ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלקום ישראל בע"מ נגד בצלאל בן ענת אליאב :

בפני כבוד ה רשם בכיר נדים מורני

תובעת
סלקום ישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אריה חגי ואח'
רח' הארבעה 18 תל-אביב

נגד

נתבע
בצלאל בן ענת אליאב ת.ז. XXXXXX809

פסק דין

1. התובעת, שהינה חברה העוסקת במתן שירותי רדיו טלפון ומכירת ציוד, הגישה לביצוע כנגד הנתבע תביעה על סכום קצוב ע"ס 14,356 ₪.

2. הנתבע נמנה על חוג לקוחותיה של הנתבעת מאז שנת 2005.

3. ביום 3/3/11 הנתבע הודיע לתובעת על ניתוק 8 הקווים הסלולריים שהיו בחזקתו באותה עת ונייד את הקווים לחברת פלאפון לאחר שהוצגה בפניו ע"י חברת פלאפון תכנית ניוד ורכישת מכשירים הזולה כמעט במחצית ואף יותר מכך מהתוכנית של התובעת (סעיף 3 לתצהיר הנתבע).

4. הנתבע נייד לחברת פלאפון 8 קווים ורכש ממנה 6 מכשירים סמארטפונים.

5. מספר ימים לאחר ניוד הקווים לחברת פלאפון, פנתה אליו גב' דועא דאמן (להלן: "גב' דועא") ממחלקת שימור לקוחות של התובעת והציגה בפניו הנתבע תכנית חזרה לכלל 8 הקווים.

6. לטענת הנתבע, התוכנית כללה זיכוי בסך 1,500 ₪ לכל אחד מ-8 הקווים שינויידו בחזרה לתובעת (קרי, זיכוי בסך 12,000 ₪) ובנוסף, זיכוי חודשי בסך 111 ₪ לשני מכשירי אייפון שנרכשו מחברת פלאפון וזיכוי בסך 40 ₪ לחודש לכל אחד מארבעת המכשירים הנוספים שנרכשו מפלאפון וזאת בגין "ניתוק זיקה" מאותה חברה .
בנוסף, הוצע לנתבע, זיכוי בסך 60 ₪ לשנה וזיכוי נוסף בסך 50 ₪ למשך שנה וחצי לשני קווי האייפון וכן זיכוי בסך 20 ₪ לחודש לכל אחד מארבעת הקווים הנוספים למשך שנה ובאשר לשני קווים נוספים, החיוב שהוסכם היה בסך 19.9 ₪ לחודש לכל מכשיר.
הנתבע צירף לתצהירו נספח ד' הכולל תמצית סיכום שנעשה בינו לבין גב' דועא (להלן: "נספח ד'").

7. לטענת הנתבע, עפ"י הוראות התוכנית, חשבונו אצל התובעת היה צריך להיות מחויב בסך 554 ₪ לחודש על כלל 8 הקווים, סכום שיש לקזזו מסך 12,000 ₪, קרי, שהנתבע לא היה חייב לשלם לתובעת סכום כלשהו במשך כ-21 חודשים, דהיינו, עד ינואר 2013.

8. אין מחלוקת בין הצדדים שהנתבע לא שילם לתובעת סכום כלשהו מאז חזרתו לשירותיה ועד חודש 5/12 כולל.

9. לטענת הנתבע בחודש 6/12, הוא נדרש לשלם לתובעת סך 1,444 ₪, בחודש 7/12 סך של 1,331 ₪, ובחודש 8/12 סך של 1,319 ₪. סכומים אשר שולמו על ידו בניגוד למוסכם ועקב איום לנתק את הקווים, אם וכאשר חשבונות אלה לא ישולמו, ותוך ידיעה שהוא לא יכול לנייד את הקווים פעם נוספת לפלאפון ובהתחשב בכך ששני ילדיו באותה עת שירתו בצבא והשתמשו בשני קווים מתוך 8 הקווים.

10. בחודש 10/12 הנתבע נייד את הקווים לחברת גולן טלקום ומאז חודש 9/12 הוא לא שילם לתובעת סכום כלשהו.

11. הנתבע טען בתצהירו כי במשך שנים, בהיותו לקוח של התובעת, הוא שילם לה סכומים הגבוהים בעשרות ואף במאות אחוזים מהנהוג בענף.

12. בתצהיר גב' אלגרנטי מטעם התובעת היא אישרה נכונות חלק רב מטענות הנתבע וטענה כדלקמן:

א. במסגרת החזרת הנתבע לרשת, סוכם בין הצדדים כי תינתן לנתבע הטבה חד פעמית בסך 12,000 ₪ והטבות נוספות כגון: הטבות זמן אוויר, הטבת ציוד/מכשיר (ניתוק זיקה) בסך כולל של מאות ₪.

ב. התובעת העניקה לנתבע את ההטבות שהובטחו לו ולצורך הוכחת טענה זו, התובעת צרפה לת צהירה של גב' אלגנטי חשבוניות מס בגין החודשים 5/11-12/11.

ג. נטען כי מאחר והנתבע היה מרוצה מהשירותים שקיבל מהתובעת ביום 2/12/11, הוא שידרג 5 מכשירים שהיו ברשותו, כמפורט בהסכמי ההתקשרות שצורפו לתצהירה של גב' אלגרנטי.

ד. התובעת המשיכה לבצע קיזוזים מהחשבוניות שנשלחו על ידה לנתבע, כך שהוא לא שילם סכום כלשהו עד חודש 5/12 (כולל), ולאחר החודש הנ"ל תמו ההטבות המגיעות לו והחל מחודש 6/12, הוא נדרש לשלם, הוא שילם 3 תשלומים והפסיק.

ה. הנתבע לא שילם 1,441 ₪ עבור החודשים 8+9/12, כפי שלא שילם 1,260 ₪ עבור החשבון מיום 13/12/12 ולא הסכים למסור לתובע אמצעי תשלום והוא נשאר חייב לתובעת סך 3,501 ₪ עבור הצריכה השוטפת של החודשים 9-12/12 ועבור יתרת תשלומי ציוד עבור 5 המכשירים ששודרגו ביום 2/12/11 בסך 10,518 ₪ (כמפורט בסעיף 18 לתצהירה של גב' אלגרנטי).

דיון והכרעה:

13. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, כפי שהובאו בכתבי הטענות, בתצהירים שהוגשו מטעם והעדויות שהושמעו, אני מחליט לקבל את התביעה במלואה וזאת מהנימוקים הבאים:

א. באף מקום, לא בהתנגדות הנתבע ולא בתצהירו שצורף אליה, הנתבע, ומשום מה, לא ציין כי ביום 2/12/11 הוא שידרג 5 מכשירים מהמכשירים שהיו בחזקתו וקיבל מהתובעת מכשירים חדשים.

ב. החסרת עובדה זו והחסרת העובדה שהוא לא שילם לתובעת סכום כלשהו בגין 5 המכשירים הנ"ל מהווה אי גילוי לא הולם מטעם הנתבע.

ג. ברור שהסכם החזרת הנתבע לשירותיה של התובעת לא כלל בתוכו שידרוג מכשירים בחינם.

ד. יוצא שהתביעה, ככל שהיא מתייחסת ליתרת מחירי המכשירים (10,518 ₪) הינה מבוססת ודינה להתקבל.

ה. בנוסף, עצם בקשת הנתבע לשדרג 5 מכשירים כעבור 7 חודשים ממועד החזרתו לשירות התובעת, מלמד שהוא היה מרוצה מהתנהגות התובעת במשך 7 החודשים הנ"ל.

ו. לתצהירה של גב' אלגרנטי צורפו חשבוניות מס שהונפקו לנתבע מאז חודש 5/11 ועד חודש 12/12 המפרטות את החיובים והזיכויים.
הנתבע לא התכחש לקבלתן ואף לא טען שהוא מתנגד לתוכנן, למעט החשבונית הראשונה שנמסרה לו שהדבר יוסדר בהמשך.
אי התנגדות הנתבע לתוכן החשבוניות מלמדות על הסכמתו לאותו תוכן.

ז. הנתבע אף שילם 3 חשבוניות בגין החודשים 6+7+8/12 והנימוקים שנמסרו על ידו להסכמתו לתשלומן דינם להידחות. הרי, הנתבע יכול היה לנייד את הקווים לחברות אחרות ולאו דווקא לחברת פלאפון, כפי שעשה בסופו של דבר, עת נייד אותם לחברת גולן, בנוסף, הרי עם ניוד הקווים לחברה אחרת, הרי קווים של ילדיו המשרתים בצה"ל אף הם מנוידים לאלתר.

ח. הנתבע השתמש ב-8 קווים למשך יותר משנה מבלי לשלם לתובעת ולו אגורה אחת, וכאשר נדרש לשלם את המגיע ממנו, הוא סירב לבצע את התשלום וסירב למסור אמצעי תשלום.

ט. עדותה של גב' דועא הייתה אמינה והיא העידה שאם הציעה לנתבע תכנית והוא הסכים לה, היא יושמה ע"י התובעת וכי היא הייתה עוקבת אחרי יישום התוכנית והייתה נכנסת לתוכנית על מנת לוודא שהתוכנית יושמה ואם היה מתברר לה שהתוכנית לא הותקנה היא הייתה שולחת מייל למנהל ועד שהמעקב לא טופל ב-100% היא לא הייתה סוגרת את המערכת.
מעדותה של גב' דועא עולה שהיא דאגה להתקנת התוכנית שסוכמה עם הנתבע במערכת.

י. הנתבע הביע את תרעומתו מהמחירים הגבוהים שגובה התובעת מלקוחותיה בשתי הזדמנויות, הראשונה, בסעיף 5 לתצהירו, עת ציין שהתברר לו כי במשך שנים ארוכות, חייבה התובעת את הנתבע וגבתה ממנו סכומי כסף שהם הרבה מעבר לסכומים הסבירים, ובהזדמנות נוספת בסעיף 15 לסיכומיו, עת טען שהתובעת הייתה מודעת היטב למחיר המופקע והמופרז בגין 4 המכשירים.
יש לציין שהטענות הנ"ל, גם אם יוכח שנכונות הן, הרי מדובר "בכדאיות העסקה" שביהמ"ש אינו אמור להתערב בה.

14. לסיכום, אני מקבל את התביעה במלואה באופן שאני דוחה את ההתנגדות לגופה ומורה על ביטול עיכוב ההליכים כנגד הנתבע בתיק הוצל"פ 01-XX962-13-4.
בנוסף, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך 1,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל, אשר יתווספו לסכום החוב עפ"י תיק ההוצל"פ שצויין לעיל.

15. הפקדון שבתיק ע"ס 3,000 ₪ יועבר לתיק הוצל"פ שצויין לעיל ע"ח סכום החוב עפ"י פסק דין זה, במידה וצו העיקול שהוטל עליו בתיק זה אינו חל.

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים.

ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סלקום ישראל בע"מ
נתבע: בצלאל בן ענת אליאב
שופט :
עורכי דין: