ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרץ חנן נגד עיריית חולון :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

בעניין שבין:

המבקש: פרץ חנן

נגד

המשיבה: עיריית חולון

בקשה להעברת מקום הדיון

בשם המבקש: עו"ד סידלמן שי מנחם

בבית המשפט העליון

החלטה

לפני בקשה להעברת ענין למקום אחר מכוח סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד1984-.

1. המשיבה ניהלה בבית המשפט לעניינים מקומיים בחולון (השופט י' אטדגי) הליך פלילי כנגד המבקש בגין ניהול עסק ללא רשיון. ביום 31.10.2000 מצא בית המשפט את המבקש אשם בניהול עסק ללא רשיון. על פי פסק הדין על המבקש לסגור את עסקו בתוך שנתיים ימים, עד ליום 31.10.2002. לאחר סיום ההליך הפלילי, הגיש המבקש תובענה כנגד המשיבה בבית המשפט לעניינים מקומיים בחולון (בש"א 11/00). בתובענה העלה המבקש טענותיו לגבי אי מתן הרשיון לעסק שלו על-ידי המשיבה. גם תובענה זו התבררה בפני השופט י' אטגי. ההליך התנהל בפני השופט אטגי עד לסיום שלב ההוכחות.

2. ביום 23.10.2001, משהגיעו הצדדים לדיון בעניינם לבית המשפט לעניינים מקומיים בחולון, נמסר להם כי השופט אטגי עבר לכהן כשופט בית משפט השלום בתל-אביב-יפו, ובמקומו באה השופטת ל' פרנקל. הצדדים ביקשו במעמד זה כי התיק ימשיך להישמע בפני השופט אטגי לאור סעיף 15(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד1984- (להלן - חוק בתי המשפט). ביום 20.11.2001 דחה בית המשפט את בקשתם זו מהטעם כי על הבקשה חולש סעיף 78 לחוק בתי המשפט. קבעה השופטת פרנקל כך:

"אני סבורה, כי לאור הוראת סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד1984- (להלן: החוק), לא ניתן להורות למזכירות ביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון, להעביר את התיק לכבוד השופט אטדג'י, לביהמ"ש השלום בת"א, משמע למחוז אחר. על פי סעיף 78 לחוק, הסמכות להורות על העברת עניין למקום אחר, נתונה לכבוד נשיא בית-המשפט העליון, או לכבוד המשנה לנשיא. לפיכך, אני סבורה כי אם בקשת הצדדים היא כי כבוד השופט אטדג'י, אשר שמע את הדיון ואת כל הראיות, ייתן את פסה"ד בענין שהובא בפניו, לאחר שהצדדים יביאו בפני כבוד השופט אטדג'י, את סיכומיהם, הנכון הוא כי הצדדים יפנו את בקשתם לכבוד ביהמ"ש העליון...".

לאור זאת, פנה המבקש בבקשה להעברת מקום הדיון על פי סעיף 78 לחוק בתי המשפט.

3. לאחר שעיינתי בחומר שלפני נחה דעתי כי אין מקום לדיון בבקשה זו במסגרת סעיף 78 לחוק בתי המשפט. סעיף 15 לחוק בתי המשפט עוסק בסמכות שופט לסיים דיון. כך קובע סעיף 15(ב) לחוק:

"15(ב) שופט שהחל בדיון ותקופת מינויו לכהונה נסתיימה מחמת מינוי לערכאה אחרת, או משום שנסתיימה תקופה כהונה בפועל, יהיה מוסמך לסיים את הדיון שהחל בו."

עמדתי על משמעות סעיף זה בצייני:

"נראה לי, כי הוראת החוק, לפיה שופט שהחל בדיון מוסמך לסיים הדיון שהחל בו, מכוונת לדיון בעל אחידות דיונית ובעל רצף דיוני, ההופכים אותו ליחידה דיונית העומדת על רגליה היא. מקום שהחלפת השופט הפורש בשופט חדש תביא לקטיעת הליך שיפוטי בעל רצף דיוני פנימי, ניתן לאפשר לשופט הפורש להמשיך את הדיון ולסיימו" (רע"א 288/89 אושוית חברה לביטוח בע"מ נ' כהן, פ"ד מג(4) 427, 432; כן ראו דנ"א 21/89 כהן נ' אושוית חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מה(3)).

לאור זאת, הרי שבמידה ויימשך הדיון בעניינו של המבקש על ידי השופט אטדגי, יראו את הדיון כמי שמתקיים בבית המשפט לעניינים מקומיים בחולון, וזאת למרות שהשופט מכהן כעת בבית משפט אחר. לכן, לא יראו את הדיון, במידה ויוחלט כי השופט אטדגי ימשיך לקיימו, כמי שמתקיים בבית המשפט השלום בתל-אביב-יפו. שאם לא כך, נימצא כמי שמשנים סדרי בראשית בתחום הסמכות המקומית והעניינית, ולא זו התמונה העולה מסעיף 15 לחוק בתי המשפט. נמצאנו למדים כי אין בהיענות לבקשה לפי סעיף 15 לחוק בתי המשפט כדי להעביר ענין למקום אחר, ומשכך אין בקשה זו נופלת לגדר סעיף 78 לחוק בתי המשפט. ממילא החלטה בבקשה לפי סעיף 15 לחוק בתי המשפט ניתנת לערעור על פי סדרי הדין הרגילים החלים בנושא, ואין היא נופלת לגדר סמכותו הייחודית של נשיא בית המשפט העליון.

4. הבקשה נדחית. התיק יוחזר לבית המשפט לעניינים מקומיים בחולון על מנת שתתקבל החלטה בבקשת המבקש.

ניתנה היום, י"ז בשבט התשס"ב (30.1.2002).

א
_________________
העתק מתאים למקור 01094330.A02 /דז/
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: פרץ חנן
נתבע: עיריית חולון
שופט :
עורכי דין: