ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סברינה אליהו נגד בטוח לאומי-סני :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

בל 003064/08

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

21/06/2009

בעניין:

סברינה אליהו

ע"י ב"כ עו"ד

גיל הראל

המערערת

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

לימור ליבדרו

המשיב

פסק דין

1. בפני ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 13/08/2008 אשר דחתה את ערר המערערת והותירה על כנה את החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר העניקה למערערת נכויות זמניות שונות עד ליום 31/01/2007 ונכות צמיתה בשיעור 0% החל מיום 01/02/2007.

2. הוועדה נשוא הערעור התכנסה בעקבות פסק הדין שניתן בהסכמה ביום 11/02/22008 בפני כב' הרשם איתי אדרת (בתיק בל 3029/07) ובו ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים להחזרת עניינה של המערערת לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתפעל כדלקמן:

"תתייחס לסעיף 7(2)(א) וכן לסעיף קטן (ב) וכן לסעיף קטן (ג) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה). הוועדה תסביר מדוע לא קבעה למערערת נכות על פי סעיפים אלה. הוועדה תזמן את המערערת וב"כ לדיון בפניה ותאפשר להם להשמיע את טענותיהן בעניין זה".

טענות המערערת

3. הוועדה לא מילאה אחר חובת ההנמקה ולא התייחסה למלוא המסמכים הרפואיים אשר הועמדו לעיונה.

4. לא ניתן ללמוד מהחלטת הוועדה על הלך מחשבתה. קביעת הוועדה כי אין מדובר בשחפת פעילה אינה מנומקת ונעדרת התייחסות למלוא המסמכים הרפואיים.

5. הוועדה התעלמה מתלונות המערערת בתחום הפסיכיאטרי.

6. אף אם מדובר בשחפת שאינה פעילה, בהתאם לתקנות, המערערת זכאית לנכות למשך שנתיים לפחות ממועד סיום הטיפול התרופתי.

7. אין התייחסות לפגיעה בתפקודי כבד.

טענות המשיב

8. אין פגם משפטי בהחלטת הוועדה. הוועדה התכנסה על פי פסק דין מיום 11/02/2008 ופעלה בהתאם להוראותיו.

9. הוועדה התייעצה עם רופא ריאות אשר קבע כי מעולם לא היתה שחפת פעילה וכי הממצאים שנמצאו אינם על רקע שחפת כלל.

10. הוועדה נימקה מדוע סעיפים 7(2) (א),(ב) ו-(ג) אינם רלוונטים למצבה של המערערת וזאת מאחר והמערערת מעולם לא סבלה משחפת פעילה .

11. בהתאם להלכת פרנקל, על הוועדה להתייחס רק להוראות פסק הדין ומשכך לא נדרשה להתייחס ליתר טענות המערערת .

דיון והכרעה

12. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של וועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

13. בית הדין במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד - המוסד, פד"ע לד' 213). כלומר, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות. כפי שפורט בספרו של ד"ר שאול קובובי/רמ"ח ושס"ה - סוגיות בתאונות עבודה, מהדורה שניה, עמ' 195.

14. משהוחזר עניינה של המערערת על ידי בית הדין לוועדה לעררים בצירוף הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה (דב"ע נא 29-0 מנחם פרנקל - המוסד לביטוח לאומי פד"ע כד' 160).

15. לאחר עיון בטענות הצדדים ובכל החומר שבתיק – לרבות פרוטוקולי הוועדה נשוא הערעור , מסקנתי היא כי הוועדה קיימה את הוראות פסק הדין ולפיכך דין הערעור – להידחות.

16. המערערת לא הצביעה על פגם משפטי כלשהו בהחלטת הוועדה.

17. טענות המערערת מתמקדות בנושאים רפואיים אשר בסמכות הוועדה.

18. בעקבות פסק הדין התכנסה הוועדה נשוא הערעור בשני מועדים שונים ביום 30/4/08

וביום 13/08/2008. הוועדה במועד התכנסותה הראשון ביום 30/04/2008 רשמה את תלונות המערערת והפנתה את המערערת לבדיקה של יועץ מומחה למחלות ריאה ,פרופ' ברודרמן.

ביום 28/05/2008 נבדקה המערערת על ידי היועץ המומחה וממצאי הבדיקה נרשמו בחוות הדעת במילים הבאות:

"מתברר שאת הטיפול האנטי שחפתי על ידי 4 תרופות במשך שלושה חודשים קיבלה עד לקבלת תרביות שליליות לשחפת ... ואז הטיפול הופסק. לאור זאת, שגם ב-2 ברוכוסקופיות קודמות ביופסיה ותרביות לשחפת היו שליליות, הרי שהטיפול המלא לשחפת נמשך תקופה של 3 חודשים ניתן לאור תלונתה על חום עולה ויורד ועד לקבלת התרביות השליליות לשחפת. אם כן, באף תקופה לא הוכחה שחפת פעילה. יתרה מזו, בברונכוסקופיה ראשונה בוצעה בגלל ממצא חשוד והתהליך .... לאונה אמצעית של ריאה ימנית והברוכונסקופיה השניה בוצעה לאור ממצא באונה עליונה ימנית שגם הוכחה כי לא על רקע שחפתי . האמפיזמה אשר אובחנה בבדיקה... מביופסיה... הינה על רקע של עישון של קופסה ליום במשך שנים ונמצאת כרגע בשלב של גמילה מעישון".

19. בפרק סיכום ומסקנות קבע המומחה כי אין שחפת פעילה ולא היתה שחפת פעילה.

20. ביום 13/08/2008 התכנסה הוועדה הרפואית לעררים בשנית וזאת לאחר שהומצאה לידה חוות הדעת מטעם היועץ המומחה. הוועדה קראה בעיון את חוות דעתו של פרופ' ברודרמן היועץ המומחה וקבעה בהחלטתה :

"לא מדובר על שחפת פעילה וגם לא היתה עדות לשחפת פעילה. לתקופת

הטיפול המונע , הוועדה קבעה לה אחוזי נכות מתאימים למצבה. לכן אין מקום

לקבוע אחוזי נכות זמניים כמו במצב של שחפת".

הוועדה בפרק סיכום ומסקנות ציינה :

"אין שחפת פעילה.

לא היתה שחפת פעילה . ראה חוות דעת פרופ' ברודרמן .

טיפול פרופרלקטי (מניעתי בלבד).

הוועדה עומדת על דעתה ומותירה את אחוזי הנכות כפי שנקבעו בישיבה

מיום 19/9/07".

21. לא מצאתי פגם משפטי בהחלטת הוועדה.החלטת הוועדה מפורטת ומנומקת. הוועדה פעלה בהתאם להוראות פסק הדין. הוועדה התייעצה עם מומחה לריאות אשר בדק את המערערת ועיין במסמכים הרפואיים שעמדו בפניו והגיע למסקנה רפואית כי מעולם לא היתה שחפת פעילה וכי הממצאים שנמצאו אינם על רקע שחפת כלל אלא על רקע של עישון של קופסת סיגריות ליום.

הוועדה קיבלה את האמור בחוות הדעת מטעם היועץ המומחה וקבעה כי למערערת אין שחפת פעילה ולא היתה לה שחפת פעילה.

22. טענת ב"כ המערערת בנוגע לתחום הנפשי – דינה להידחות שכן הוועדה התכנסה מכח הוראות פסק הדין ולא נדרשה לדון בתחום הנפשי.

23. קביעות הוועדה הן קביעות רפואיות ונסמכות על שיקול הדעת המקצועי של הוועדה. לאור האמור, לא מצאתי פגם משפטי בהחלטת הוועדה ודין הערעור – להידחות .

24. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום 21 ביוני, 2009 (כ"ט בסיון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

_____________________

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

שם הקלדנית: שמחה ורון