ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כ.צ.ט כימיקלים בע"מ נגד קונצפט לרוקחות בע"מ :

בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן

המבקשת: כ.צ.ט כימיקלים בע"מ

נגד

המשיבה: קונצפט לרוקחות בע"מ

בקשת רשות ערעור על פסק-דינו
של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
מיום 15.2.01 בבר"ע 2668/00 שניתנה
על ידי כבוד השופט ד' ארבל

בשם המבקשת: עו"ד י' יפרח ועו"ד ב' שוגול
בשם המשיבה: עו"ד ג' סתיו

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. זוהי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב (כבוד השופט ד' ארבל) בבר"ע 2668/00 אשר נדונה כערעור, על החלטה של בית משפט השלום. הערעור התקבל.

2. בפני בית משפט השלום, מתבררת תביעת המשיבה כנגד המבקשת. עילת התביעה היא הפרת הסכם שיווק שנכרת בין הצדדים. בית משפט השלום קבע, בדיון מקדמי, כי אחד מסעיפי ההסכם מהווה הסדר כובל, וכמה אחרים פוגעים בתחרות החופשית בשוק, ועל כן יש לראות את כל אותם סעיפים כבטלים.

3. בית המשפט המחוזי, בקבלו את הערעור, הורה להחזיר את העניין לבית משפט השלום. בית המשפט היה בדעה, כי קביעת קיומו של הסדר כובל ופגיעה בתחרות החופשית, מצריכים ביסוס בין היתר בראיות, וכאלה לא היו בפני בית משפט השלום.

4. המבקשת מעלה טענות רבות כנגד החלטת בית המשפט המחוזי. אלא באף אחת מהן אין כדי לעמוד בקריטריונים למתן רשות ערעור לערכאה זו. אכן, הצדדים הסכימו בבית משפט השלום שהשאלה האמורה תידון על פי כתבי הטענות, ועל פי סיכומים בכתב.

5. המשיבה העלתה הן בפני בית משפט השלום והן בפני בית המשפט המחוזי, טענות לפיהן קיימות נסיבות חיצוניות שיש בהן כדי להשליך על ההסכם ועל הבנתו. בית המשפט המחוזי קיבל טענות אלה, ומטעם זה החזיר את העניין לבית משפט השלום. אין מקום להתערב בהחלטה זו. לכאורה, הוחזר העניין לשם דיון מחדש בשלב הטרומי, ובשאלה המקדמית, לעניין סעיפים מסוימים בהסכם. נראה לי, כי טוב ייעשה בית משפט השלום, אם יישמע את המשפט כולו, ויחליט בסופו בכל השאלות השנויות במחלוקת, לרבות בסוגיית ההסדר הכובל והפגיעה בתחרות. אם ייעשה כן, תעמוד למי מהצדדים שיפסיד בדין זכות ערעור על כל סוגיה שימצא לנכון לערער עליה. יהיה בכך כדי לחסוך ממעגל נוסף של בקשות רשות ערעור, במידה ותוכרע רק שאלת ההסדר הכובל והפגיעה בתחרות.

6. הבקשה נדחית. המבקשת תשלם למשיבה הוצאות בסך 15,000 ₪.

ניתנה היום, ט"ז בשבט תשס"ב (29.1.02).

ת

_________________
העתק מתאים למקור 01022300.J06
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: כ.צ.ט כימיקלים בע"מ
נתבע: קונצפט לרוקחות בע"מ
שופט :
עורכי דין: