ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מזל ישעיהו נגד בזק החברה הישראל :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בת"א – יפו

עב 007937/07

בפני:

כבוד השופטת שרה מאירי

21/06/2009

מזל ישעיהו

בעניין:

ע"י ב"כ

עו"ד א. בוטון

המבקשת

(התובעת)

נ ג ד

1 . בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ש. בכור

2 . קרן מקפת-מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד א. חלד

3 . הראל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ ר. פוליאק

המשיבים

(הנתבעים)

החלטה

831

א. בפנינו בקשת התובעת לזימון לדיון ההוכחות נציג/ה של חברת הביטוח מבטחים, אשר תביא עימה את כל המסמכים המצויים בידיה הקשורים לתובעת, משבתצהירה של נציגת הנתבעת 2 (להלן: "הגב' שושני") צורף מסמך של מבטחים (שלא גולה במסגרת הליך גילוי המסמכים) המעיד על הפרשת כספים ומשפיע על אחוז הפנסיה אותו זכאית התובעת לקבל (להלן: "מבטחים" ו-"המסמך" בהתאמה).

התובעת טוענת כי אינה מכירה את המעסיק אשר לכאורה הפריש לה את הסכומים למבטחים במועדים שצויינו במסמך ועל כן היא מבקשת לחקור את מבטחים על המסמך. בירורים שביצעה התובעת עם פקיד במבטחים העלו חרס, משלא ידע להשיב לה על שאלותיה.

ב. בתגובתה טענה הנתבעת 2 כי משקרנות הפנסיה הוותיקות פועלות באיחוד תפעולי תחת גוף אחד מאז 2008, מרבית הפעילות אינה מתבצעת בחלוקה לקרנות הפנסיה השונות אלא לחטיבות ואגפים מקצועיים באותו הגוף. על כן, הגב' שושני המשמשת כמנהלת מחלקת בירורים ומידע, מוסמכת ליתן עדות ולהיחקר בעניינים הרלוונטיים לתיק זה, לרבות בעניין המסמך. לחלופין, אם יוחלט להזמין עד מטעם מבטחים, ביקשה כי התובעת תשלם הוצאותיו.

ג. בתשובתה טענה התובעת כי הגב' שושני אינה יכולה לענות על השאלה מדוע המסמך נגנז והוסתר מהתובעת משנת 1969 ועד היום. הטענה כי עדותה של הגב' שושני מספיקה כדי לתמוך במסמך אינה מקובלת עליה והיא שומרת טענותיה לעניין קבילותו ומשקלו הראייתי. בהגשת המסמך יש משום טענה מפתיעה, משכאמור לא גולה במסגרת הליך גילוי המסמכים, ועל כן על הנתבעת לשלם הוצאות העד.

ד. בדיון ביום 19.2.09 נטען על ידי התובעת, כי אין חולק שלא הוצא שום אישור אי פעם ממבטחים על היות התובעת מבוטחת בתקופה המצויינת במסמך, כי התובעת לא חתמה על שום מסמך למבטחים לגבי התקופה הזו, ולא קיבלה שום דו"ח על החברות. כן טענה כי גם אם התשלום נעשה, הוא לא יוצר חברות במבטחים. 313

ה. ולהכרעתנו –

1. מגמת בתי הדין לעבודה בסוגיית הזמנת עדים ברורה והיא – לאפשר זימון עד שעדותו רלוונטית ואשר יכול ותשפוך אור על המחלוקת שבין הצדדים. נפסק כי:

"ככלל, שיקול דעתו של בית הדין האזורי בענייני הזמנת עדים הינו רחב, ויוגבל בעיקר על ידי עקרונות הצדק והוראות שנקבעו בחקיקה. בהתאם לפסיקה, בכל הנוגע לניהול דיונים, יודרך בית הדין על ידי עקרונות יסוד של דיני הראיות (דב"ע מג/121-3 תכשיטי אבדור - כספי, פד"ע טו 212, 216).

בהתאם לסעיף 1 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971, מותר להזמין כל אדם ליתן עדות שהיא קבילה ושייכת לעניין, באין הוראה אחרת. אם ראה בית המשפט, כי אין בעדות צורך, או שנתבקשה למטרה שאיננה גילוי האמת, רשאי הוא לסרב לבקשה להזמנת עדות זו."

[ע"ע 668/05 מרום נ' קו אופ ירושלים אגודה צרכנית שיתופית בע"מ, לא פורסם (ניתן 26.2.06). וראו גם דב"ע נה/ 88-3 בנק הפועלים בע"מ נ אליהו מרגלית, לא פורסם (ניתן 30.4.96)].

2. במקרה דנן, משהנתבעת 2 טוענת כי בידיה מסמך שלא הוכן על ידה, ומשהמסמך מעיד, לטענתה, על הפרשת כספים לטובת התובעת ומשפיע על זכויות התובעת ובדעתה לסמוך חלק מטענותיה על המסמך דנן, נראה כי בירור ובדיקה של מקור המסמך והשתלשלות העניינים הקשורה בו – מתבקש ורלוונטי בהליך.

3. כך גם, הצעת הנתבעת 2 כי הגב' שושני, תחקר על מסמך אשר אינו שלה ו/או של הנתבעת אין בה ממש.

4. אשר על כן, לדיון יוזמן נציג/ה של חברת מבטחים המוסד לביטחון סוציאלי של העובדים בע"מ (בניהול מיוחד) על פי הפרטים שבבקשה. הוצאות העד יושתו על התובעת משהיא זו אשר ביקשה זימונו.

5. אין צו להוצאות.

התנצלותנו לצדדים על העיכוב בהוצאת ההחלטה, בשל תקלה טכנית במקומותינו.

ניתנה היום כב' סיון, תשס"ט (14 ביוני 2009) בהעדר הצדדים. 9371

שרה מאירי, שופטת

קלדנית: יעקוביאן דנה.