ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורוז שרותים בעמ נגד ועדת המכרזים שליד מועצה מקומית ג'דידה-מכר :


בפני כבוד ה שופט דר' מנחם רניאל

מבקשים

אורוז שרותים בעמ

נגד

משיבים

  1. ועדת המכרזים שליד מועצה מקומית ג'דידה-מכר
  2. מועצה מקומית ג'דידה-מכר
  3. קוברה מחזור בע"מ

החלטה

1. זו בקשה לצו ביניים עד להכרעה בעתיר המינהלית, לפיו מתבקש בית המשפט לצוות על המשיבים להמנע מלעשות כל מעשה או פעולה העלולים לסכל את הסעדים המבוקשים בעתירה , וכן להשהות את הליכי המכרז 3/2015 לביצוע עבודות איסוף אשפה ופינוי פסולת גושית וגזם ואת החלטת ועדת המכרזים לבחור בהצעת המשיבה 3 כהצעה הזוכה, ולאסור על המשיבה 2 להתקשר בהסכם עם המשיבה 3 לביצוע העבודות., כל זאת עד ל- 30 ימים שיימנו ממועד קבלת כלל המסמכים והמידע המבוקשים בעתירה.

2. העתירה העיקרית אינה עתירה לביטול תוצאות המכרז, או לביטול ההכרזה על המשיבה 3 כזוכה, אלא עתירה להורות למשיבה 2 להמציא לעותרת את מלוא המסמכים והמידע באשר למכרז. אין התאמה בין הסעד העיקרי בעתירה לבין הסעד המבוקש כצו ביניים, כך שמתן סעד הביניים לא ישרת את העתירה העיקרית. למרות זאת טוען ב"כ המבקשת שהוא זכאי לצו הביניים, לפי החלטתו של השופט א. רובינשטיין בבר"מ 6672/09 מילגם שירותים בע"מ נ' עיריית חדרה (ניתן 23.8.09). בהחלטה זו נדונה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים לדחות בקשת העותרת לצו ביניים שישהה את ביצע המכרז, עד לחלוף 45 ימים מפסק הדין בעתירה לקבלת מידע ומסמכים על המכרז, מן הטעם של חוסר התאמה בין צו הבניים לעתירה. בית המשפט העליון קבע שלמרות הסיכויים הטובים לקבלת העתירה, אין בכך כדי להצדיק את סעד הביניים המבוקש, של הקפאת הליכי מכרז. נקבע, שסעד זה לא נועד לשרת את העתירה הנוכחית, אלא עתירה עתידית שלא ברור אם תוגש. "אין הצדקה, על פי רוב, למתן סעד ביניים של הקפאת מימושו של מכרז בגדרה של עתירה שענינה זכות עיון בלבד, שכן בדרך זו היה מוענק לכל מפסיד במכרז כלי רב עוצמה לעיכוב המכרז עד להשלמת התדיינות בשאלת היקפה של זכות העיון. דבר זה אינו מתיישב עם סדרים סבירים ועם השכל הישר".

3. ב"כ המבקשת מודע היטב לקביעות אלה, אלא שהוא נסמך על דברים נוספים שנאמרו: "כמובן, בגדרי אותם סדרים סבירים ושכל ישר ייתכנו מקרים שבהם פגמים מובהקים כאלה ואחרים יצדיקו זאת, אך לא יהא זה הכלל". אמירה זו היא פתח לטיעון נרחב, בכל עתירה, שזהו המקרה שבו יש פגמים מובהקים כאלה ואחרים המצדיקים עיכוב הליכי המכרז עד לאחר הכרעה בזכות העיון. כך אכן טען ב"כ המבקשת בעת הדיון בפני.

4. בבקשתו לצו ביניים לא פירט ב"כ המבקשת את הפגמים המובהקים המצדיקים מתן סעד ביניים של עיכוב מימוש המכרז במסגרת עתירה לעיון במסמכים. כל שנאמר הוא שהמבקשת הצביעה בעתירה על התנהלות בלתי תקינה בעליל. עיקר הטיעון הוקדש להפרת חובת הגילוי. כמובן שהפרת חובת הגילוי אינה הפגמים המובהקים בניהול המכרז המצדיקים עיכוב הליכי המכרז במסגרת עתירה לעיון במסמכים. זה בדיוק יהיה המקום שבו כל צד למכרז יוכל לעכבו מבלי להראות פגמים בניהול המכרז עצמו.

5. בעתירה נטען שלמיטב ידיעת העותרת, בהצעת המשיבה 3 הזוכה נפלו פגמים מהותיים ואי עמידה בתנאי סף בסיסיים, ובהתאם לכך יצאה חוות דעת משפטית חדה וברורה שיש לפסול את ההצעה על הסף. כך נטען שנאמר עם פתיחת תיבת ההצעות, שבה נכח נציג העותרת. בדיון בפניי טען ב"כ המבקשת שכפי שעולה מהנספחים לתגובות המשיבות, אין למשיבה 3 כלי רכב אלא רק מ-2008, ואין לה נסיון של 3 שנים בשתי רשויות, ואלה תנאי סף להצעתה הפוסלים אותה. לעומת זאת, טען ב"כ המשיבה 3 שאין בתנאי הסף תנאי שהרכבים יהיו מ-2012 אלא התנאי הזה מופיע בתנאי העבודה, שהם תנאים הצריכים להתקיים בקבלן הזוכה ולא במציע. לגבי טענת הנסיון הדרוש בשתי רשויות מקומיות, טען ב"כ המשיבה 3 שהנסיון צריך להיות במועצה אחת, אם המציע ביצע בה את כל סוגי העבודות בתחום המכרז. אם הוא ביצע סוג אחד של העבודות במועצה אחת, הוא נדרש להוכיח נסיון בסוג השני במועצה אחרת.

6. לא אקבע כעת מסמרות בשאלה מהם תנאי הסף לקבלת הצעות במכרז הנדון: האם תנאי סף הוא כלי רכב משנת 2012 או שזה רק אחד מתנאי העבודה שיש לקיימו אחרי הזכייה, והאם תנאי סף הוא נסיון של 3 שנים בשתי רשויות מקומיות. שאלה זו תידון ותוכרע אם תוגש עתירה בעניין זה והצדדים יטענו את הטענות בעניין זה. בשלב זה די בכך שאני קובע שלא ניתן לקבוע שאלה הם פגמים מובהקים או אחרים המצדיקים צו ביניים המעכב את מימוש הליכי המכרז, במסגרת עתירה לעיון במסמכים ובמידע. לא כל פגם מצדיק צו כזה, בין אם הוא נטען ובין אם הוא מוכח. רק פגמים מובהקים וכאלה המחייבים על פניהם את עיכוב הליכי המכרז. זה לא המקרה שבפניי.

7. ב"כ המבקשת ניצל את האפשרות שהיתה לו לחקור את המצהיר מטעם המשיבה 1 על מנת לבסס עובדות הקשורות לעתירה לביטול תוצאות המכרז, והכל דרך המנסרה של מאזן הנוחיות. מנעתי זאת כמיטב יכולתי. אין צורך שאדון במאזן הנוחיות, משום שדין הבקשה להיכשל בהיבט של הקשר שבינה לבין העתירה העיקרית. אציין רק בקצרה שלא הוכח שאם לא יינתן צו הביניים המבוקש ייגרם נזק בלתי הפיך שיקשה על השבת המצב לקדמותו. כפי שנקבע בפסק דין מילגם הנ"ל, היה ותתקבל העתירה של המבקשת לעיון במסמכים ובמידע, ותוגש עתירה עתידית לביטול המכרז ואף היא תתקבל, ניתן יהיה להעביר את הזכייה למבקשת, אשר תוכל לתבוע את נזקיה בגין תקופת הביניים.

8. על פי כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה. הוצאות ייפסקו במסגרת העתירה העיקרית.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורוז שרותים בעמ
נתבע: ועדת המכרזים שליד מועצה מקומית ג'דידה-מכר
שופט :
עורכי דין: