ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רבקה אלואשוילי נגד דפנה לוין [קבונקי] :

בפני: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

המבקשת: רבקה אלואשוילי

נגד

המשיבים: 1. דפנה לוין [קבונקי]
2. רפאל אלואשוילי
3. נאניקשוילי לב
4. נאניקשוילי מנוח
5. אשכד בע"מ

בקשה לעיכוב ביצוע החלטה שניתנה בבית המשפט
המחוזי בחיפה בת.א. 999/99 מיום 29.7.01 על
ידי כבוד השופט עודד גרשון

בשם המשיבה 1: עו"ד דיינה הר-אבן

בשם המשיבים 5-3: עו"ד עופר אטיאס

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

החלטה

1. המבקשת עותרת לעיכוב ביצועה של החלטה שניתנה על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט גרשון) מיום 29.7.01 שניתנה בעקבות מתן פסק הדין בת.א. 999/99 מאותו תאריך שעליו הוגש ערעור לבית משפט זה.

2. פסק הדין נשוא הערעור קבע כי רישום נכס מקרקעין נשוא ההליך על שם מבקשת הינו בטל שכן נעשה מתוך כוונה להבריחו מידי נושים ולמנוע מהמשיבה 1 (להלן - "המשיבה") מלממשו לצורך פרעון חוב המגיע לה מהמשיב 2 רפאל אלואשוילי. כן נקבע בפסק הדין כי שורת הסכמים שנערכו עם המשיבים 3 עד 5 הינם בטלים בתורת הסכמים למראית עין שנעשו כדי לסייע בהברחת הנכס מהנושה ונקבע כי אין למשיבים אלה כל זכויות בנכס וכל עסקה שעשו בו הינה בטלה. כן הוצהר על זכותו של המשיב 2 לנכס ועל עיקול זכויותיו בו לטובת המשיבה להבטחת הסכומים המגיעים לה ממנו (להלן - "פסק-הדין").

3. פסק הדין ניתן בהעדר המבקשת ובעלה המשיב 2, ובנוכחות בא כוח המשיבה ובא כוח המשיבים 3 עד 5. במעמד מתן פסק הדין הושג הסכם בין צדדים אלה אשר קיבל תוקף של החלטת בית המשפט על פיו מונו באי כח משיבים אלה ככונסי נכסים של הנכס לצורך מכירתו כדרך שנכסים נמכרים בהוצאה לפועל. כן הוסכם כי התמורה שתתקבל מהמכירה תוחזק בנאמנות בידי כונסי הנכסים עד להכרעה בערעור על פסק הדין בבית המשפט העליון, אם יוגש ערעור כזה, או שתופקד בידיהם ערבות בנקאית בסכום זהה. בכפוף לכל זאת הוסכם עוד כי פסק הדין של בית המשפט המחוזי יעוכב עד למתן פסק דין של בית המשפט העליון במסגרת ערעור שיוגש, באם יוגש (להלן - "ההחלטה").

4. המבקשת פנתה ביום 13.11.01 לבית המשפט המחוזי בבקשה לעכב את ביצוע ההחלטה עד להכרעה בערעור בטענה כי היא פסולה מאחר שלא היתה נוכחת בעת קבלתה ולא היתה שותפה להסכמה ששימשה יסוד לה ואשר הושגה בין באי כוח המשיבים. עוד טענה כי מכירת המקרקעין מכח אותה החלטה הינה פעולה בלתי תקינה אשר תגרום לה נזק בלתי הפיך. בית המשפט המחוזי דחה בקשה זו, ובעקבות זאת הוגשה הבקשה שלפני.

5. נתתי דעתי לטעמי הבקשה ולטיעוני באת כוח המשיבה בתגובה לה, ובאתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את הבקשה. אלה הטעמים:

(א) נטען על ידי המשיבה - והדבר לא הוכחש על ידי המבקשת - כי היא ובעלה נקטו גישה פאסיבית להליך שהתנהל בבית המשפט המחוזי ולא הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם, לא הופיעו למרבית הדיונים, לא סיכמו טענותיהם ולא הופיעו למועד מתן פסק הדין. בנסיבות אלה ספק אם עומדת למבקשת זכות להלין על ההחלטה שהתקבלה על ידי בית המשפט ביוזמת בעלי הדין האחרים בהליך. מכל מקום, אם סברה המבקשת כי ההחלטה שניתנה שלא בנוכחותה אינה מחייבת אותה ויש לבטלה פתוחה היתה הדרך בפניה לפעול מכח תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי ולבקש את ביטול ההחלטה שניתנה "על פי צד אחד". זאת לא עשתה ומשלא עשתה כן עומדת ההחלטה בעינה כל עוד לא בוטלה על ידי ערכאת הערעור.

(ב) ההחלטה האמורה קבעה מנגנון מוסכם למכירת נכס המקרקעין לצורך מימוש תמורתו. נקבע בה כי התמורה שתתקבל תוחזק בנאמנות בידי כונסי הנכסים עד להכרעה בערעור, באם יוגש. מעבר לכך הוסכם -והסכמה זו שרירה וקיימת - כי ביצוע פסק הדין נשוא הערעור יעוכב עד להכרעה בערעור באם יוגש. בתנאים אלה נראה כי מימוש ההחלטה בכל מקרה לא יסב למבקשת נזק גם אם תזכה בערעור, שהרי לטענתה היא מכרה את נכס המקרקעין למשיבים 3 עד 5 ומכאן שגם לגישתה לא אמור להיות לה ענין בנכס בעין. מצד שני, תמורת הנכס ממכירתו מובטחת בכל מקרה עד תום ההליך בערעור על ידי החזקתה בנאמנות בידי כונסי הנכסים באופן שאם תזכה המבקשת בערעור ניתן יהיה להעביר תמורה זו לידי הזכאי לכך.

בנסיבות אלה בהן מובטחת תמורת נכס המקרקעין ומעבר לכך ביצועו של פסק הדין עוכב מכח הסכמת בעלי הדין עד להכרעה בערעור מוגנות זכויות המבקשת באורח נאות למקרה שאם תזכה בערעורה, יהיו הסיכויים לכך אשר יהיו.

הבקשה נדחית.

המבקשת תשלם למשיבה את הוצאות הבקשה בסכום כולל של 7,000 ש"ח.

ניתנה היום, י"ז בשבט תשס"ב (30.1.02).

ת
_________________
העתק מתאים למקור 01079390.R04
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: רבקה אלואשוילי
נתבע: דפנה לוין [קבונקי]
שופט :
עורכי דין: