ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נטליה זכרצ'וק נגד מדינת ישראל :


בפני כבוד ה שופטת כוכבה לוי

מבקשים

  1. נטליה זכרצ'וק
  2. רומן זכרצ'וק

נגד

משיבה

מדינת ישראל

החלטה

לפניי בקשת המבקשים להורות על מחיקת כתב ההגנה של המשיבה מהטעם שלא השיבה לדרישה לעיון במסמכים, דרישה לגילוי מסמכים ספציפיים וכן לא השיבה לשאלון שנשלח מטעם המבקשים.

לבקשה זו אני נדרשת כעת לאחר שהמשיבה תיקנה את תצהיר גילוי המסמכים שהמציאה, על פי החלטתי מיום 16/7/15, אשר עסקה בזהות המצהיר.

המבקשים עותרים לבית המשפט לפי תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, בגדרה קבועה הסנקציה שיש לנק וט כלפי בעל דין שמפר צו לגילוי מסמכים, צו לעיון במסמכים וצו להשיב על שאלון.

כבר עתה אבהיר כי בכל הנוגע לטענה בדבר עיון במסמכים ומתן תשובות לשאלון, הרי שלא ניתן צו על ידי בית המשפט בעניינים אלו ולכן לא ניתן להפעיל את הסנקציה הקבועה בתקנה 122.

גם לגופו של עניין לא שוכנעתי מעיון בבקשה כי המשיבה התחמקה ממתן זכות עיון במסמכים למבקשים . כבר בתשובתה אשר נשלחה למבקשים ביום 5/5/15 ואשר צורפה לבקשה דנן, מפורטת רשימת המסמכים שהועברו לעיון המבקשים.

אשר לשאלון אני מקבלת את טענות המשיבה באשר להכבדה והסרבול שיש במתן המענה לשאלון, עד כדי פגיעה בתכלית ההליך. די באסמכתא ות עליהן מסתמכת המשיבה בתגובתה לעניין מטרת הליכים המקדמיים בכלל ומטרת השאלונים בפרט.
השאלון אשר הומצא למשיבה כולל עשרות שאלות, חלקן שאלות כלליות וגורפות, עד כי נדמה לכאורה שהשאלון נועד לשם הכבדה על הצד שכנגד ולא לטובת ייעול בבירור המחלוקות .
אין להתעלם מכך שתכליתו של השאלון לא נועדה להחליף את הליך הבירור העובדתי במסגרת ניהול ההליך העיקרי אלא רק להקל ולסייע בכך.

שנותר לבחון- האם המשיבה אכן הפרה את צו גילוי המסמכים שניתן בהחלטה בד יון שהתקיים ביום 31/3/15 .התשובה לכך היא שלילית.
גם מקום בו הפר צד את צו גילוי המסמכים, הפעלת הסנקציה של מחיקת כתב ההגנה, תיעשה במקרים חריגים .בטרם תינקט סנקציה זו יאפשר בית המשפט ארכה לבעל הדין להגשת תצהיר גילוי המסמכים מטעמו.
אלא שבמקרה שלפניי המציאה המשיבה תצהיר גילוי מסמכים כללי כדין לידי המבקשים.כמו כן המציאה לידי המבקשים את המסמכים שהתבקשו במסגרת הדרישה לגילוי מסמכים ספציפיים .ואולם מנגד ,המבקשים נמנעו מלהתייחס בבקשה דנן ל מכתב המשיבה מיום 5/5/15 בו פורטה רשימת המסמכים הספציפיים שנשלחו למבקשים. זאת ועוד , המבקשים כלל לא פירטו את הרלוונטיות של כל מסמך ומסמך לצורך הוכחת טענותיהם בכתב התביעה.

עוד אוסיף כי הדרישות להמציא את כל החלטות משרד הפנים מאז הגשת בקשת המבקשים לאיחוד משפחות בשנת במסגרת גילוי מסמכים ספציפיים 2009 וכן המצאת התיעוד בדבר עריכת השיקולים בעניינם של המבקשים, הינן דרישות גורפות ובלתי מסוימות ועל כן אינן יכולות להיכלל במסגרת דרישה לגילוי מסמכים ספציפיים.

התוצאה היא שבנסיבות העניין לא מצאתי כי יש להורות על מחיקת כתב ההגנה של המשיבה.
ממכלול הטעמים המפורטים לעיל – הבקשה נדחית.

המבקשים יגישו תצהירי עדות ראשית עד ליום 30/10/15.

המשיבה תגיש תצהירי עדות ראשית עד ליום 30/11/15.

תז"פ לבחינת בשלות התיק להוכחות, תיקבע ליום 10/12/15.
ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נטליה זכרצ'וק
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: