ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אברהים מטר :


בפני כבוד ה שופט ערפאת טאהא

המבקשת
מדינת ישראל

נגד

המשיבה
אברהים מטר

החלטה

לפני בקשה לביטול פסק דין שניתן נגד המבקשת בהעדר כתב הגנה מטעמה.

בבקשה טענה המבקשת, כי כתב ההגנה לא הוגש במועד מאחר שתהליך איסוף החומר ארך זמן רב, שכן מדובר בתביעה לקבלת פיצויים בגין הפקעה מלפני 1971, כאשר בתקופה האחרונה הוגשו לרשות מקרקעי ישראל עשרות תביעות שהרשות נאלצת להתמודד עמן. נטען עוד, כי בתקופה שחלפה בין המצאת התביעה לפרקליטות ועד מתן פסק דין, הורה ארגון הפרקליטים, בשל סכסוך עבודה עליו הכריז, שלא לחתום על סוגים שונים של בקשות וביניהם בקשה להארכת מועד ולכן לא ניתן היה להגיש בקשה כזו על אף שהיה רצון לעשות כן. עוד נטען, כי בתקופה הרלבנטית נפטרה אמה של עו"ד פנינית נוה שטיפלה בתיק ומטעם נוסף זה חל עיכוב בטיפול בבקשה להארכת מועד וקבלת האישורים הדרושים, נוכח הוראת ארגון הפרקליטים, לחתימה על הבקשה. על אף האמור פעלה עו"ד אלתר להגשת בקשה להארכת מועד ובקשה כזו הוגשה ביום 26.3.2015, שעה 10.58, אך מאוחר יותר התברר כי באותו יום מוקדם יותר ניתן פסק דין בהעדר הגנה.

לעניין סיכויי ההגנה טענה המדינה, כי השמאות העומדת בבסיס כתב התביעה ושעל בסיסה ניתן פסק דין בהעדר שגויה שכן היא מתייחסת להפקעת זכות הבעלות של התובע במקרקעין נשוא התביעה, בעוד שהשר הפקיע את השימוש במקרקעין זמנית למשך 99 שנים ועל כן, שיטת החישוב צריכה להיות שונה משיטת החישוב בה נקט השמאי מטעם התובע. נטען עוד, כי התביעה מבוססת על סעיפים 12 ו- 3 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, בעוד שהסעיף הרלבנטי בנסיבות אלה הוא סעיף 12(ה).

התובע טען מנגד, כי התנהלות המבקשת שלא הגישה כתב הגנה על אף שניתנה לה אורכה משמעותית לעשות כן והעיכוב בהגשתו במשך חודשים רבים, נגועה בהתרשלות רבה ועל כן, אין מקום להיעתר לבקשה. לעניין סיכויי התביעה נטען, כי התובע מחזיק בזכות בעלות במקרקעין ועל כן לא ברורה טענת המבקשת לעניין אופן הערכת השמאות. לעניין הסעיף הרלבנטי שעל פיו הוגשה התביעה, טען התובע כי הפסיקה מאפשרת לו לבחור בשני המסלולים ועל כן, העובדה שהוא בחר במסלול המבוסס על סעיפים 12 ו- 13 לפקודה אי ן בה כדי ליצור למבקשת טענת הגנה.

דין הבקשה להתקבל.

כפי שהובא לעיל, אי הגשת כתב הגנה או בקשה להארכת מועד נבעה מצירוף מקרים שאין למבקשת שליטה עליהם, כגון הוראת ארגון הפרקליטים שלא לחתום על בקשות להארכת מועד ועל כתבי הגנה ופטירת אמה של עו"ד פנינית נוה. בנסיבות אלה לא ניתן לומר כי המבקשת התעלמה מחובתה להגיש כתב ההגנה או שזלזלה בהחלטות ובמועדים שבית המשפט קבע.

באשר לסיכויי ההגנה, אכן מעיון בהודעת שר האוצר עולה, כי השר לא הפקיע את המקרקעין לצמיתות אלא הפקיע את החזקה והשימוש בהם באופן זמני לתקופה של 99 שנים. בנסיבות אלה, יש ממש בטענת המדינה כי לא היה מקום לעריכת השמאות על בסיס הפקעת זכות הבעלות ולכאורה הסעיף הרלבנטי לצורך עריכת השומה הוא סעיף 12 (ה) לפקודה. מאחר שהשמאות שעמדה בבסיס התביעה ופסק הדין, לכאורה, שגויה, יש מקום לביטול פסק הדין.

אשר על כן, הנני מקבל את הבקשה ומורה על ביטול פסק הדין שניתן נגד המבקשת ביום 26.3.2015. כתב הגנה מטעם המבקשת יוגש תוך 30 ימים מהיום. המבקשת תשלם למשיב הוצאות הליך זה בסך 3,000 ₪.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אברהים מטר
שופט :
עורכי דין: