ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עידית פרנקל ועוד 19 אח' נגד בתיה אמוראי :

בפני: כבוד הרשם עודד שחם

המבקשים: עידית פרנקל ועוד 19 אח'

נגד

המשיבים: 1. בתיה אמוראי
2. חיים אדלר
3. חדוה רוכל
4. אסא רוכל
5. שרה גולדמן
6. סוזן דניאל
7. צמרת אופירה
8. יורשי צמרת צ'פניצקי ראובן
9. אדלה ליפשיץ
10. יורשי ליפשיץ אברהם ז"ל
11. רחל שטיינגרט
12. רעואל עמליה
13. סיון ריטוב
14. מירב רעואל
15. הדסה קאהן
16. יאיר קאהן
17. אסתר ארקין
18. ארקין ישראל - חיים
19. יואל שהם
20. בנימין שהם
21. אירית שהם
22. דנה שהם
23. שרה אלדר

בקשה להארכת מועד להגשת תגובה

בשם המבקשים: בעצמם

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשה לדחות את הדיון בבקשת הרשות לערער שבכותרת, ללא מועד.

בקשת הרשות לערער מופנית כנגד החלטה, אשר דחתה את עמדת המבקשים שביקשו להביא להתקנת מעלית בכניסה הימנית של בית משותף ברחוב הגדוד העברי 22 בירושלים. ברם, לאחר מכן אושרה על ידי דיירי הבית הקמת מעליות בשתי כניסותיו של הבניין, והתייתר לפחות זמנית, הצורך בבקשת הרשות לערער. נוכח עובדה זו, ועל רקע פנייה למפקח על המקרקעין לביטולה של החלטת הדיירים המאשרת הקמת המעליות (תיק 93/01), הוגשה בקשה לדחות את הדיונים בבקשת הרשות לערער, ללא מועד. המשיבים מתנגדים לבקשה.

ביקשתי את תגובת הצדדים לאפשרות של מחיקת בקשת הרשות לערער, תוך מתן ארכה להגשתה בשנית, אם יהיה בכך צורך לדעת המבקשים, לאחר שיינתן פסק דין חלוט בהליך שנפתח בפני המפקח על המקרקעין בתיק 93/01 הנ"ל. המבקשים הביעו הסכמה לאפשרות זו. המשיבים מתנגדים לה, בטענה כי ההליך נשוא בקשת הרשות לערער וההליך התלוי ועומד עתה בפניי המפקח על המקרקעין עוסקים בסוגיות שונות, הן משפטית והן לעניין מצב הדברים בשטח.

ברם, לכל הדעות בשלב זה אין צורך מעשי בבירור בקשת הרשות לערער, נוכח האישור שניתן להתקנת שתי מעליות. אין אף תועלת בכך שהליך זה יהא תלוי ועומד בבית המשפט לתקופה בלתי קצובה, ומה גם כאשר ישנה אפשרות כי בסופו של דבר יתברר שאין בהליך צורך. זאת ועוד, על רקע זה אף איני רואה פגיעה אפשרית כלשהי, בין במבקשים ובין במשיבים, אם תימחק בקשת הרשות לערער תוך מתן אפשרות להגשתה בשנית לאחר שההליך המתנהל כעת בתיק 93/01 יסתיים בפסק דין חלוט. אפשרות זו חוסכת הוצאות אשר בדיעבד עלולות להימצא מיותרות, בלא לפגוע פגיעה דיונית במשיבים.

משכך, אני מורה על מחיקת בקשת הרשות לערער מן הרישום. ניתנת בזה ארכה להגשת בקשת הרשות לערער תוך 30 ימים ממתן פסק דין חלוט בהליך המתנהל כעת בפני המפקח על הבתים המשותפים בירושלים (תיק מס' 93/01). בנסיבות העניין, חרף דחיית עמדת המשיבים, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ז בשבט תשס"ב, 30 בינואר 2002.
עודד שחם
ר ש ם
_________________
העתק מתאים למקור 01004090.K07
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: עידית פרנקל ועוד 19 אח'
נתבע: בתיה אמוראי
שופט :
עורכי דין: