ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רנין ג'בר נגד אקטיב שף ליין בע"מ :

בפני כבוד הרשמת הבכיר ה סיגל אלבו

תובעת

רנין ג'בר

נגד

נתבעת

אקטיב שף ליין בע"מ

פסק דין

זוהי תביעה לביטול עסקה לרכישת מקפיא.

טענות התובעת
בחודש ספטמבר 2014 רכשה התובע ת, באמצעות אביה, מהנתבעת מקפיא ב נפח 600 ליטר עבור עסק שבבעלותה. תמורת המקפיא שילמה התובע ת סכום של 2,400 ₪. בחלוף שבועיים המקפיא חדל לעבוד, כאשר בתוכו סחורה בשווי של 18,000 ₪.
אביה של התובעת פנה לנתבעת וזו שלחה טכנאי, אשר קבע כי לא ניתן לתקן את המקפיא. מנהל הנתבעת הבטיח לשלוח מקפיא חלופי, עד אשר המקפיא מהסוג אותו רכשה התובעת יתקבל במלאי של הנתבעת. ואכן, הנתבעת שלחה מקפיא חלופי בגודל 500 ליטר.
לאחר פניות נוספות של אבי התובעת, הבטיח מנהל הנתבעת כי ידאג למקפיא חדש בגודל 600 ליטר.
ביום 25.12.14, בחלוף שלושה חודשים, בהם התובעת ואביה עושים שימוש במקפיא שאינו תואם לצרכי הם, פנה אבי התובעת בכתב לנתבעת ודרש קבלת מקפיא זהה למקפיא ש נרכש. ואולם, הנתבעת לא הגיבה לפנייתו.
התובעת מציי נת כי המקפיא החלופי אינו עונה על צרכי העסק שבבעלותה , שכן אינו מתאים לגודל התבניות שברשותה.
לפיכך, דורשת התובע ת ביטול העסקה והשבת התמורה ששיל מה עבור המקפיא, פיצוי בגין סחורה שירדה לטמיון בסכום של 2,000 ש "ח וכן פיצוי בגין ביטול הזמן והטרחה.

טענות הנתבעת
הנתבעת טוענת כי ביום 9.9.14 רכשה התובע ת מקפיא 600 ליטר ולאחר שבוע אכן התקלקל המקפיא. הנתבעת שלחה טכנאי, אשר קבע כי יש תקלה פנימית במקפיא ולא ניתן לתקנו.
בשיחה עם אבי התובעת הוצע לו לקבל את כספו חזרה או מקפיא בנפח של 500 ליטר באופן מידי, וזאת משום שהמקפיא בנפח של 600 ליטר אזל מהמלאי. אבי התובעת ביקש מקפיא של 500 ליטר.
ביום 25.12.14 התקשר אבי התובעת ואמר כי הוא מעוניין במקפיא 600 ליטר וביקש להחליף את המקפיא בנפח של 500 ליטר. הואיל והתובע עשה שימוש במקפיא משך שלושה חודשים סירבה הנתבעת לקבלו חזרה.

דיון והכרעה
אין מחלוקת בין הצדדים כי התובעת רכש ה מקפיא בנפ ח של 600 ליטר, וזה התקלקל בחלוף כשבוע. השאלה שבמחלוקת היא האם המקפיא בנפח של 500 ליטר סופק לתובע ת כמקפיא חלופי עד אשר יתקבל במלאי של הנתבעת מקפיא בנפח של 600 ליטר, או שמא אבי התובעת הסכים כי המקפיא בנפח של 500 ליטר יסופק במקום המקפיא ש נרכש.
אבי התובעת, מר ג'אבר עמאד, העיד כי לאחר שהתקלקל המקפיא, מנהל הנתבעת הבטיח לשלוח לתובע מקפיא חלופי, עד אשר המקפיא מהסוג אותו הזמין יתקבל במלאי של הנתבעת. לטענתו, מעולם לא הציע לו מנהל הנתבעת לבטל את העסקה, ואמר לו כי מדובר במקפ יא זמני.
מנגד העיד מנהל הנתבעת, מר שאול ביטון, כי הוצע ל אבי התובעת לבטל את העסקה או לקבל מקפיא 500 ליטר במקום המקפיא שרכש , וכי אבי התובעת בחר באפשרות השנייה.
לאחר ששמעתי את העדויות והתרשמתי מהן, הגעתי למסקנה כי יש להעדיף את גרסת אבי התובעת על פני גרסת מנהל הנתבעת. גרסת אבי התובעת היתה אמינה עלי והיא נתמכת אף במכתב ש נשלח לנתבעת ביום 25.12.14.
גרסת אבי התובעת אף סבירה והגיונית, שכן אין זה סביר כי יסכים לקבל מקפיא בנפח של 500 ליטר במקום מקפיא בנפח של 600 ליטר, מבלי שיקבל את ההפרש בין מחירי שני המקפיאים, ובפרט כאשר כפי שהעיד אבי התובעת מקפיא של 500 ליטר אינו תואם את צרכי העסק.
לפיכך, אני קובעת כי המקפיא בנפח של 500 ליטר ניתן לתובע ת כמקפיא חלופי , וכי משהפרה הנתבעת את התחייבותה לספק לתובע ת מקפיא בנפח של 600 ליטר, זכאית התובע ת להשבת כספ ה.
אשר לטענה, כי נגרם נזק לסחורה שהיתה במקפיא, הרי שנזקים אלה לא הוכחו ולא נתמכו בראיות.
לפיכך, אני מחייבת את הנתבעת להשיב לתובעת את הסכום ששולם עבור המקפיא בסך של 2,400 ₪ וכנגד תשלום זה תיקח הנתבעת את המקפיא מעסקה של התובע ת. כן תישא הנתבעת בהוצאות התובעת בסכום של 700 ₪. החיובים יבוצעו בתוך 30 יום.

פסק הדין ניתן לערעור ברשות בלבד. בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רנין ג'בר
נתבע: אקטיב שף ליין בע"מ
שופט :
עורכי דין: