ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לודמילה נגד בטוח לאומי-סניף :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

בל 002723/08

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

21/06/2009

בעניין:

לודמילה ברונשטיין

ע"י ב"כ עו"ד

עצמון אלון

המערערת

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

לימור ליבדרו

המשיב

פסק דין

1. בפני ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 03/08/2008 אשר דחתה את ערר המערערת וקבעה למערערת נכות בשיעור 0%.

2. הוועדה נשוא הערעור התכנסה בעקבות פסק דין שניתן בהסכמה ביום 30/10/2007 על ידי כב' השופט אילן סופר (בתיק בל 1067/07) ובו ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים להחזרת עניינה של המערערת לוועדה רפואית לעררים בהרכב אחר אשר תפעל כדלקמן:

"א. תדון בתלונות המערערת בעניין יתר לחץ הדם והתלונות בתחום הנפשי, הפרעות ריכוז, סחרחורת וזיכרון.

ב. תערוך למערערת בדיקה בתחום האורטופדי תוך התייחסות לבדיקת מיפוי העצמות מיום 10/09/2003 ובמידת הצורך ועל פי שיקול דעתה תופנה לבדיקות נוספות.

ג. תתייחס לבדיקות E.M.G מיום 19/10/2003 ומיום 30/01/2006 ותבדוק את תלונותיה בגין הרדמות בידיים.

ד. המערערת וב"כ יוזמנו לדיון בפני הוועדה.

המשיב יעשה כל שביכולתו לאתר את צילומי הרנטגן שמסרה המערערת ואלו יהיו בפני הוועדה. המשיב יבחן את בקשת ב"כ המערערת לקיים את התכנסות הוועדה בנתניה שהיא מקום משרדו של ב"כ המערערת."

טענות המערערת

3. הוועדה הפנתה את המערערת לחוות דעת יועץ בתחום הנפשי. הוועדה הסתמכה על חוות דעתו של היועץ אשר טעה בכך שציין כי במהלך התאונה לא נפגעה המערערת בראש. היועץ לא הצביע על נתונים מוכחים על בסיס מה הוא קבע את קביעתו. קביעת היועץ עומדת בניגוד לתיעוד רפואי שנרשם בזמן אמת ובסמוך התאונה.

4. טעה היועץ שציין בחוות דעתו כי המערערת שוללת הפרעות קוגנטיביות זאת מאחר ובחוות הדעת נרשם כי המערערת שוכחת דברים והיא חסרת סבלנות.

5. על הוועדה היה להעניק נכות זמנית למערערת וזאת לאור קביעה של היועץ כי: "למרות סימנים קלים שמתארת הנפגעת אין כעת נכות פסיכיאטרית כתוצאה מהתאונה".

6. מאחר ונמצאו סימנים קלים היועץ היה צריך לבחון השפעתם של הסימנים על ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה ומשלא עשה כן נפל פגם משפטי.

7. החלטת הוועדה השוללת את הקשר שבין הבעיה הקוגנטיבית לבין התאונה נקבעה על דרך הספק. "מבחינה קוגנטיבית הפרעה בזיכרון אם קיימת כזו והפגיעה בזיכרון אינן קשורות בתאונה שחוותה ... יתכן שקיימים ממצאים אך אינם קשורים בתאונה...". הוועדה לא יכולה לנסח החלטתה על דרך הספק.

8. קביעת הוועדה כי: "התאונה אינה תאונה טיפוסית של "צליפת שוט" מאחר ולכל היותר טולטלה קדימה אך בשום אופן לא לאחור" הינה אמירה בעלמא והקביעה אינה מבוססת בתיעוד רפואי או בדברי המערערת.

9. הוועדה הסתמכה על פיענוח תוצאת מיפוי העצמות מיום 10/09/2003 באופן חסר שכן לא התייחסה לסייפא של הפיענוח הקובע כי: " ... יתכן גם משניים לטראומה - לקורולציה רנטגנית".

10. הוועדה טעתה כאשר שללה את הקשר הסיבתי שבין יתר לחץ הדם לבין התאונה רק משום שהמערערת סבלה מיתר לחץ דם עובר לתאונה. הוועדה לא התייחסה לאפשרות של החמרה במצב ושל נכות זמנית.

11. בהתאם להוראות פסק הדין על המשיב היה לעשות כל שביכולתו לאתר את צילומי הרנטגן שמסרה המערערת ובפני הוועדה לעררים לא עמדו צילומי הרנטגן ולא הוגש מסמך מאת המשיב לפיו עשה כל שביכולתו לאיתור צילומי הרנטגן. כתוצאה מכך למערערת נגרם נזק ראייתי.

טענות המשיב

12. אין פגם משפטי בהחלטת הוועדה שכן הוועדה פעלה בהתאם להוראות פסק הדין.

13. הוועדה התייחסה לתלונות הנוגעות ללחץ דם וציינה תלונות אשר קדמו לתאונה ואף טיפול בלחץ דם מתחילת שנת 2003. מאחר שקבעה הוועדה כי אין קשר סיבתי בין יתר לחץ דם לבין התאונה ממילא אין מקום לקביעת החמרה שכן כל החמרה שקבעו אינה קשורה לתאונה. שלילת הקשר הסיבתי הינו עניין רפואי גרידא והוועדה נימקה החלטתה בנוגע לתלונות לגבי לחץ דם.

14. הוועדה קיבלה את חוות הדעת של היועץ המומחה בתחום הנפשי ד"ר אויפה איגור שקבע כי אין כעת נכות כתוצאה מהתאונה. היועץ התבסס בין השאר על דו"ח מיון מבית חולים קפלן. בדו"ח האמור לא צויין כי המערערת נחבלה בראשה.

15. אין במסמכים שצירפה המערערת כדי ללמוד כי אכן המערערת נחבלה בראשה במהלך התאונה.

16. היועץ המומחה בתחום הנפשי לא נדרש לקביעת נכות נוירולוגית ולכן אין מקום לטענות המערערת בנוגע לחבלה בראש.

17. קביעת היועץ המומחה בנוגע לשלילת ההפרעות הקוגנטיבית הינה מסקנה של היועץ המומחה ואינה מיוחסת לתלונותיה של המערערת.

18. מבחינה אורטופדית הוועדה ערכה למערערת בדיקה קלינית וכן התייחסה לבדיקות נוספות כגון מיפוי עצמות וצילום עמוד שדרה מותני ובדיקות E.M.G.

19. באשר לצילומי הרנטגן שלטענת המערערת לא הוחזרו לה, הוועדה שלחה את המערערת לביצוע מחדש של צילום עמוד שדרה מותני וצווארי.

דיון והכרעה

20. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של וועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

21. בית הדין במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד - המוסד, פד"ע לד' 213). כלומר, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות. כפי שפורט בספרו של ד"ר שאול קובובי/רמ"ח ושס"ה - סוגיות בתאונות עבודה, מהדורה שניה, עמ' 195.

22. משהוחזר עניינה של המערערת על ידי בית הדין לוועדה לעררים בצירוף הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה (דב"ע נא 29-0 מנחם פרנקל - המוסד לביטוח לאומי פד"ע כד' 160).

23. לאחר עיון בטענות הצדדים ובכל החומר שבתיק, לרבות פרוטוקול הוועדה נשוא הערעור, מסקנתי היא, כי הוועדה קיימה את הוראות פסק הדין ולפיכך דין הערעור להדחות.

24. המערערת לא הצביעה על פגם משפטי כל שהוא בהחלטת הוועדה.

25. טענות המערערת מתמקדות בנושאים רפואיים אשר בסמכות הוועדה, ואינן בסמכות בית הדין.

26. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי הוועדה התכנסה בשני מועדים שונים ביום 30/03/2008 וביום 03/08/2008. הוועדה רשמה את תלונות המערערת ובא כוחה. הוועדה ערכה למערערת בדיקה קלינית יסודית ורשמה את ממצאיה:

"בבדיקת E.M.G מיום 19/10/2003 C.T.S מימין ו-E.M.G 30/01/2006 הטבה במצבה מיפוי עצמות מיום 08/09/2003 קליטה מוגברת קלה בחוליה L2 משמאלL5 S1 יותר בצד השמאלי.

בבדיקה נוירולוגית תנועות הראש חופשיות ... סמוקת פנים, מעט מזיעה, קיימת רגישות קלה בכתף צוואר ימין קלה מאוד, כוח גס בידיים תקין, החזרים גידיים בידיים תקינים, אין הפרעה תחושתית, אין לראות דלדול שרירים, גפיים תחתונות החזרים גידיים בפיקות חלשים ביותר מופקים רק בעזרת ... החזרי אכילס ... שווים, אין ... בשכבה על הבטן, אך מופיע בזמן הכיפוף כאב בגב, החזרים ... תקינים אין הפרעה תחושתית ברגליים, הנבדקת מביעה כאב בזמן שינוי תנוחות.

בבדיקה בנוגע לצוואר סנטר מגיע עד בית החזה, סיבוב שמאלה וימינה 95 מעלות, הטיה ימינה שמאלה 50 מעלות כיפוף אחורי 35 מעלות, בגב תחתון יש לציין השמנת יתר. בכיפוף קדמי מגיע עד שליש עליון של השוקיים, כיפוף אחורי 30 מעלות, הטיה ימינה ושמאלה 45 סימן טינל שלילי דו צדדי אין דלדול שרירים מוסרת על ירידה בתחושה ... של כף היד ימין. מסוגלת לעמוד על קצות אצבעות ועקבים ... במצב כללי טוב, משקל עודף, פלטורים, ראש עיניים וצוואר תקינים, ריאות ונשימה ... תקינה, לב, לחץ דם 150/95 דופק 90 סדיר, מעל הלב אושה ... 2/6, גפיים בצקת - +".

27. הוועדה בפרק סיכום ומסקנות ציינה:

"הוועדה עיינה בתיקה של ... וכבר במיון ביום התאונה מסרה וסיפרה ותועד שהיא סובלת שנים מיתר לחץ דם, כמו כן בתיקה הרפואי של התובעת קיים תיעוד על טיפול בלחץ דם גבוה עוד בראשית 2003 לפני התאונה. לכן הוועדה סבורה שאין קשר בין לחץ הדם לבין התאונה. מבחינה נוירולוגית התאונה אינה תאונה טיפוסית של "צליפת שוט". מאחר ולכל היותר טולטלה קדימה אך בשום אופן לא לאחור. בחדר מיון התלוננה על כאב ברגל ביד וגם בראש וסחרחורת. בברור היות טיב הסחרחורת אין מדובר בסחרחורת שרואים אחרי חבלת צוואר ראש אלא בשינוי לחץ דם הקשורים בשינוי תנוחה. מבחינה נוירולוגית הבדיקה מפורטת לא גילתה כל סימן של הפרעה, ניתן היה לצפות החזרים מאוד ערים כביטוי של מילופטיה צווארית אך להפך ההחזרים ברגליים בעיקר בפיקות חלשים ביותר ולא היה כל גירוי ... אשר להפרעה תחושתית עליה מתלוננת הרי לא נמצאה כל הפרעה תחושתית ... לא מתאימה ל- C.T.Sכפי שנראה ב- E.M.G הראשון ופחות בשני מימין ולא נמצאה כל הפרעה המתאימה לנזק שורשי או צווארי. מבחינה קוגנטיבית הפרעה בזיכרון אם קיימת כזו, הפרעה בריכוז אינן קשורות בתאונה שחוותה ולכן הוועדה אינה רואה צורך להפנותה לבדיקה פסיכו ... כפי שלא הופנתה במשך 5 שנים מאז ארעה התאונה (יתכן שקיימים ממצאים אך אינם קשורים בתאונה [זיכרון ריכוז וחישוב])".

28. הוועדה ביקשה לסכם ללא נוכחות לאחר קבלת צילום עמוד שדרה מותני וצווארי. לאחר שהבדיקות התקבלו הוועדה התכנסה בשנית בתאריך 03/08/2008 הוועדה התייחסה לצילום עמוד שדרה צווארי מיום 06/06/2008 ... צילום עמוד שדרה מותני מ-16/06/2008 עקמת מותנית קלה היצרות L5 S1 הוועדה התייחסה למיפוי עצמות מיום 16/09/2003 וציינה קליטה מוגברת ב- L5 L2 יותר משמאל שינויים אוסטיאורטרוטיים.

29. הוועדה קבעה כי על פי הבדיקות והממצאים אין נכות לא מבחינה פסיכיאטרית ולא מבחינה אורטופדית או פנימית.

30. החלטת הוועדה מפורטת ומנומקת. הרכב הוועדה כלל רופא אורטופד, פנימאי ורופאה נוירולוגית. הוועדה התייחסה לנושאים להן נדרשה בפסק הדין. הוועדה התייחסה לתלונות המערערת בנוגע ליתר לחץ דם וקבעה כי אין קשר סיבתי בין לחץ הדם לבין התאונה וזאת תוך הנמקה כי המערערת סובלת שנים מיתר לחץ דם עובר למועד התאונה.

31. החלטת הוועדה מבוססת על בדיקה קלינית יסודית וכן על חוות דעת יועץ מומחה בתחום הפסיכיאטרי ותוצאות בדיקות שעמדו בפניה לרבות E.M.G, מיפוי עצמות ובדיקות C.T.

32. לא מצאתי פגם משפטי בחוות הדעת מאת היועץ המומחה בתחום הפסיכיאטריה אשר רשם את תלונות המערערת. היועץ המומחה ערך למערערת בדיקה קלינית יסודית והתייחס לתלונותיה.

היועץ ביקש שיומצא לידיו תיעוד רפואי פסיכיאטרי מקופת חולים ולאחר קבלת התיק הרפואי ציין כי המערערת פנתה לראשונה שנה לאחר התאונה, ובעקבות כך טופלה תרופתית ומצבה השתפר בצורה משמעותית אך המערערת לא המשיכה במעקב. על בסיס הבדיקה הקלינית והתיעוד הרפואי המומחה הגיע למסקנה כי: "למרות סימנים קלים שמתארת הנפגעת אין כעת נכות פסיכיאטרית כתוצאה מהתאונה".

33. באשר לטענות בנוגע לקביעת המומחה כי המערערת לא נפגעה בראשה במהלך התאונה בעניין זה מקבל אני את טענות המשיב לרבות העובדה שהמערערת נבדקה בדיקה קלינית וקביעת היועץ המומחה בנוגע לנכות הנפשית ניתנה לאחר שעמד בפני היועץ המומחה תיקה הרפואי הנפשי של המערערת. למעלה מהצורך אציין כי המערערת נבדקה גם מבחינה נוירולוגית.

34. באשר לאי המצאת צילום הרנטגן אציין כי הוועדה הפנתה את המערערת לביצוע בדיקות C.T עדכניות ולאור תוצאות הבדיקות הגיעה למסקנה כי אין להעניק למערערת נכות בתחום האורטופדי.

35. כעולה מהאמור לעיל, הוועדה בחנה בצורה יסודית את עניינה של המערערת טרם הגיע למסקנותיה, ועת היו בפניה המימצאים שפורטו מעלה, תוך הסתמכות עליהם הגיעה למסקנתה תוך מתן הנמקה מפורטת וברורה. מדובר בהחלטה הנסמכת על מומחיותה המקצועית של הוועדה, תחום שלבית הדין אין סמכות להתערב בו.

36. לאור האמור, משלא נמצאה טעות משפטית בהחלטת הוועדה - דין הערעור להדחות.

ניתן היום 21 ביוני, 2009 (כ"ט בסיון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

_____________________

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

שם הקלדנית: שמחה ורון