ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זקן נגד בטוח לאומי-סניף ירושלים :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בל 011186/08

בפני:

כב' השופטת יפה שטיין

21/06/2009

בעניין:

זקן אברהם

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

ארז בן דוד

המשיב

פסק דין

1. זהו פס"ד בערערו שהגיש המערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בניידות, מיום 15/7/08 (להלן: הוועדה).

2. הוועדה דחתה את הערר שהגיש המערער מן הטעם שסוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים המזכים לעניין גמלת ניידות.

3. לדברי המערער, לא נבדק בצורה ראויה, ולא ניתנה לו הזדמנות מלאה לשטוח בפני הוועדה את מצבו הרפואי. כמו כן טוען שיש בידיו מסמכים חדשים (שלא היו בפני הוועדה), ושיש בהם כדי ללמד על החמרת מצבו.

4. מנגד טוען ב"כ המשיב כי הוועדה פעלה כנדרש, כפי שעולה מהפרוטוקול, וערכה למערער את הבדיקות הרלבנטיות, כאשר לא כל הבעיות הרפואיות שיש לו רלבנטיות לקביעת זכאותו לגמלת ניידות. הוועדה בדקה את המערער ומצאה כי למרות בעיותיו הקשות, נכותו בניידות אינה ניתנת ליישום ע"פ התקנות. המערער מקבל קצבת נכות ושר"ם, אך אינו עומד בקריטריונים הרפואיים לעניין גמלת ניידות.

5. דיון והכרעה:

א. המערער תיאר בבית הדין באריכות את סבלו הרב ממצבו הרפואי, ואכן לדבריו יש תימוכין אף מהמסמכים שהמציא. אף הוועדה ציינה כי היא מודעת לסבלו כאשר קבעה כי :
"הנבדק אובחן כסובל מקרציומה של המעי ועבר ניתוח כריתת הקרציומה עם כימותרפיה ממושכת אשר גרמה לנוירופטיה, בעיקר תחושתית, ללא שיתוקים אפילו חלקיים. הוועדה מודעת לסבלו בגלל כאבים בגפיים התחתונות אך מבחינת סעיפי הליקויים, בהיעדר שיתוקים כלשהם, לא ניתן ליישם את ממצאיו".

ב. הווה אומר – למרות הבדיקות אשר אישרו את קיומו של מצב רפואי סבוך, ולמרות סבלו הרב, משהוועדה לא מצאה שיתוקים, ואפילו לא חלקיים, לא הייתה רשאית לקבל את עררו, מן הטעם שלצורך קביעת זכאותו לגמלת ניידות, יש למצוא סעיף ע"פ הרשימה שבהסכם הניידות, המתאים למצבו הרפואי. הלכה הפסוקה היא כי "אין לקבוע לעניין גמלת ניידות אחוז נכות מותאם, ועל הוועדה לקבוע נכות בהתאם לרשימה שבהסכם הניידות" (דב"ע נב/01-27 ממן - המל"ל, פד"ע כו 335,334).

ג. האם טעתה הוועדה לעררים טעות משפטית המצדיקה החזרת התיק לוועדה? על פניו לא נמצאה טעות משפטית. אף שהמערער טען כי לא ניתנה לו הזדמנות לספר על מכלול בעיותיו, נראה מפרוטוקול הוועדה כי הוועדה בדקה אותו וערכה לו את הבדיקות הרלבנטיות (כאשר לא כל בעיה רפואית שיש לו, רלבנטית לעניין גמלת הניידות). הוועדה אף הסתמכה על מלוא המסמכים הרפואיים שעמדו בפניה. כמו כן ציינה כי המערער "נכנס לחדר בכוחות עצמו בהליכה איטית, נתמך במקל ביד ימין, ללא צליעה". בהמשך, בסיכום ממצאי הבדיקה הנוירולוגית קבעה הוועדה כי "אין סימנים של נזק במערכת העצבים המרכזית" וכי "ה-EMG מאשר את ממצאיו"

ד. לעניין המסמכים הנוספים שהמציא המערער (כולל בדיקת דופלר שהומצאה על ידו לתיק בית הדין) – מכיוון שמסמכים אלו לא היו בפני הוועדה במועד ישיבתה – ממילא אין טעות משפטית בכך שהוועדה לא עיינה במסמכים אלו. המערער רשאי להגיש תביעה להחמרת מצב (ככל שיש במסמכים אלו כדי לעבור את המשוכה הנדרשת לצורך קבלת קצבת ניידות). מכל מקום, ובנסיבות העניין, לא נמצאה טעות משפטית בהחלטת הוועדה ועל כן אין מנוס מדחיית הערעור.

סוף דבר:

הערעור נדחה.

אין צו להוצאות.

בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מיום המצאת פס"ד זה לידי הצד המבקש לערער.

ניתן היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

יפה שטיין, שופטת