ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נגד טיולי פרח הגליל בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת טל תדמור-זמיר

תובעים

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

נגד

נתבעים

  1. טיולי פרח הגליל בע"מ
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. קובעת ישיבה מקדמית בתיק ליום 22.11.15 בשעה 09:00.

2. בעלי הדין יתייצבו אישית לדיון האמור.

היה ומי מהצדדים הינו תאגיד – יתייצב לדיון נציג מטעמו הבקיא בעובדות ומוסמך לקבל כל החלטה בכל עניין הקשור בתיק ובדרך שמיעתו על אתר.

3. נציג כאמור יהיה פטור מהתייצבות לדיון, אם המציא לבית המשפט ולצד שכנגד, לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד הישיבה המקדמית, התחייבות בכתב כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בעניינה יהיה זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית.

4. תשומת הלב מופנית לתקנה 214יא (ו) לתקנות בדבר תוצאות אי התייצבות כאמור, כמו גם לתקנות 143 ו-146.

5. הצדדים יגיעו לישיבה המקדמית כשבידיהם כל מסמך רלבנטי, או מסמך אשר יש בו, לדעתם, כדי לייעל את בירור ההליך.

6. כל בקשה בכל ענין מן העניינים המפורטים בתקנות 143 ו-214יא לתקנות, לרבות בקשה לביטול הישיבה המקדמית ולקביעת מועד לדיון בתובענה, תוגש לבית המשפט תוך 20 ימים מהיום, בהתאם להוראת תקנה 214יג לתקנות.

7. תצהירי עדות ראשית של כל אחד מהצדדים ושל עדים מטעמם יוגשו עד יום 1.11.15 בהתאם להוראת תקנה 214ט לתקנות. תצהירי העדים יומצאו על ידי כל אחד מהצדדים ישירות לצד שכנגד, בד בבד עם הגשתם לבית המשפט.

8. על מנת לייעל את ההליך ולפשטו, רשאים הצדדים להגיש לבית המשפט הודעה על הסדר דיוני שאליו הגיעו, עד 10 ימים קודם למועד הישיבה המקדמית שנקבעה.
לא יתקבל הסדר דיוני שכל תכליתו הארכת המועדים שנקבעו בהחלטה זו.

9. כל מסמך שיש להגיש על פי החלטה זו או על פי התקנות והוגש באיחור, מבלי שניתנה ארכה לכך, לא יתקבל על ידי המזכירות לתיק בית המשפט.

10. המזכירות תעביר לצדדים העתק ההחלטה.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
נתבע: טיולי פרח הגליל בע"מ
שופט :
עורכי דין: