ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שיר הצפון חברה לבנין בע"מ נגד עיריית נהריה :

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

המערערת: שיר הצפון חברה לבנין בע"מ

נגד

המשיבים: 1. עיריית נהריה
2. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה
3. פורמלי דיור ב.פ. בע"מ
4. עו"ד עמוס ניר

קדם ערעור

תאריך הישיבה: כ"ד בשבט התשס"ב (06.02.02)

בשם המערערת: עו"ד גורלי רני
בשם המשיבים 2-1: עו"ד גולדהמר אברהם

בבית המשפט העליון

החלטה

סיכומי המערערת יוגשו עד יום 31.03.2002.
סיכומי המשיבים יוגשו עד יום 19.05.2002.
סיכומי תשובה יוגשו, באם חפצה המערערת בכך, עד יום 09.06.2002.

אורך סיכומי הצדדים לא יעלה על 15 עמודים, אורך סיכומי התשובה לא יעלה על 5 עמודים.

לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח שורה וחצי לפחות, בגודל גופן 11, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

טיעוני הצדדים ישמעו ביום 03.07.2002 בשעה 11:30.

ניתנה היום, כ"ד בשבט התשס"ב, 6 בפברואר 2002.

בעז אוקון, שופט
רשם

_________________
העתק מתאים למקור 01029290.D04
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: שיר הצפון חברה לבנין בע"מ
נתבע: עיריית נהריה
שופט :
עורכי דין: