ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גבע שרית נגד קופת חולים כללית :

בפני: כבוד הרשם עודד שחם

המערערת: גבע שרית

נגד

המשיבה: קופת חולים כללית

בקשה לפטור מערבון

בשם המערערת: עו"ד מירון קין

בשם המשיבה: עו"ד טליה קונפינו שר

בבית המשפט העליון

החלטה

בפניי בקשה לפטור מהפקדת ערבון בערעור שבכותרת.

הבקשה לוקה בפירוט חלקי של מצבה הכלכלי של המערערת. אין בבקשה כל פירוט של נכסיה של המערערת. לא צורף לבקשה תיעוד בדבר חובותיה הנטענים של המערערת לבנק. אף לא צורף תיעוד בדבר התנועות בחשבונה, וגם לא פירוט היתרות בחשבון האמור. זאת ועוד, לא הובהר האם נעשה ניסיון על ידי המערערת לגייס את סכום הערבון מאת צדדים שלישיים כלשהם. גם לאחר שצורף מסמך מאת מס הכנסה, המתייחס להכנסותיה של המערערת בשנת 2000, לא פרושה בפניי תמונה שלמה המאפשרת היעתרות לבקשה. מסמך זה אינו מצביע על הכנסותיה של המערערת בשנת 2001, היא השנה הרלוונטית. לכן, בהעדר צירוף של תיעוד שלם של תנועות הכספים בחשבונה של המערערת, לא ניתן לעגן במסמך האמור מסקנה ברורה בדבר מצבה הכלכלי.

במצב זה, אין מקום לפטור מהפקדת ערבון. אשר לגובה הערבון. למערערת נגרמה פגיעה לא קלה, אשר אף אינה מוכחשת. בשל כך, לא חוייבה המערערת בהוצאות בבית משפט קמא. זאת ועוד, המשיבה היא קופת החולים הכללית. היא מוכרת כקופת חולים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994. מעיון בחוק עולה, כי למשיבה מעמד של גוף ציבורי. במסגרת זו, מוטלת עליה חובה לספק שירותי בריאות לקהל מבוטחיה (ראו בג"צ 2344/98 מכבי שירותי בריאות נ' שר האוצר, פ"ד נד(5) 729). מעצם מעמדה זה, נגזרים יחסי תלות בינה לבין מבוטחיה (השוו רע"א 7662/00 כנעאן נ' הסנה חברה לביטוח בע"מ). זאת ועוד, סמוכה המשיבה במידה מכרעת על שולחנה של המדינה, אשר עליה הוטלה החובה לממן את שירותי הבריאות (ראו עניין מכבי שירותי בריאות הנ"ל). בדומה לחברת ביטוח, גם למשיבה "כישורים, יכולות ואמצעים שאינם מצויים בהישג ידו של מתדיין אחר" (שם, שם). ברי, כי אין מקום לשלול מן המשיבה הגנה נאותה לזכויותיה כמתדיינת, ובכלל זה לזכותה לכך שתינתן בטוחה הולמת להוצאותיה כמשיבה בערעור. עם זאת, ממעמדה היחסי של המשיבה כלפי המערערת, ניתן לגזור מידה של התחשבות במערערת, אשר ביטויה עשוי להיות אף בקביעת גובה הערבון.

בהתחשב בשיקולים אלה, החלטתי להעמיד את גובה הערבון על סך של 10,000 ₪. הערבון יופקד בתוך 30 ימים מיום קבלת החלטה זו.

ניתנה היום ז' בשבט תשס"ב, 20 בינואר 2002.
עודד שחם
ר ש ם
_________________
העתק מתאים למקור 01099900.K03
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: pniot@supreme.court.gov.il
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: גבע שרית
נתבע: קופת חולים כללית
שופט :
עורכי דין: