ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאיר ס'גורה נגד המכון הרפואי לביטחון בדרכים :


בפני כבוד הרשמת- השופטת עינת רביד

מבקשים

מאיר ס'גורה

נגד

משיבים

  1. המכון הרפואי לביטחון בדרכים
  2. היועץ המשפטי לממשלה

החלטה

טרם מתן החלטה בבקשה, יש להשלים תחילה המסמכים הבאים:
תצהיר אשר יפרט את כל רכוש המבקש/ת, לרבות מהן ההכנסות החודשיות שלו/ה ושל הסמוכים על שולחנו/ה ב – 6 החודשים האחרונים. יש לצרף אסמכתאות לעניין ההכנסות.
תדפיסי כרטיסי חיוב (ויזה/ישראכרט וכו') בהם מחזיק/ה המבקש/ת ב- 6 החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה. אם בידה כרטיס אשראי.
תדפיסי חשבונות בנק בהם מחזיק/ה המבקש/ת ב- 6 החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה.
אישור מהבנקים הרלוונטיים לקיום/העדר תכניות חסכון, קופות גמל, ביטוח חיים וכו'.
תצהיר בו י/תפרט המבקש/ת מאלו מקורות ניסה/תה לגייס הלוואות (קרובי משפחה, חברים, גורמים פיננסיים) ומה היו תוצאות הניסיונות.
פירוט מקום מגורים נוכחי, אם שכור הוא יצורף חוזה שכירות וצילום שטר הביטחון, הכולל שמות הערבים וכתובתם.
אם המבקש/ת סמוכ/ה על שולחן בן/בת זוג/הורים/ילדים, י/תצרף תצהיר המפרט מקור הכנסותיהם ב- 6 החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה.
תדפיסי הוצאות החזקת הבית ב- 6 החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה (חשמל, טלפון/טלפון נייד, כבלים, מיסי עייריה וכו').
תצהיר בדבר מקורות מימון שכר הטרחה - ככל שהמבקש/ת מיוצג/ת שלא ע"י הלשכה לסיוע משפטי.
יש להמציא המסמכים כאמור בתוך 20 ימים מקבלת ההחלטה, שאם לא כן תידחה הבקשה.

מעקב מזכירות ליום 20.10.15.

ההחלטה ניתנה על ידי בשבתי כרשמת.
ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאיר ס'גורה
נתבע: המכון הרפואי לביטחון בדרכים
שופט :
עורכי דין: