ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יונן אזרוב נגד יוסף קיאט :


בפני כבוד ה שופטת נעם חת מקוב

מבקש

יונן אזרוב

נגד

משיב
יוסף קיאט

החלטה

המבקש, מבקש כי בית המשפט יתיר לו להשלים בעצמו את הבנייה אשר לטענתו לא הושלמה על ידי המשיב ולתבוע מהנתבע את הוצאות התיקון.
המבקש ביקש בקשתו זו בעבר, אולם בית המשפט דחה את הבקשה על מנת לאפשר למומחה מטעם המשיב לבקר בנכס במצבו לפני תיקונים שיערוך המבקש וכן לאפשר למומחה מטעם בית המשפט לעשות כן.
כעת לאחר שביקורים אלה בוצעו, שב ומבקש המבקש לבצע תיקונים בעצמו. המשיב מתנגד נחרצות לבקש מטעמים שונים, אולם העיקרי שבהם הוא כי עומדת לו זכות שבדין לתקן את הליקויים והמבקש מנע ממנו לעשות כן. לטענת המשיב, אף פסק הבוררות שצורף לבקשת המבקש, הושג תוך איום על הדיינים וגידופם.
בנוסף טוען המשיב כי מרבית הליקויים להם טוען המבקש אינם כלל בתחום אחריות המשיב ונכון יהיה להמתין לחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט. כמו כן טוען המשיב כי לבקשה לא צורף תצהיר ואף בכך יש טעם לדחות אותה.
אף כי אני סבורה כי נכון יהיה להמתין לחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט בטרם ביצוע עבודה כלשהי , נראה כי אין מקום בשלב זה למנוע מן המבקש לבצע תיקונים בנכס ולהשלים את בנייתו כפי שהוא מוצא לנכון – בכפוף לאמור להלן .
נוכח העובדה כי טרם התקיים דיון בהליך זה וטרם הוכרעו המחלוקות בין הצדדים, הן לעניין היקף אחריותו של המשיב, הן לעניין עצם הליקויים הנטענים, הן לעניין זכותו של המשיב לבצע את התיקונים והן בנוגע לטענות המשיב כי המבקש הוא שמנע ממנו לבצע את התיקונים עד כה, מסתכן המבקש בכך שאם ייקבע כי עמדה למשיב זכות לתקן את הליקויים או כי המבקש מנע מן המשיב לבצע תיקונים או כל קביעה רלוונטית אחרת , ייתכן שהמבקש לא יזכה בשיפוי בגין עלות התיקונים שיבצע בעצמו. כמו כן, ייתכן וייקבע כי חלק מן הליקויים אינם כלל באחריות המשיב. ביצוע התיקונים לא ימנע כל החלטה בהמשך ההליך, שניתן היה לקבלה אלמלא בוצעו התיקונים.
בנוסף, ככל שייקבע כי כדין ביצע המבקש את התיקונים והוא זכאי לשיפוי בגין עלות ביצועם, יהיה על המבקש להוכיח את עלות התיקונים בפועל.
צודק המשיב כי היה על המבקש לצרף תצהיר לבקשתו, אולם בהחלטתי זו לא נדרשתי להכריע בכל טענה עובדתית שטוען המבקש ולמעשה בהיעדר צו מניעה האוסר על המבקש לבצע תיקונים בנכס, יכול היה המבקש לבצע את התיקונים אף ללא החלטה של בית המשפט תוך שהוא נוטל על עצמו את מלוא הסיכון הכרוך בכך. על כן לא מצאתי לנכון לדחות את הבקשה מן הטעם שלא צורף לה תצהיר.
על כן ובכפוף לאמור לעיל, אני נעתרת לבקשה והמבקש רשאי לבצע את התיקונים, גם אם כאמור לעיל, בשלב זה, כשנראה כי המומחה מטעם בית המשפט קרוב למתן חוות דעתו, נכון יותר יהיה להמתין ולקבלה.
אינני עושה בשלב זה צו להוצאות ובקשה זו תילקח בחשבון בתום ההליך.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יונן אזרוב
נתבע: יוסף קיאט
שופט :
עורכי דין: