ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תומר נעים נגד סהר חברה לביטוח בע"מ :

ע"א 3807/01
וערעור שכנגד

בפני: כבוד הרשם עודד שחם

המערער: תומר נעים

נגד

המשיבה: סהר חברה לביטוח בע"מ

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערער והמשיב יוגבל ל - 10 עמודים, וסיכומי התשובה של המערער ל - 3 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

סדרי הגשת הטענות
3. המערער יגיש את סיכום טענותיו עד יום 17.3.02.

4. המשיבה תגיש את סיכום טענותיה עד יום 1.5.02.

על המשיבה להגיש גם את סיכום טענותיה בערעור שכנגד עד המועד הקבוע בסעיף 4. המשיבה רשאית להגיש את הסיכומים בערעור ובערעור שכנגד כמסמך אחד, בהיקף של שני סיכומי טענות.

5. המערער, הוא המשיב שכנגד, יגיש את סיכום טענותיו בערעור שכנגד עד יום 16.6.02. המערער רשאי להגיש, בתוך אותה תקופה סיכומי תשובה בערעור, ורשאי הוא להגיש את סיכומי התשובה בערעור יחד עם סיכום הטענות בערעור שכנגד במסמך אחד, בהיקף של סיכום טענות וסיכום תשובה.

6. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
7. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
8. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

השלמת טיעון בעל פה
9. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 19.8.02 בשעה 09:00. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

10. אם בשל הפגרה אין ביכולתם של בעלי הדין להתייצב לדיון במועד הקבוע בסעיף 9, הם רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה ומועד הדיון ישונה בהתאם.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתנה היום, ‏כ"ו שבט, תשס"ז (27.1.2002).

עודד שחם
רשם

_________________
העתק מתאים למקור 01038070.K01
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: תומר נעים
נתבע: סהר חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: