ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס הישראלי נגד אור בן יאיר ים :

ע"א 27/02
וערעור שכנגד

בפני: כבוד הרשם עודד שחם

המערערת: הפניקס הישראלי - חברה לביטוח בע"מ

נגד

המשיבים: 1. אור בן יאיר ים (קטינה)
2. מעין בן יאיר ים (קטינה)
3. חגית בן יאיר ים
4. עזבון המנוח עמיהוד בן יאיר ים ז"ל

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערת והמשיבים יוגבל ל - 15 עמודים, וסיכומי התשובה של המערער ל - 4 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

סדרי הגשת הטענות
3. המערערת תגיש את סיכום טענותיה עד יום 14.3.02.

4. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 9.5.02.

על המשיבים להגיש גם את סיכום טענותיהם בערעור שכנגד עד המועד הקבוע בסעיף 4. המשיבים רשאים להגיש את הסיכומים בערעור ובערעור שכנגד כמסמך אחד, בהיקף של שני סיכומי טענות.

5. המערערת, היא המשיבה שכנגד, תגיש את סיכום טענותיה בערעור שכנגד עד יום 23.6.02. המערערת רשאית להגיש, בתוך אותה תקופה סיכומי תשובה בערעור, ורשאית היא להגיש את סיכומי התשובה בערעור יחד עם סיכום הטענות בערעור שכנגד במסמך אחד, בהיקף של סיכום טענות וסיכום תשובה.

6. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
7. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
8. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

ניתנה היום, ‏כ"ו שבט, תשס"ז (27.1.2002).

עודד שחם
רשם

_________________
העתק מתאים למקור 02000270.K01
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: הפניקס הישראלי
נתבע: אור בן יאיר ים
שופט :
עורכי דין: