ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגוון שלמה זמיר בע"מ נגד גינון ברוך בע"מ :

התובעת:
מגוון שלמה זמיר בע"מ

נ ג ד

הנתבע:
גינון ברוך בע"מ

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מיום 07.07.15, הנני מורה על מינויו של מר אייל שפירא כמומחה מטעם בית המשפט.
דרכי התקשרות עם המומחה: מדרכי מקלף 23, ת.ד. 25186, חיפה. מס' טלפון: 04-XXXX733.

2. המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות הדעת מטעמם.

3. המומחה יאפשר לצדדים ולבאי כוחם להיות נוכחים בכל ביקור שייעשה בשטח.

4. המומחה יתייחס לטענות הצדדים, יקבע את אופן הברור ויערוך את הבדיקות הנדרשות בהתאם לשיקול דעתו תוך שיתן דעתו למחלוקות הנוגעות לתחום מומחיותו.

5. הנני קוצבת שכרו של המומחה, בשלב זה, בסך של 4,000 שקלים בצירוף מע"מ.
הצדדים ישאו בשכרו של המומחה, בחלקים שווים ויסדירו את התשלום ישירות מול המומחה וזאת תוך 14 ימים.
המומחה יוודא קבלת שכר טרחתו טרם עריכת חוות הדעת.
ככל שמסתמן עיכוב בהגשת חוות הדעת מחמת אי המצאת מסמכים / הסדרת שכר טרחה, תשלח הודעה מתאימה לבית המשפט.

6. המומחה ימציא את חוות הדעת לבית המשפט, תוך 30 ימים, ככל שניתן.

7. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה, תוך 15 ימים, ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 ימים נוספים.

8. פניות המומחה למי מהצדדים תעשינה עם העתק לצד שכנגד וכן ינהגו אף הצדדים.

9. ככל שקיימת היכרות בין המומחה לבין מי מבעלי הדין או קיים ניגוד עניינים מטעם אחר, שיש בה כדי להשפיע על המומחה / מניעה כלשהי מטעם המומחה לפעול בהתאם להחלטה זו, יודיע הוא על כך לבית המשפט, באופן מיידי.

10. ככל שלא תימסר ע"י מי מהצדדים, תוך 7 ימים, הודעה מנומקת בדבר מניעה למינוי מומחה זה, אזי תישלח החלטתי זו למומחה.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מגוון שלמה זמיר בע"מ
נתבע: גינון ברוך בע"מ
שופט :
עורכי דין: