ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לוי נגד בטוח לאומי-סניף תל-אביב :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

בל 004965/04

בפני:

כב' השופט שמואל טננבוים

21/06/2009

התובע

לוי דיל

בעניין:

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

הנתבע

פסק דין

1. זוהי תביעה להכרה בפגימות שבכתפיו של התובע כתאונה בעבודה מכח תורת המיקרוטראומה על פי הוראות פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995.

2. העובדות הרלוונטיות פורטו בהחלטה מיום 26.3.08 כדלקמן:

א. התובע יליד 1951.

ב. התובע עבד בתעשייה הצבאית משנת 1984 ועד פרישתו לפנסיה בשנת 2000 וזאת בתפקידים שונים. קודם לשנת 1984 עבד התובע כנגר.

ג. התקופה הרלוונטית לתיק זה הנה עבודתו בין השנים 1997 – 1999.

ד. בשנת 1997 החל התובע לעבוד במחלקת הרכבת נשק על מכונת סמרור לצורך סמחרור מקלעים.

ה. עבודת התובע היתה כמתואר בסעיף 5 א-י"א לתצהירו.

ו. עבודה זו ביצע התובע משנת 1997 עד לראשית שנת 1999.

ז. בתקופה הרלוונטית, התלונן התובע על כאבי כתפיים והגבלות בתנועה, וזאת החל משנת 1997.

ח. מראשית שנת 1999 ועד חודש ספטמבר 1999 עסק התובע הן בהרכבת מקלעים והן בעבודות קלות יותר עקב הכאבים בכתפיים.

3. באותה החלטה מונה ד"ר אורי בלנקשטיין כמומחה יועץ רפואי (להלן – המומחה) והופנו אליו השאלות הבאות:

"א. מהן הפגימות הרפואיות מהן סובל התובע בגבו ובכתפיו?

ב. האם קיים קשר סיבתי בין הפגימות הרפואיות לבין תנאי עבודתו של התובע המפורטים בסעיף 3 לעיל?

ג. האם ניתן לומר, כי מצבו הרפואי של התובע נובע מסידרה של פגיעות זעירות כאשר כל אחת מהפגיעות ניתנת לאיתור בזמן מסויים וכאשר תוצאה של כל פגיעה זעירה, הינה בלתי הפיכה, כך שבצרופן הופיע אצל התובע נזק שהיא התופעה ממנה סובל התובע כיום (מיקרוטראומה), או שמא מדובר בהליך תחלואי מתמשך?".

ביום 4.4.08 השיב המומחה לשאלות בית הדין כדלקמן:

"4א'.

התובע סובל מכאבי גב ומכאבים בכתפיים.

בגב התחתון על רקע בלט דיסק ב-L4-L5 עם שינויים ניווניים.

בכתפיים – על רקע תסמונת התנגשות כתף שמאל ומקרע של הסופראספינטוס כתף ימין (תהליך ניווני שכיח בגילו).

ב'

לדעתי, אין קשר סיבתי בין הפגימות הרפואיות לבין תנאי עבודתו בפרק ה-"עובדות" מהסיבות הבאות:

1. קיימים רישומים על כאבי גב, כולל צילומי רנטגן ו-C.T. ע"ש מותני – כבר בשנת 1992 (לפני תחילת עבודתו במחלקת הרכבת נשק).

2. קיימים רישומים על כאבי כתפיים כבר בשנת 1990 (לפני תחילת עבודתו במחלקת הרכבת נשק) עבר צילומי כתפיים וקיבל טיפולים בהתאם.

3. מצבו של התובע לא נגרם מסידרה של פגיעות זעירות (מיקרוטראומה) – תקופת עבודתו במחלקה להרכבת נשק, היתה קצרה יחסית 1997-1999, לפגיעות מסוג מיקרוטראומה, דרושות שנים רבות

מדובר בהליך תחלואי טבעי כרוני מתמשך בגב ובכתפיים אשר תועד בתיקו הרפואי (שנים לפני תחילת עבודתו במחלקת הרכבת נשק 1997)".

4. לבקשת ב"כ התובע התבקש המומחה להשיב על השאלות הבאות להבהרת חוות דעתו:

"א. מהו משך הזמן ואינטנסיביות העבודה המינימלית שיכולה לגרום לדעתך לפגיעות מיקטרוטראוטיות בכתפיים?

ב. האם אין בעבודה מאומצת כל כך עם מכונות מסרור, משך שנתיים כדי להחריף את הקרעים בכתפיים?

האם אין מקום לקיצור משך העבודה הנדרש לצורך הכרה במיקרוטראומה מקום שמדובר בעבודה אינטנסיבית כל כך וברמת רעידות חזקה כל כך כפי העבודה במכשיר הסמרור?

ג. האם לקחת בחשבון, כי העבודה מתבצעת עת ידיו של התובע מונפות קדימה ב-90 מעלות?".

ביום 26.3.09 השיב המומחה לשאלות ההבהרה כדלקמן:

"א. בכדי שייגרם נזק לכתפיים מסוג מיקרוטראומה צריכות לעבור עשרות שנים.

ב. עבודה מאומצת עם מכונת סמרור מקלעים במשך שנתיים בלבד, אין בה כדי להחריף את הקרעים בכתפיים. זו תקופה קצרה מידי.

ג. בחוות דעתי, הקודמת מתאריך 4.4.08 נלקחה בחשבון העובדה כי העבודה אשר בוצעה על ידי התובע היתה כשידיו מונפות קדימה ב-90 מעלות".

5. חוות דעתו של המומחה ברורה וחד משמעית. הכאבים מהן סובל התובע בכתפיים החלו עוד טרם עבודתו במחלקת הרכבת נשק והוא אף קיבל טיפולים. באשר לטענת המיקרוטראומה הרי שמדובר על תקופת עבודה קצרה יחסית שאין בה כדי לגרום נזק לכתפיים מהסוג ממנו סובל התובע.

משכך, אין מנוס מדחיית התביעה.

6. התביעה נדחית.

אין צו להוצאות.

על פי החלטה מיום 19.4.09, אמור היה ב"כ התובע להגיש סיכומיו תוך 30 יום. עד עצם היום הזה, לא הוגשו סיכומים אלו ועל כן, ניתן פסק הדין בהעדר הסיכומים.

ניתן היום כ"ג בסיון, תשס"ט (15 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

שמואל טננבוים, שופט

אתי/