ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עקרי אברהם נגד אפרים פולאק )בית :

1


בית הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א

דמ 007608/08

בפני:

כב' הרשמת חנה שניצר - רהב

תאריך:

21/06/2009

התובע

נ ג ד

1. גולדן גארדן ניהול ואחזקות בע"מ

2. אפרים פולאק

הנתבעים

פסק דין

לאור הסכמת הצדדים כי אפסוק לפשרה, ובתוקף סמכותי לפי סעיף 79 א. לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, אשר הוחל על בית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ד –1969 ולאחר עיון בכתבי בי-דין אשר הוגשו מטעם הצדדים, על נספחיהם ומסמכיהם, ולאחר ששמעתי את בעלי הדין ו/או נציגיהם, הריני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובע סך של 2,750 ₪ וכן 400 ₪ בגין הוצאות משפט.

הסכומים הנקובים לעיל ישולמו לתובע תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן – ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתן היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

חנה שניצר-רהב , רשמת

007608/08דמ 720 ציפורה דוידי