ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הרב שמואל טולדנו נגד המועצה הדתית חיפה :

לפני: כבוד השופטת אביטל רימון-קפלן

התובע:
הרב שמואל טולדנו

-
הנתבע:

  1. המועצה הדתית חיפה
  2. המשרד לשירותי דת

החלטה

1. משלא צלח הניסיון להגיע לפתרון מוסכם בתיק זה, בפני רשימת מוסכמות ופלוגתאות משותפת בתיק.

2. עיון ברשימה מעלה כי היא אכן משקפת באופן ברור וממצה הן את המוסכמות בתיק והן את הפלוגתאות האמיתיות שבין הצדדים.
אי לכך אני קובעת כי הרשימה המשותפת שהגישו הצדדים ביום 2/9/15 תהווה את המוסכמות ואת הפלוגתאות הטעונות בירור בתיק זה.

3. לאור בקשת הצדדים לקבוע את התיק לתצהירים ולהוכחות, ניתנות ההוראות שלהלן.

4. למען הסדר הטוב והגם שהצדדים כבר החליפו מסמכים ביניהם, ניתן בזאת צו הדדי לגילוי מסמכים לעניין הפלוגתאות בתיק זה, וזאת באמצעות תצהיר גילוי מסמכים, אשר יועבר בין הצדדים עד לא יאוחר מיום 18/10/15.
ככל שתצהיר גילוי המסמכים של מי המצדדים כולל מסמכים שלא הוחלפו בין הצדדים עד כה, יצורפו לתצהיר העתקי אותם מסמכים שטרם הועברו בין הצדדים, והם בלבד.

5. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין) בתצהירים אליהם יצרפו את כל המסמכים שבכוונתם להסתמך עליהם.
העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני בידי הצד המגיש אותם.

6. סדר הגשת התצהירים והעתקי המסמכים יהיה זה: התובע עד ליום 18/11/15.
הנתבעות 1 ו-2 (להלן- הנתבעות) בתוך 30 ימים מיום קבלת תצהירי התובע.
לא הוגשו תצהירי התובע במועד, תמחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991. לא הוגשו תצהירי הנתבע ות או מי מהן במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת שלא הגישה תצהיר כאמור, להביא ראיות.

4. על המצהירים יהא להתיצב לחקירה על תצהיריהם במועד שיקבע להוכחות.

5. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין, במועד הגשת תצהיריו, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד שיקבע כאמור. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ונושא העדות המבוקשת .

6. התיק יובא לעיוני ביום 19/11/15 לבדיקת הגשת תצהירי תובע ובקביעת מועד להוכחות בכפוף לכך.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, (08 ספטמבר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: הרב שמואל טולדנו
נתבע: המועצה הדתית חיפה
שופט :
עורכי דין: