ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מזרחי אליהו נגד מדינת ישראל :

בפני: כבוד השופטת ד' דורנר

המבקש: מזרחי אליהו

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

בקשת רשות ערעור על גזר-דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בע"פ 70717/01 מיום 19/12/01 שניתן על ידי כבוד השופטת ש' דותן

בשם המבקש: עו"ד דוד גולן

בבית המשפט העליון

החלטה

המבקש נתפס כשהוא נוהג במהירות של 146 קמ"ש, בכביש בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש. רשיונו נשלל איפוא בפסילה מנהלית למשך 30 יום. דא עקא, שבתקופת הפסילה נתפס הוא בשנית, כאשר הוא נוהג. הוא הורשע איפוא בבית-המשפט לתעבורה בפתח-תקוה בעבירה של נהיגה בזמן פסילה, והושת עליו עונש של פסילת רשיון הנהיגה למשך 14 חודשים, וכן קנס בסך 1000 שקלים, ומאסר על תנאי של 7 חודשים לתקופה של 3 שנים. כן נקבע, כי היות שהיה עצור עד תום ההליכים, מניינם של ימי הפסילה יחל מיום שחרורו מן המעצר.

המבקש הגיש ערעור לבית-המשפט המחוזי, בגדרו טען כי מן הדין היה למנות את תקופת הפסילה החל ממועד מעצרו. בכך הסתמך הוא על סעיף 42(ג)(2) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן: פקודת התעבורה), הקובע כי בחישוב תקופת הפסילה, לא תבוא במניין התקופה שבה נשא בעל הרשיון עונש מאסר על העבירה שבעטיה נפסל. לטענתו, מכלל הן יש לשמוע לאו, במובן זה שכאשר היה הנאשם נתון במעצר שלא בגין העבירה שבעטיה נפסל רשיונו, יש למנות את תקופת הפסילה החל מתחילת תקופת המעצר.

ערעורו בבית-המשפט המחוזי נדחה. בפסק-הדין נקבע, כי הכללים הקבועים בפקודת התעבורה אינם שוללים את שיקול-הדעת של בית-המשפט באשר למועד תחילת ריצוי עונש הפסילה. מכאן הבקשה שלפניי לרשות ערעור, בגדרה חזר המבקש על טענותיו בבית-המשפט המחוזי.

דינה של הבקשה להידחות. אכן, ככל שלא נאמר אחרת בהוראת חוק מפורשת, לבית-המשפט נתון שיקול-דעת בהתווית דרכי ריצוי העונש, תוך התאמתן לנסיבות הקונקרטיות של המקרה המובא בפניו. במקרה זה, העונש שהושת על המבקש הולם את חומרת העבירה שביצע, ומשכך אין מקום להתערב בפסק-דינו של בית-המשפט המחוזי.

הבקשה נדחית איפוא.

ניתנה היום, ט' בשבט תשס"ב (22.1.02).

ת

_________________
העתק מתאים למקור COURT.DOT
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: pniot@supreme.court.gov.il
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: מזרחי אליהו
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: