ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גאורגיו נגד דן :

1


בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות – ראשון לציון

תק 002967/07

בפני:

כב' השופטת יעקובוביץ שלומית

21/06/2009

בעניין:

גאורגיו איגור

התובע

נ ג ד

דן דניאל

הנתבע

פסק – דין

עסקינן בתביעה כספית שהגיש התובע, מר איגור גאורגיו, מתווך במקצועו, לתשלום דמי תיווך בהתייחס לדירת מגורים ברח' מעפילים 6 בחולון (להלן: "הדירה"), אשר נרכשה על ידי הנתבע ואשר הוצגה בפניו לאחר שחתם על "הזמנה לקבלת שירותי תיווך".

העובדות הצריכות להכרעה

1. ביום 9.8.07 חתם הנתבע על "הזמנה לקבלת שירותי תיווך" מ"רשת סוכנויות לשיווק ותיווך נדל"ן "עדן", בה התחייב לתשלום דמי תיווך בשיעור של 1.5% מערך הקניה אם וכאשר ירכוש אחד מהנכסים שיוצגו בפניו.

2. ביום 9.8.07 הוצגה בפני הנתבע הדירה, אשר בהמשך נרכשה על ידו.

3. במועד הרלוונטי העסיק התובע עובד בשם דניס, אשר לא החזיק ברשיון תיווך על פי החוק.

גדר המחלוקת

התובע משתית תביעתו על ה"הזמנה לקבלת שירותי תיווך" ולטענתו חב הנתבע בתשלום דמי תיווך מכוח התחייבותו, בהיותו "הגורם היעיל בעסקה", מי שהציג בפניו, לראשונה, את הדירה ואף ניהל בעבורו משא ומתן עם בעליה.

מנגד, טוען הנתבע כי כלל אינו מכיר את התובע וכי אדם בשם דניס, אשר לימים התברר כי אינו בעל רשיון תיווך, הוא מי שהיה עמו בקשר מחתימת ההזמנה, דרך הצגת הנכס ועד לחתימת חוזה הרכישה.

עוד ובנוסף טוען הנתבע כי אותו דניס פעל שלא בתום לב ותוך הפרת חובת הנאמנות שעה שניסה לסכל חתימתו של הסכם בטוענה כי "השוק מתעורר ויש לו קליינטים יותר טובים".

יצוין כי בעדותו אישר התובע כי אותו דניס אומנם הציג את הדירה בפני התובע, אך מי "הליך המו"מ וסגירת העסקה בוצע עם המנהל ... מקסים".

המסגרת הנורמטיבית

1. על פי הוראות חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו – 1996 ( להלן: "החוק") חל איסור על עיסוק בתיווך על ידי מי שאינו בעל רישיון תיווך (סעיף 2(א) לחוק), כך שכל פעולות התיווך, להבדיל מפעולות אדמיניסטרטיביות נלוות, חייבות להיות מבוצעות רק על ידי מי שבידו רישיון תיווך.

2. זכאות לדמי תיווך קמה בהתמלא שלושה תנאים מצטברים:

א. המתווך "היה בעל רשיון" על פי החוק בעת שעסק בתיווך (סעיף 14(א)(1) לחוק);

ב. הלקוח חתם "על הזמנה בכתב לביצוע פעולות תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים" (סעיף 14(א)(2) לחוק), לרבות שמו של המתווך, כתובתו ומספר תעודת הזיהוי שלו;

ג. המתווך "היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב" (סעיף 14(א)(ג) לחוק).

מן הכלל אל הפרט

1. על פי הראיות שבאו בפני מוצאת אני להעדיף גרסת הנתבע באשר לזהותו של המתווך על פני גרסתו של התובע ולקבוע כי מי שעסק בפעולות תיווך אל מול הנתבע היה דניס.

הנתבע תמך עדותו בהצגת כרטיס הביקור שנמסר לידו ובו מצוינים פרטיו של דניס בלבד והתובע, אשר הודה בפה מלא כי הוא עצמו לא ביצע את פעולות התיווך המזכות בתשלום דמי תיווך אלא אלה בוצעו בידי אחר, לא טרח לסתור גרסת הנתבע לפיה מדובר באותו דניס ולזמן את "מוריס" לעדות.

הימנעות התובע מלהעיד את "מוריס" דוברת בעד עצמה ועומדת לו לרועץ-

"כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה"

(ע"א 548/78 שרון ואח' נ' לוי, פ"ד לה(1) 736)

2. נוכח קביעתי לעיל דין התביעה להדחות הן מן הטעם כי "המתווך", קרי; דניס לא החזיק ברשיון תיווך במועד הרלוונטי כעדותו של התובע (הוראת סעיף 14(א)(1) לחוק) והן מן הטעם כי פרטיו האישיים לא צויינו על גבי ההזמנה (הוראת סעיף 14(א)(2) לחוק).

יצוין כי מטופס ההזמנה לא ברור באם התובע מפעיל עסק כעוסק מורשה או כתאגיד, אך שתי האפשרויות כאחת מחייבות ציון שמם של כל המתווכים המועסקים ב"עסק" על גבי ההזמנה (ראה לענין זה: עא (חי') 3455/06 דוד כהן בע"מ נ' אלון עמרם).

3. התובע ביסס תביעתו על ההזמנה בכתב בלבד ולא טען לעילות תביעה נוספות, אחרות, לרבות עשיית עושר.

במצב דברים זה רואה אני עצמי פטורה מלדון בשאלת זכאותו לשכר ראוי שלא מכוחה של ההזמנה, הגם שענין זה עמד נגד עיני עת ביקשתי להביא את הצדדים לידי הסדר פשרה, ניסיון אשר נדחה, יותר מכל, על ידי התובע.

4. לאור האמור לעיל מורה אני על דחיית התביעה.

בנסיבות הענין לא מצאתי לעשות צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים בדואר רשום + אישור מסירה.

ניתן היום כט' סיון תשס"ט (21.6.09), בהעדר

________________________

שלומית יעקובוביץ, שופטת