ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עוזיאל בריח מגן מנעולים ייחודיים בע"מ נגד נובל אינטרפרייז בע"מ :

בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן

המבקשים: 1. עוזיאל בריח
2. עוזיאל בריח מגן מנעולים ייחודיים בע"מ

נגד

המשיבים: 1. מאיר אבגנים
2. נובל אינטרפרייז בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט
המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 10.10.01
בבש"א 15608/00 ת"א 2085/00 שניתנה
על ידי כבוד השופט י' זפט

בשם המבקשים: עו"ד א' פרייס

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. הוחלט שהבקשה מצריכה תשובה.

2. המשיבים יגישו תשובתם לבקשה בתוך 14 ימים ממועד ההמצאה.

3. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד1984-.

4. התשובה תוגש במקביל, הן לבית-משפט זה, והן במישרין למבקשים.

5. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית-המשפט יבקש לפעול על-פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד1984-.

מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן יהיה לראות בדברי התגובה סיכומים בכתב.

העדר התייחסות כמוהו כהסכמה.

העדר תגובה כמוהו כאי-התייצבות, על הכרוך בכך.

6. להעביר להרכב ולקבוע לא יאוחר מאשר עד סוף חודש אפריל.

7. ב"כ המשיבים שמונה ככונס נכסים זמני לביצוע צו חיפוש ותפיסה, שבוצע על ידו, ישמור בידיו את כל המסמכים, רשומות וקובצי מחשב שנתפסו במסגרת צו כינוס הנכסים, לרבות את סרטי צילום וידאו וכרטיס צילום דיגיטלי של הצילומים שצולמו במהלך החיפוש וכל העתק שלהם - אם נעשה העתק שכזה, וכן את כל המוצרים שנתפסו בחיפוש; רשומות וקבצי מחשב, חשבוניות, חשבונות, הזמנות, הצעות מחיר, הזמנות עבודה ורכש, תעודת משלוח, התכתבויות עסקיות ויתר המסמכים שנתפסו במסגר כינוס הנכסים, לא יעבירם לאחר וישמור בסודיות את תכנם והכל עד שתינתן החלטה אחרת על ידי בית המשפט.

ניתנה היום, כ"א באדר תשס"ב (5.3.02).

ת

_________________
העתק מתאים למקור 01090830.J01
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: עוזיאל בריח מגן מנעולים ייחודיים בע"מ
נתבע: נובל אינטרפרייז בע"מ
שופט :
עורכי דין: