ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארנון אדלשטיין נגד ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ :

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

המערער: ארנון אדלשטיין

נגד

המשיבים: 1. ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
2. כפרית תעשיות בע"מ

סיכומים בכתב

בשם המערער: עו"ד איתן מימוני
בשם המשיבים: עו"ד יוסף מלמן

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערער והמשיבים יוגבל ל - 7 עמודים, וסיכומי התשובה של המערער ל - 2 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח שורה וחצי לפחות, בגודל גופן 11, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

3. המערער יגיש את סיכום טענותיו עד יום 21.2.02.

4. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 18.4.02.

5. סיכומי תשובה יוגשו, אם חפץ המערער בכך, עד יום 30.4.02.

6. חיובי בעלי הדים לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
7. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
8. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

ניתנה היום כ"ד בטבת תשס"ב, 8 בינואר 2002.

בעז אוקון, רשם

_________________
העתק מתאים למקור 01080660.D01
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: ארנון אדלשטיין
נתבע: ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
שופט :
עורכי דין: