ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פתחי אלג'עברי נגד שר האוצר :

בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן

המבקשים: 1. פתחי אלג'עברי
2. פווזי אלג'עוני

נגד

המשיבים: 1. שר האוצר
2. מנהל מקרקעי ישראל
3. החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר
העתיקה בירושלים

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט
המחוזי בירושלים מיום 27.8.01 בבש"א
4699/00 (ת"א 2402/00) שניתנה על ידי
כבוד השופטת מ' מזרחי

בשם המבקשים: עו"ד ר' יהושע ועו"ד ע' עווידה
בשם המשיבים 2-1: עו"ד א' קורן
בשם המשיבה 3: עו"ד א' אקסלרד

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

המבקשים הגישו לבית המשפט המחוזי תביעה ובה ביקשו שני סעדים: להצהיר כי הליכי הפקעה שננקטו בשנת 1968 לשם הקמתו ובנייתו של הרובע היהודי בעיר העתיקה, לא נתכוונו להפקיע את הרחוב בו מצויה חנותם; ולחילופין, במידה וייקבע כי ההפקעה חלה על החנות, להצהיר כי ההפקעה בטלה. המשיבים-הנתבעים הגישו בקשה למחיקת התביעה על הסף, ככל שהיא נוגעת לסעד השני, בשל העדר סמכות עניינית. יוער, כי במקביל להליכים אלה הגישה המשיבה 3 תביעה בבית משפט השלום לפינוי וסילוק ידם של המבקשים.

בית המשפט המחוזי (השופטת מ' מזרחי) קבע כי הערכאה המוסמכת לדון בסעד השני שעניינו חוקיות ההפקעה היא בית משפט זה בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.

הצדדים חלוקים בעמדותיהם. המבקשים סבורים, כי הסמכות לדון בתביעה לסילוק ידם היא בבית משפט השלום, שם מתנהלת התביעה נגדם, ואילו שאלת חוקיות ההפקעה ושאלת חלותה על הרחוב בו נמצאת חנותם ועל החנות עצמה, היא בבית המשפט המחוזי.

המשיבים 2-1 סבורים, כי שאלת חוקיות ההפקעה יכולה להידון רק בבית משפט זה בשבתו כבית משפט גבוה לצדק וביתר השאלות יכול לדון בית משפט השלום. דעת המשיבה 3 כדעת המשיבים 2-1, אם כי היא משאירה את ההכרעה בשאלה לשיקול דעת בית המשפט.

על-פי העמדות האמורות, קיימת מחלוקת אם בית משפט השלום מוסמך לדון בכל השאלות או רק בחלק מהן ואם השאלות האחרות צריכות להידון בשתיים או בשלוש ערכאות.

קיימת הסכמה למתן רשות ערעור (המשיבים 2-1 סבורים שקיימת זכות ערעור).

ניתנת בזה רשות ערעור בשאלת הסמכות, הבקשה תידון כערעור על פי הרשות שניתנה.

הערעור יועבר להרכב שלושה.

הצדדים רשאים להשלים טענותיהם. המבקשים תוך 20 ימים. המשיבים תוך 20 יום נוספים. המבקשים רשאים להשיב תוך 5 ימים נוספים. עם השלמת הטיעונים ייקבע התיק לשמיעה.

ניתנה היום, טו בשבט תשס"ב (28.1.02).
ת
_________________
העתק מתאים למקור 01075910.J02
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: פתחי אלג'עברי
נתבע: שר האוצר
שופט :
עורכי דין: