמר להם לחכות רגע ורק כעבור זמן מה הוא פתח את הדלת.

מהדו"חות עולה כי בזמן שאחד השוטרים דפק בדלתו של החשוד הרי ששוטר אחר התמקם בחלק האחורי של הבית ואז הבחין בחשוד מציץ מבין תריסי החלון ומשליך נייר טואלט על לרצפה. השוטר ניגש מיד לאותו נייר שנזרק מהחלון, הרים אותו והבחין בו, הבחין בחומר החשוד כסם, בצורת מנות, שזהו אותו חומר שהוברר להיות סם מסוג הרואין כמצויין בכתב האישום.

מכאן, שקיימת ראיה ברורה של השוטר יעקב לוי שראה את המשיב משליך את הסמים ומכאן אין נפקא מינא שהסמים נמצאו בחצר הבניין שהרי השוטר ראה את המשיב משליך את אותם סמים ומיד תפס אותם.

לאור האמור, קיימות ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של המשיב ואף קיימת עילת מעצר בשים לב לכמות הסם ולעברו הפלילי של המשיב, הכולל עבירות רכוש, אלימות וסמים.

מכאן יש לבחון בקשת בא כוחו של המשיב לשחרורו לחלופת מעצר בבית אחותו או לחילופין לבחון שילובו במרכז יום יחד עם שהות בבית אחותו. בעניין זה ציין ב"כ המבקשת כי התסקיר הינו שלילי, הוא מדבר על רמת מסוכנות גבוהה ומכאן אין מקום להורות על שחרורו לחלופה.

ב"כ המשיב כאמור ציין כי מדובר בחלופה טובה ואף הגיש פסיקה לתמיכת טענותיו, כאשר ציין שבמקרים חמורים יותר שחרר ביהמ"ש העליון לחלופות.

מתסקיר שירות המבחן בעניינו של המשיב, עולה כי המשיב מכור לסמים קשים מזה כ-25 שנה. המשיב ריצה עד כה 9 מאסרים. ביחס להליך טיפולי – צויין כי המשיב הופנה פעמיים בעבר לטיפול גמילה כאשר בפעם הראשונה עזב בעצמו לאחר מספר שעות ובפעם השניה לאחר 5 ימים, כאשר התרשמות שירות המבחן שהמשיב חסר מוטיבציה להשתלב בהליך גמילה. בשים לב לכל האמור לעיל, ציין שירות המבחן כי קיימת רמת סיכון גבוהה להישנות התנהגות עוברת חוק.

שירות המבחן הציע למשיב להשתלב במסגרת גבוהה של קהילה טיפולית, אך המשיב הביע חוסר מוטיבציה. עם זאת המשיב ציין כי יהיה מוכן להשתלב במסגרת מרכז יום והציע חלופת מעצר, את אחותו, כאשר שירות המבחן לאחר שבחן את אחותו ציין כי נראה שחלופה זו תתקשה לתת מענה למכלול הבעיות שתוארו.

מתסקיר שירות המבחן עולה בבירור כי אחותו של המשיב ניחנה ברצון טוב לסייע למשיב. עם זאת המדובר בבית אחותו שקרוב גיאוגרפית לבית מגוריו, המשיב לא יתנתק מאותה חברה וסביבה בה ביצע את העבירות. שירות המבחן התרשם כי מדובר במשיב המתקשה לעמוד בגבולות חיצוניים ופנימיים, המכור לסמים. לאור כל האמור, הגעתי לכלל מסקנה כי חלופה זו לא יהיה בה כדי לאיין את מסוכנותו של המשיב.

ביחס לבקשת ב"כ המשיב לשלוח המשיב לבחינת נסיון טיפולי במרכז יום, הרי אף התסקיר אינו ממליץ על כך אלא אך מציין כי קיימת אפשרות כזאת, כאשר שירות המבחן מציין בבירור שהמשפחה לא תוכל ללוות את המשיב למרכז היום.

מכאן, המדובר בהצעה שאף אם תתממש, היינו אף אם המשיב ימצא מתאים להשתלב במרכז יום, הרי חלק מן היום ישהה המשיב ללא כל פיקוח, כך בנסיעתו למרכז יום - נסיעה מירוחם ועד באר שבע מדי יום וכך אף בחזרה מהמרכז, היינו המשיב ימצא במשך פרקי זמן לא קצרים ללא כל פיקוח, והכל בנסיעות בין עיר לעיר וברי שבכך בעיתיות רבה.

בשים לב לכל האמור, אין מקום לבחון אופציה של שילובו במרכז יום כאשר שחרורו לאפשרות כזו משמעותו הימצאותו ללא פיקוח בחלקים מן היום – דבר שאינו מתאים כלל בנסיבותיו של המשיב ובנסיבות העבירה המיוחסת לו.

באשר לשילוב במרכז יום – אציין כי אין לשכוח שהמשיב לא החל כל הליך גמילה קודם מעצרו ואף התרשמות שירות המבחן הינה למוטיבציה נמוכה להשתלב בהליך גמילה ואף מטעם זה לא ראיתי לנכון לבחון אפשרות שילובו במרכז יום.

המשיב שבפני בעל עבר פלילי בעבירות רכוש וסמים. ריצה מאסרים קודמים, תלוי ועומד כנגדו מאסר מותנה בן 9 חודשים.

המשיב מואשם בהחזקת כ-6 גרם הרואין, מחולק למנות, כאשר המדובר בכמות לא מבוטלת של סם מסוכן המכונה "סם המוות" וכל אלו מעידים על מסוכנותו לבטחון הציבור. בשים לב לכל האמור הרי עצם שחרורו לחלופת מעצר בבית אחותו, בקירבה כה רבה למקום מגוריו הקודם בו ביצע לכאורה את העבירות, נראה לא מתאים, כאשר המשיב ישאר למעשה באותה סביבה.

לאור כל המקובץ ובהעדר חלופה ראויה, הנני מורה על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו.

זכות ערר כחוק.

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) במעמד הצדדים.

רז-לוי יעל, שופטת

ב"כ המשיב:

משבית המשפט טרם קם מכסאו, אבקש להפנות תשומת לבו, כי המאסר מותנה בן 9 חודשים כבר איננו חל.

ב"כ המבקשת:

אכן תוקפו של המאסר מותנה הסתיים.

החלטה

לאחר שניתנה החלטתי ציין ב"כ המשיב, כי המאסר המותנה בן 9 חודשים אינו חל וכי הדבר צוין בטעות בבקשה המבקשת.

לאור כל האמור, הרי אכן למשיב אין מאסר מותנה בר הפעלה.

עם זאת אין באמור, כדי לשנות ממסקנתי, שכן הבסיס להחלטתי נעוץ בכך, כי שחרורו ממעצר לבית אחותו, בנסיבות שציינתי לעיל ובהתחשב ברמת הסיכון שתוארה, אין בה כדי להוות חלופה מתאימה ואף שילוב במרכז יום, ללא כל פיקוח, אינו הולם בנסיבות האמורות.

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) במעמד הצדדים.

רז-לוי יעל, שופטת

004974/09בש 134 יהודית עזרא