ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הגיס רבקה נגד חברת השמירה בע"מ :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 003317/08

דמ 003318/08

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

הגיס רבקה

התובעת

(הנתבעת שכנגד)

נ ג ד

חברת השמירה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

בר שלום

הנתבעת

(התובעת שכנגד)

נוכחים:

התובעת בעצמה בלוויית חברתה

ב"כ הנתבעת ומר סקס אהרון - מנהל היחידה בנתבעת

פרוטוקול

התובעת:

אני עבדתי אצל הנתבעת במשך כשנתיים. בסיום התקופה אני הייתי בתקופת מבחנים והנתבעת שיבצה אותי למשמרת לילה ולמחרת היה לי מבחן וביקשתי ממי שמשבץ את המשמרות שימצא לי מחליף והוא מצא לי וערן אחראי האזור אמר שצריך להוריד אותי מכל המשמרות בכל השבועיים. במהלך השבועיים ניסתי ליצור קשר עם הנתבעת וערן אמר לי שהוא יקבע לי שיחה מתי שלו נוח ואחרי שבועיים היתה לי שיחה עם ערן ובמהלך השיחה הוא אמר לי שבגלל התקלה שהיתה אני נותן לך 3 אפשרויות האחת שאני אשאר לעבוד ברכבת אבל במשמרות במשך כל השבוע והאפשרות השניה היתה שהוא אמר לי שאני אתפטר ושהוא יתן לי מן פרס כזה על כך שעבדתי במשך שנתיים והאפשרות השלישית היא לעבור לאשדוד ואני בחרתי את האפשרות הראשונה להשאר לעבוד ברכבת ולאחר שסיימנו את השיחה והלכתי לביתי אני קיבלתי מכתב שהוא משבץ אותי לעבודה באשדוד ומר אסייג אמר לי שאני לא חייבת לעבור לעבוד באשדוד. העבודה באשדוד לא היתה ברכבת אלא באחד הקניונים. לגבי תנאי השכר אני לא יודעת.

ב"כ הנתבעת:

בנוגע לקרן פנסייה הופרשו לתובעת סך של 1,689 ₪ ביולי 2007.

הצדדים:

1. מודיעים לביה"ד כי בהתאם להמלצתו ולסילוק מלא ומוחלט של כל התביעות ומבלי להודות בכל טענה שהיא, הגענו להסכם פשרה לפיו תשלם הנתבעת לתובעת סך של 2,000 ₪ וזאת עד ליום 10/07/2009.

2. התובעת במעמד הדיון חותמת על טופס 161.

3. הנתבעת תמציא לידי התובעת עד ליום 10/07/2009 מכתב שחרור בנוגע לכספים שנצברו לזכותה בקרן מקפת.

4. הסכום ישולם בהמחאה שתרשם לפקודת התובעת ותשלח באמצעות דואר רשום לכתובת התובעת: רח' שי עגנון 785/3, אשקלון.

5. עם מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

6. הצדדים מבקשים מביה"ד ליתן להסכם פשרה תוקף של פסק דין.

______________ _______________

התובעת נציג הנתבעת וב"כ

פסק – דין

1. הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של פסק דין.

2. האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובעת בהתאם לתקנות ביה"ד לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.

ניתן היום 21 ביוני, 2009 (כ"ט בסיון תשס"ט) במעמד הנוכחים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון