ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלטנברגר עמוס נגד רשות שדות התעופה בישראל :

החלטה בתיק בש"מ 6451/15

לפני: כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המבקשים:
1. אלטנברגר עמוס ואח'

2. בן דוד מיכאל ואח'

נ ג ד

המשיבים:
1. רשות שדות התעופה בישראל ואח'

2. טויטו אליהו ואח'

3. אבייב יפה ואח'

4. דורי אדי ואח'

5. כהן יצחק ואח'

6. אבוגוסט עובדיה וחנה ואח'

בקשה להארכת מועד

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בפניי בקשה להארכת מועד להגשת עתירה לדיון נוסף בפסק דינו של בית משפט זה בעע"ם 683/13 מיום 3.9.2015.

הבקשה הוגשה ביום 24.9.2015, ארבעה ימים לאחר חלוף המועד להגשת ההליך. בבקשה צוין כי היא הוגשה תחילה ביום 17.9.2015, שלושה ימים לפני שחלף המועד להגשה, אך למרות אישור שהוצא ממכשיר הפקסימיליה כי הבקשה הגיעה ליעדה (וצורפה לכך אסמכתא מתאימה), מסיבה שאינה ידועה הבקשה לא נקלטה בבית המשפט, ועל כן הוגשה שוב באמצעות שליח ביום 24.9.2015.

לעניין הארכה המבוקשת צוין כי נדרשת ארכה של שלושים ימים בשל מורכבות הסוגיה נשוא ההליך וחשיבותה הציבורית, חופשת ראש השנה החלה במהלך התקופה שהיתה נתונה להגשת ההליך, וכן שירות מילואים של אחד מעורכי הדין המסייע בטיפול בהליך.

המשיבים 9-13 נתנו הסכמתם לבקשה, ואילו המשיבות 1-8 מתנגדות לה.

2. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים ואיזנתי בין כל השיקולים הצריכים לעניין, החלטתי ליתן למבקשים ארכה קצרה להגשת ההליך, בכפוף לתשלום הוצאות המשיבות 1-8.

מן הצד האחד, בבקשה כפי שהוגשה קיים קושי מסוים שכן הצדק עם המשיבות 1-8 כי הטענה לעניין שירות המילואים של אחד מבאי כוח המבקשים לא גובתה באסמכתא מתאימה או בתצהיר, וכי בכל מקרה אין מדובר בשירות מילואים של עורך הדין הבלעדי של המבקשים ואף לא הובהר מדוע שירות המילואים מצדיק ארכה ממושכת כפי שהתבקשה. כן צודקות המשיבות 1-8 כי יש ליתן משקל למהות ההליך שהגשתו מתבקשת, ממנו נגזרת גישה מצמצמת לעניין מתן ארכה להגשתו, וזאת גם אם מדובר בסוגיה מורכבת כטענת המבקשים.

מן הצד השני, יש ליתן משקל לכך שהמבקשים העבירו את בקשתם למזכירות בית המשפט באמצעות הפקסימיליה שלושה ימים לפני חלוף המועד להגשת ההליך, וצורפה אסמכתא המעידה על כך, ולא ניתן לברר בשלב זה מה הטעם לכך שההליך לא התקבל לרישום עת נעשה נסיון להגשתו. כמו כן, משהסתבר למבקשים כי הבקשה לא התקבלה לרישום הגישו ללא שיהוי בקשת ארכה נוספת באמצעות שליח (בין מועד המשלוח בפקסימיליה לבין מועד הגשת הבקשה דנן חלפו שני ימי עבודה). בנוסף, המשיבות 1-8 עצמן ציינו בתגובה שהגישו כי בא-כוח המבקשים הודיע במסגרת ידיעה שהתפרסמה באתר אינטרנט ימים ספורים לאחר מועד מתן פסק הדין (ביום 8.9.2015), כי בכוונת המבקשים להגיש עתירה לדיון נוסף בפסק הדין, ועל כן נראה כי ידוע היה למשיבות 1-8 כי המבקשים אינם משלימים עם פסק הדין, ומכל מקום (וגם אם המשיבות 1-8 לא היו ערות לידיעה הנזכרת עת פורסמה) המשיבות 1-8 לא העלו בתגובתן כל טענה לשינוי מצב לרעה בפרק הזמן הקצר שחלף למן המועד האחרון להגשת העתירה לבין מועד הגשת הבקשה.

כן ראיתי ליתן משקל מסוים לטענה כי אחד מעורכי הדין שטיפל בהליכים היה בשירות מילואים בחלק ניכר מתוך פרק הזמן שהיה נתון להגשת ההליך, לעמדת יתר המשיבים להליך, ולאחר עיון בפסק הדין - בו התקבל באופן חלקי ערעור שהגישו המשיבות 1-8 בנוגע לפיצוי של מספר רב של בעלי נכסים תוך שצוין כי ההליך "מעורר שאלות משפטיות כבדות משקל" - לסוגיות המתעוררות בגדרו (מבלי להביע כל עמדה ביחס לסיכוייו של ההליך שהגשתו מתבקשת להתקבל).

באיזון בין שיקולים אלו כולם, הרי שגם אם מדובר במקרה גבולי, נוטה לטעמי לבסוף הכף למתן ארכה קצרה להגשת ההליך, כך שזה יוגש בפועל עד ליום 29.10.2015, תוך שקבלת ההליך לרישום מותנית באישור אותו יציגו המבקשים לפיו שילמו למשיבות 1-8 הוצאות בסך של 3,500 ש"ח.

המבקשים יציינו בפתח ההליך שיגישו את מתן הארכה, ויצרפו החלטתי כנספח.

המזכירות תמציא לצדדים החלטה זו ללא דיחוי, באמצעות הפקסימיליה.

ניתנה היום, ‏ט' בחשון התשע"ו (‏22.10.2015).

ליאת בנמלך


מעורבים
תובע: אלטנברגר עמוס
נתבע: רשות שדות התעופה בישראל
שופט :
עורכי דין: