ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבו ג'אפר יוסף נגד מדינת ישראל :

בפני: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

העורר: אבו ג'אפר יוסף

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
מיום 20.12.01 בב"ש 92793/01 שניתנה על ידי
כבוד השופט צ' גורפינקל

תאריך הישיבה: כ"ה בטבת תשס"ב (9.1.01)

בשם העורר: עו"ד שרון קינן

בשם המשיבה: עו"ד ענת חולתא

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. העורר הואשם ביחד עם אחרים בשמונה אישומים הקשורים בסחר בכלי רכב גנובים, גניבת כלי רכב גנובים או קבלתם, קשירת קשר לביצוע עוון, סיוע לקבלת דבר במרמה ולהעלמה במרמה. הרקע לאישומים על פי כתב האישום הוא בכך כי בין החדשים אפריל לנובמבר 2001 פעל אדם מסוים שבבעלותו עסק לתיקון כלי רכב כסוכן חשאי של המשטרה. העורר פנה אליו מספר פעמים והציע לו לקנות כלי רכב גנובים, וכך בסדרה של מקרים מכר לסוכן כלי רכב שונים שנגנבו קודם להן מבעליהם. כן מואשם העורר בכך שביחד עם אחרים קשר לקבל במרמה מחב' הביטוח איילון סכום של 23,196 ש"ח וזאת על ידי העלמת רכב באמצעות מכירתו לסוכן המשטרתי.

2. בית המשפט המחוזי הורה על מעצרו של העורר עד תום ההליכים נגדו. בין הצדדים לא עלתה מחלוקת באשר לקיומן של ראיות לכאורה, ונוכח ריבוי העבירות המיוחסות לעורר ונסיבות ביצוען קבע כי נתקיימה עילת מעצר נגדו ואין מקום לשחררו בחלופת מעצר.
על החלטה זו נסב הערר שלפני.

3. בא כוח העורר מבקש לשחרר את מרשו בחלופת מעצר ומדגיש כי לעורר הרשעה קודמת אחת בתחום שאינו קשור לנושא אישום זה, וכי שיתף פעולה עם המשטרה לכל אורך הקו מתחילת החקירה, וכי קימות נסיבות אישיות ומשפחתיות מיוחדות המצדיקות את שחרורו מן המעצר.

המדינה מתנגדת לשחרור העורר וטוענת בעיקרו של דבר כי מדובר במצב של מסוכנות העולה מאופי העבירות, ריבויין, וביצוען בחבורה.

4. נתתי דעתי לכלל הנסיבות על רקע טיעוני הצדדים ובאתי לידי מסקנה כי אין מקום להתערב בקביעת בית המשפט המחוזי לפיה על העורר להשאר במעצר עד תום משפטו.

אמת הדבר, כי עבירות רכוש מהסוג הנדון כאן אינן נכללות בגדר חזקת המסוכנות לבטחון הציבור המפורטת בסעיף 21 לחוק המעצרים. יחד עם זאת, אי הכללת נושא זה בגדר חזקת המסוכנות אין פירושה שלילת התגבשותה של עילת מעצר בגין מסוכנות לבטחון הציבור, אלא שבמקרה זה הנטל לבסס עילה כזו מוטל על התביעה, ולא על הנאשם להפריך את חזקת התקיימותה. וכך, בעבירות רכוש מן הסוג בו אנו דנים כאן יש לבחון על פי כלל הנסיבות והנתונים האם מתגבשת עילת מעצר בגין מסוכנות לציבור. בית משפט זה כבר הבהיר בשורה של החלטות כי אף שחוק המעצרים קבע אמת מידה חדשה לבחינת מעצרו של נאשם שטרם הורשע, כאשר השמירה על חירותו האישית משמשת ערך בעל עוצמה רבה, אין ללמוד מכך שמסוכנות לבטחון הציבור פירושה מוגבל רק למסוכנות מבחינת פגיעה בגופו או בחייו של אדם. וכך נאמר בעניין בש"פ 5431/98, 5571/98 פרנקל ואח' נ' מדינת ישראל, פד"י נב(4) 268, 272 (מפי השופטת ביניש):

"מעשים שנועדו לפגוע ברכוש ולשלול רכוש פוגעים בסדרי החברה, פוגעים בזכויות יסוד של יחידיה ובנסיבות מסוימות יש בהם כדי לסכן את בטחונה של החברה ואת בטחונו של כל אדם בה. בנוסף לכך, עבירות רכוש טומנות בחובן סיכון טבוע כי בתנאים מסוימים הן יבוצעו באלימות ותוך סיכון חיי אדם או שלמות גופו;... מטעמים אלה ניתן לקבוע כי עבירות רכוש המבוצעות באורח שיטתי או בהיקף ניכר או תוך התארגנות של מספר עבריינים או תוך שימוש באמצעים מיוחדים ומתוחכמים, עלולות לפי מהותן ונסיבות ביצוען לסכן את בטחון האדם ואת בטחון הציבור."

מכאן שאין לשלול קיומה של עילת מעצר בעבירות נגד הרכוש ויש לבדוק את כלל נסיבות הענין כדי להסיק מתוכן האם נשקפת לציבור סכנה משחרורו של הנאשם.

5. בענייננו מדובר במסוכנות העולה על פני הדברים. העורר מואשם בסדרה של 7 מעשי עבירה של סחר בכלי רכב גנובים המשתרעים על פני תקופה של מספר חודשים. כן נאשם הוא בסיוע להונות חברת ביטוח ולקבל ממנה כספים במרמה. העבירות בוצעו כחלק מתשתית קשר ענפה אשר כרכה אנשים נוספים והוצאה מן הכח אל הפועל באורח מתוחכם, שיטתי ומתמשך. מכלול נסיבות אלה מצביעות, בהצטברן, על מסוכנות העורר לבטחון הציבור באם ישוחרר. מסוכנות זו נובעת מן ההתרשמות כי אין מדובר כאן במעידה חד-פעמית וחריגה העשויה במצבים מסוימים להצביע על תופעה חולפת, אלא בתופעה עבריינית המתפרשת על פני זמן, הטומנת בחובה סיכון לביטחון הרכוש והקנין של הציבור.

לאור זאת, מתקיימת במקרה זה עילת מעצר. חרף העובדה כי לעורר אין עבר פלילי קודם בעבירות רכוש, והרשעתו הקודמת מתייחסת לנושא אחר בתכלית, שורת העבירות נשוא כתב האישום שוקלות בעוצמתן כמשקל קיומו של עבר פלילי, משאלה כאלה מעידים על נטייה עבריינית מתמשכת העשויה להצביע על מסוכנות. שחרור בחלופת מעצר בנסיבות אלה אינו ראוי, משיקשה להבטיח את שלום הציבור מפני פגיעה אפשרית נוספת מידי העורר. משכך, אין מקום להחלת חלופת מעצר משזו אינה יכולה להשיג את מטרת המעצר במקרה זה.

לאור כל אלה, הערר נדחה.

ניתנה היום, כ"ו בטבת תשס"ב (10.1.02).

ת

_________________
העתק מתאים למקור 01102550.R05
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: אבו ג'אפר יוסף
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: