ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טרילוג'יקל טכנולוגיות נגד עיריית תל אביב :

1


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי תל – אביב יפו

בשבתו כבית משפט לעניניים מנהליים

בשא031615/09

בתיק עיקרי: עתמ 001986/09

בפני:

כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

טרילוג'יקל טכנולוגיות בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

גיורא אונגר ואסף פרקש

המבקשת

נ ג ד

1. עיריית תל אביב יפו

2. חברת טריפלוג בע"מ

המשיבות

החלטה

במכרז פומבי 234/2007 שפורסם על ידי עיריית תל אביב לאספקת ותחזוקת מערכת יומן רכב וכרטיס חכם הוגשו שתי הצעות. הצעת המבקשת והצעת משיבה 2.

בבדיקת ההצעות התגלו בפריטים משמעותיים פערים משמעותיים בין האומדן לבין ההצעות, ולפני ועדת המכרזים הונחה חוות דעת מקצועית של יועצי הועדה, על פיה הגיעה ועדת המכרזים למסקנה שמקור הפערים באי הבנה באשר לסעיפים 1 ו-5 לטופס הצעות המחיר, שעניינם אספקת המערכת ואחזקת המערכת. אשר על כן החליטה ועדת המכרזים, בעצת היועץ המשפטי, לבטל את המכרז ולפרסם מכרז חדש.

בעתירתה תוקפת המבקשת את ההחלטה ומבקשת לבטל ולהכריז על הצעתה כעל ההצעה הזוכה.

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה דעתי היא שאין עילה להתערבות שיפוטית בהחלטת הועדה, שכן זו אינה מגלה פגם כלשהו.

המבקשת אינה מיחסת לועדת המכרזים מניעים פסולים, ונראה שהבסיס להחלטה היה מקצועי וענייני, ואיני מוצא שההחלטה חורגת ממתחם הסבירות. אדרבא, נראה לי שההחלטה סבירה וראויה, זאת חרף ההלכה המורה כי לאחר חשיפת ההצעות ראוי ככל הניתן להמנע מביטול מכרז לשם פרסומו של מכרז חדש.

בנסיבות אלה איני רואה ליתן צו ביניים.

מוצע למבקשת להסכים, כי בכפוף לזכותה לבקש רשות ערעור על החלטתי ולתוצאות הליך כזה אם ינקט, תדחה עתירתה ללא צו להוצאות.

בא כח המבקשת יתייחס בכתב להצעה עד 10.7.09.

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

השופט יהודה זפט - סגן נשיא