ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניה סיבוס בע"מ נגד באנו דומיטרו ואח' :

1


בתי הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א

בשא002633/08

בתיק עיקרי: עב 002661/08

בפני:

כב' הרשמת בר"ג-הירשברג רחל

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

דניה סיבוס בע"מ

ע"י ב"כ

עמיר ליבוביץ

מבקשת

נ ג ד

1. באנו דומיטרו

עו"ד מיכה דוד

2. לסיאל עסקים בע"מ

3. עיליתה משאבי אנוש בע"מ

4. דגון משאבי אנוש בע"מ

5. א.כ.טרויה עבודות בניה בע"מ

6. דן כהנא

7. אסי כהנא

משיבים

החלטה

1. המשיב – הוא התובע בהליך העיקרי – הגיש לבית הדין תביעה כספית שעניינה זכויות המגיעות לו לטענתו, בגין העסקתו במשיבות מחודש מאי, 2001 ועד לסוף שנת 2003.

2. בד בבד עם הגשת כתב הגנתה עתרה המבקשת – היא הנתבעת 2 - בבקשה דנא לצירופם של נתבעים נוספים להליך. זאת מכח תקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי - דין) התשנ"ב – 1991 (להלן: "התקנות").

3. הנתבעים שצירופם מתבקש הם שלוש חברות שסיפקו למבקשת לטענתה שירותי ניהול ופיקוח על עבודתם של מהגרי עבודה ובכללם התובע. כן מתבקש צירפום של מר דן כהנא ומר אסי כהנא שהינם אחים ומי שמשמשים כבעלי מניות ובעלי השליטה בחברות שצירופן מתבקש. לטעמה של המבקשת, ה"ה כהנא נהגו כלפיה שלא בתום לב, תוך הפרת חובת הנאמנות ועל כן אחראים באופן אישי לזכויות הנתבעות על ידי התובע.

4. תגובת התובע לבקשה התבקשה והתקבלה ולפיה הוא מתנגד לה. התובע עומד על גרסתו לפיה הועסק על ידי הנתבעות. לטעמו ככל שיש בין המבקשת למי מבין הגורמים שצירופם מתבקש סכסוכים מקומם בהליך נפרד, ובפרט משהמבקשת אינה מכחישה את יחסי העבודה בינה לבינו. כן נטען כי לא הובאה ולו ראשית ראייה לקיומם של יחסי עבודה בין התובע לצדדים שצירופם התבקש.

5. לאחר עיון בכלל החומר שהונח בפני באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל חלקית וכמפורט מטה.

6. תקנה 18(א) מורה כי: "(א) בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית הדין או הרשם, לבקשת בעלי דין או בלא בקשה כזאת ובתנאים שייראו לו, לצוות על מחיקת שמו של בעל דין שצורף שלא כהלכה כתובע או כנתבע, או על הוספת שמו של אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בבית הדין דרושה כדי לאפשר לבית הדין לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה

  1. הלכה מושרשת היא כי במקום בו מתעוררת מחלוקת בדבר זהות המעביד יש לצרף את מי שנטען כלפיו שהוא המעביד כצד להליך. צירוף זה בסיסו כאמור, ברצון לייעל את הדיון ולהביא להכרעה שלמה ומלאה בכל השאלות הכרוכות בתובענה כך שבתום ההליכים בתיק תהא לתובע זכות ברורה להיפרע ממעסיקו או ממעסיקיו ביחס לזכויותיו מעבודה, ככל שיקבע כי לא שולמו כדבעי (ראה למשל: ע"ע 252/03 מיטוני יצחק ואח' נ' חברת דורות כ"א בע"מ ואח' עבודה ארצי, כרך לג (33) 42 וגם דב"ע 98/ 262-9 עילמי עלי נ' המועצה המקומית כפר קרע ואח', עבודה ארצי כרך לא (2) 337), ועב 2300/02 לוסטיג רמי – משרד החינוך, עבודה אזורי כג 713.

8. זה הוא מצב הדברים בפנינו ועל כן אני מורה על צירופן של עיליתה משאבי אנוש בע"מ ודגון משאבי אנוש בע"מ כנתבעות בהליך. אטעים כי שוכנעתי בצורך לצירפון של החברות האמורות להליך גם בשים לב לטענת הנתבעת 1 – לסיאל עסקים בע"מ - כי לא העסיקה את התובע וכי טופסי 106 שצורפו לתביעה מתייחסים לאדם שהינו אמנם בעל שם זהה לזה של התובע אך בעל דרכון אחר - טענות אליהן ביכר התובע שלא להתייחס בתגובתו. אשר לחברת א.כ. טרויה עבודות בניה בע"מ – איני רואה לצרפה שכן גם לשיטת המבקשת לא היא שהעסיקה את התובע והסדרים שנעשו, ככל שנעשו, בינה לבין המבקשת לאחר תקופת העסקת התובע אכן אין מקומם במסגרת הבקשה דנא וספק אף אם בהליך העיקרי לגופו. אשר לה"ה כהנא – לטעמי לא הונחה ולו ראשית ראייה לצורך בהרמת מסך כלפיהם ועל כן איני רואה להורות על צירופם.

9. סוף דבר – הבקשה מתקבלת חלקית כמפורט מעלה והריני מורה כדלקמן:

[א] המבקשת תמציא לשתי הנתבעות שעל צירופן הורתי – חברת עיליתה משאבי אנוש בע"מ ח.פ. 512128430 וחברת דגון משאבי אנוש בע"מ ח.פ. 512964180 שתיהן מרח' ז'בוטינסקי 35, בניין התאומים 2, רמת גן - את כל כתבי בי דין בהליך (עד לעת הזו) וזאת בתוך 21 ימים. כן תמציא המבקשת לבית הדין אישור בדבר ביצוע המסירות. בהעדר הודעה ימשך ההליך כסדרו ללא הנתבעות האמורות.

[ב] על הנתבעות להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מיום שיומצאו להם כתבי בי דין.

[ג] המזכירות מתבקשת לעדכן רישומיה בהתאם.

[ד] התיק יבוא לעיוני ביום 17.7.2009 לשם עיון בהודעת המבקשת בדבר ביצוע המסירות כדין וקביעת מועד לקיום ישיבה מקדמית בכל ההקדם האפשרי ולאחר קבלת כתבי ההגנה מטעם הנתבעות הנוספות.

[ה] הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בתום ההליך העיקרי ועל פי תוצאתו.

10. טרם חתימה מבקש בית הדין להתנצל בפני הצדדים על העיכוב שחל במתן החלטה זו.

11. המזכירות תסגור את בש"א 2633/09.

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) במעמד הצדדים

____________________

בר"ג-הירשברג רחל, רשמת