ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סבטלנה ויניק נגד המשביר מחסני אופנה בע"מ :

בפני כבוד השופט ישי קורן

תובעים
סבטלנה ויניק

נגד

נתבעים
המשביר מחסני אופנה בע"מ

החלטה

1. בהסתמך על הנתונים המצויים בתיק בית המשפט ולאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק שהגישו הצדדים, אני מציע, לצרכי פשרה בלבד, שהנתבע/ת י/תשלם לתובע/ת 10,000 ₪, בצירוף אגרות ושכ"ט עו"ד. (בהתחשב באשם תורם ובשיעור נכות 0 שקבע מומחה בית המשפט).
אין לפניי ראיות מספיקות כדי לקבוע חלוקת חבות בין הנתבעת ובין צד ג' או ד'. אני מציע לצדדים אלה לקיים מו"מ בעניין זה.
התובע/ת י/תמסור את תגובתו/ה להצעה עד ליום 11/10/15.
הנתבע/ת י/תמסור את תגובתו/ה להצעה עד ליום 10/11/15.

בהעדר הסכמה, יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
תצהירי התובעת יוגשו עד ליום 1/12/15.
תצהירי הנתבעת יוגשו עד ליום 20/12/15.
תצהירי צד ג' יוגשו עד 10/1/16.
תצהירי צד ד' יוגשו עד 30/1/16.

2. הצדדים יצרפו לתצהיריהם תיק מוצגים ובו מלוא המסמכים אשר בדעתם להסתמך עליהם במהלך המשפט, לרבות חוות דעת שבמומחיות ותעודות עובד ציבור. יש לסמן את המוצגים באופן ברור, תוך סיפרור העמודים בסדר רץ. צד אשר יבחר שלא להגיש תצהירי עדות ראשית אינו פטור מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם ברצונו להגיש מסמכים כראיות במהלך הדיון.

התצהירים וחוות הדעת, על נספחיהם, יוגשו בשני עותקים:
עותק אחד לצורך סריקה, יוגש במועדים שנקבעו לעיל;
עותק שני, כרוך וכולל דגלוני סימון של הנספחים, יוגש בפתח הדיון הקרוב.

עותק כרוך ומסודר של התצהירים והמסמכים יועבר במישרין לצד שכנגד, לא יאוחר ממועד הגשתם לתיק בית המשפט. על ב"כ הצדדים לוודא שהמסמכים התקבלו במועד בידי הצד שכנגד.

3. תצהירי חוקרים או דו"חות חקירה, שהצד המחזיק בהם מבקש לעכב את הגשתם, יוגשו בתוך המועדים הנ"ל במעטפה סגורה ישירות ללשכתי, שאם לא כן לא תותר הגשתם.

4. לא תישמע עדות שלא הוגשה בתצהיר ולא יוצג או יוגש מוצג אשר לא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט ולאחר הגשת בקשה כדין.

6. קדם משפט לאחר תצהירים יתקיים ביום 2/2/16 בשעה 09:00.
ב"כ הצדדים יצוידו בסמכויות לסיום התיק לקראת הישיבה הבאה.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סבטלנה ויניק
נתבע: המשביר מחסני אופנה בע"מ
שופט :
עורכי דין: