ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ס. דנהיל תעשיות כלליות בישהול בע"מ נגד צפניה בנימין :

בפני: כבוד הרשם עודד שחם

המערערים: 1. ס. דנהיל תעשיות כלליות בישהול בע"מ
2. הדר חברה לביטוח בע"מ
3. אבנר - איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ

נגד

המשיב: צפניה בנימין

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיבים יוגבל ל - 7 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערים ל – 2 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח שורה וחצי לפחות, בגודל גופן 11, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

סדרי הגשת הטענות
המערערים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 14.3.02.

4. המשיב יגיש את סיכום טענותיו עד יום 9.5.02.

5. סיכומי תשובה יוגשו, אם חפצים המערערים בכך, עד יום 23.5.02.

6. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
7. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
8. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

ניתנה היום, ‏כ"ו שבט, תשס"ז (27.1.2002).

עודד שחם
רשם

_________________
העתק מתאים למקור 01084960.K01
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: ס. דנהיל תעשיות כלליות בישהול בע"מ
נתבע: צפניה בנימין
שופט :
עורכי דין: