ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עויסאת אמיר נגד בקשי מחסן ברזל :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה בת"א - יפו

דמ' 005851/08

בפני:

כב' השופטת חגית שגיא – סגנית נשיא

נ.צ. הגב' אסתר וייס – נציגת עובדים

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

עויסאת אמיר

ע"י מר זידאן ג'יאהד – הסתדרות מרחב המשולש הצפוני

התובע

נ ג ד

בקשי מחסן ברזל בע"מ

הנתבעת

פסק – דין

1. לפנינו תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, פדיון חופשה ודמי הבראה.

2. התובע עבד בנתבעת בתקופה 29.10.06 – 11.4.08.

3. לטענת התובע, פוטר מעבודתו ללא מתן הודעה מוקדמת.

4. לטענת הנתבעת, התובע התפטר מעבודתו ללא מתן הודעה מוקדמת.

הנתבעת מודה בזכאותו של התובע לפדיון חופשה בסך 1,410 ₪ ולדמי הבראה בסך 1,158 ₪ אולם טוענת לקיזוז סך של 5,000 ₪ כפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת להתפטרות.

5. מטעם התובע העיד הוא עצמו וכן חברו, מר אמיר בידסה.

מטעם הנתבעת העיד מר מישל ביטון, מנהל בנתבעת.

6. לאחר שעיינו בכל החומר שבפנינו החלטנו לקבל את התביעה וזאת מן הנימוקים כדלהלן:

א. בחקירתו הראשית העיד התובע:

"היה לי ויכוח עם מר בנימין בקשי, בעל המפעל, על חלקים, בגלל מכונה ישנה. הוא התחיל לצעוק עלי ואמר לי: 'עוף מפה, אני לא רוצה אותך.'

הוא היה לבד במפעל. התקשרתי לחבר שלי, בשעה 8:00 בבוקר, והוא בא ואסף אותי ושמע את בקשי אומר לי 'עוף מפה'.

...

ישבתי בערך חודש, חודש וחצי בבית.

חתמתי בלשכה ואני יכול להראות זאת.".

(עמוד 4)

העד מטעם התובע, מר אמיר בידסה, תמך בגרסתו של התובע והעיד:

"לפני כשנה לקחתי את התובע ממקום עבודתו אצל בקשי, בשעה 8:30 בבוקר. הוא התקשר אלי ואמר לי שפיטרו אותו מהעבודה ושאני אבוא לקחת אותו מהמקום.

...

שמעתי את המנהל אומר לתובע: 'תעוף מפה' ונסענו. כשהתובע עלה לרכב רציתי להגיד לו שעדיף להישאר בעבודה, כי המצב קשה ואז שמעתי את המנהל אומר לו 'תעוף מפה' ונסעתי. (עמודים 4 – 5)

מנגד, העיד עד הנתבעת, מר מישל ביטון:

"אני הגעתי למפעל בסביבות 8:30 ובקשי בנימין ובנו, יעקב, ודורון מנהל העבודה, סיפרו לי שלתובע היה ויכוח עם בנימין בקשי, לקח את הרגליים והלך. זה מה שנאמר לי באותו רגע.

ביום ראשון דיברתי עם הפועלים שהיו מסיעים את התובע, והבנתי שאחרי שבוע או 10 ימים הוא התחיל לעבוד במקום אחר"

(עמוד 5)

ב. אנו מעדיפים את גרסת התובע אשר עדותו מהימנה עלינו, ואשר תימוכין לה מוצאים אנו בעדותו של מר אמיר בידסה.

לעומת זאת, עדותו של מר ביטון הינה עדות מפי השמועה, שכן אף לגרסתו, לא נכח במפעל בעת חילופי הדברים בין התובע לבין מר בנימין בקשי, ומר בקשי עצמו לא העיד בפנינו.

זאת ועוד: בכתב ההגנה נטענה גרסה שונה לפיה 'ביום 11.4.08 היה על התובע להופיע לעבודה אך הוא לא הופיע ולא הודיע דבר על העדרות ומאז לא שב לעבודתו."

ג. מעבר לכך, ביום 25.5.09 המציא התובע אישור מטעם שירות התעסוקה על כך שחתם בלשכה במהלך החודשים 5/08 ו – 6/08.

אישור שירות התעסוקה שולל את גרסת עד הנתבעת לפיה 10 ימים לאחר שהסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים החל התובע לעבוד במקום אחר ותומך בגרסת התובע, כי במשך כחודש וחצי לאחר פיטוריו היה מחוסר עבודה.

ד. לנוכח האמור לעיל קובעים אנו כי התובע פוטר מעבודתו ולפיכך זכאי לפיצויי פיטורים בסך 7,755 ₪ ולתמורת הודעה מוקדמת בסך 3,995 כנתבע על ידו.

ה. כאמור הודתה הנתבעת בכתב ההגנה, בזכאותו של התובע לדמי הבראה בסך 1,158 ₪ ולפדיון חופשה בסך 1,410 ₪.

מאחר שהתובע תבע סך של 954 ₪ בלבד כדמי הבראה – אין לפסוק לזכותו סכום גבוה משנתבע.

7. סוף דבר

א. התביעה מתקבלת.

ב. בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, תשלם הנתבעת לתובע:

(1) פיצויי פיטורים בסך 7,755 ₪ בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1.5.08 ועד לפרעון.

לא ישולמו פיצויי הפיטורין בתוך 30 יום מיום קבלת פסק – הדין – יתווספו אליהם פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כחוק.

(2) תמורת הודעה מוקדמת בסך 3,995 ₪ בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1.5.08 ועד לפרעון.

(3) דמי הבראה בסך 954 ₪ בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1.5.08 ועד לפרעון.

(4) פדיון חופשה בסך 1,410 ₪ בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1.5.08 ועד לפרעון.

(5) הוצאות משפט בסך 1,000 ₪.

ג. ניתן לבקש רשות ערעור משופט של בית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מקבלת פסק דין זה.

ניתן ביום ,21/06/09, בהעדר הצדדים.

נ.צ. הגב' אסתר וייס

נציגת עובדים

ח. שגיא – שופטת

סגנית נשיא

005851/08דמ 720 רונית רובין