ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פדריקו גונזלס וייט נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה רשמת בכירה עידית קצבוי

תובעים

פדריקו גונזלס וייט

נגד

נתבעים

  1. איילון חברה לביטוח בע"מ
  2. יאיר טיירי

החלטה

בפניי בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחום האורתופדי, הנוירולוגי וה-א.א.ג.

הנתבעת מסכימה למינוי מומחה בתחום האורתופדי.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, מצאתי בשלב זה ראשית ראייה לצורך במינוי מומחים בתחום האורתופדי וה-א.א.ג.

אשר לתחום הנוירולוגי, מהתיעוד אשר הובא לעיוני עולה כי התובע התלונן בפני הגורמים המטפלים על תופעות נוירולוגיות שונות, אולם, לאור האפשרות שמקורן של תלונות אלה בתחום ה-א.א.ג, הבקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגי תדון, במידת הצורך, לאחר קבלת חווה"ד בתחום ה-א.א.ג.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר יחזקאל טיטיון כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי ואת פרופ' מרדכי הימלפרב כמומחה בתחום ה-א.א.ג על מנת שיחוו דעה בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונת הדרכים.
המומחה בתחום ה-א.א.ג מתבקש לחוות דעתו בשאלת הצורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגי.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות דעתם.

שכר טרחת כל אחד מהמומחים יעמוד על 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.
בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחים ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחים יגישו לבית המשפט את חוות דעתם תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיהם כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרשו, ככל שדרשו, ולאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובע יגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית (במידת הצורך).

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פדריקו גונזלס וייט
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: