ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר ז'יזנובסקי נגד משרד הפנים :

בפני: כבוד הרשם עודד שחם

העותרים: 1. אלכסנדר ז'יזנובסקי
2. אירנה קרצ'מסקי

נגד

המשיב: משרד הפנים

בקשה למחיקת עתירה

בבית המשפט העליון

החלטה

בפניי בקשה לפסיקת הוצאות לאחר שהעתירה בכותרת נמחקה לבקשת העותרים.

אין חולק כי מבוקשתם של העותרים ניתן להם רק אחרי הגשת העתירה ובעקבותיה, ומבחינה זו זכאים העותרים להוצאות. אשר להתמשכות הטיפול בבקשת העותרים לרישום נישואיהם, אכן עולה לכאורה מן החומר כי לעותרים היתה תרומה מסויימת, במחדל מתמשך, לכך שהטיפול בבקשה התמשך. עם זאת אעיר לעניין זה, כי לא הוברר כיצד תרם נושא העדרה של תעודת גירושין להתמשכות הטיפול, ואף לא נטען כי בשלב כלשהו הוגשה תעודה כזו, באופן שהביא לקבלת הבקשה. סופם של דברים, המשיב ישא בהוצאות העותרים, ובכלל זה שכר טירחת עו"ד, בסך 6,000 ₪. לסכום זה יצורף מע"מ כדין, והוא ישא הפרשי רבית והצמדה מיום החלטה זו ועד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום, יז' בשבט תשס"ב, 30 בינואר 2002.
עודד שחם
ר ש ם
________________
העתק מתאים למקור 01086900.K05
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: אלכסנדר ז'יזנובסקי
נתבע: משרד הפנים
שופט :
עורכי דין: