ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד עומר סער :

לפני כבוד ה שופט עמית מיכלס
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

החשודים

  1. עומר סער
  2. יצחק עלפי


נוכחים:
נציג המבקשת, רס"מ עופר תכלת
החשודים הובא ו ע"י שב ”ס
ב"כ החשודים, עו"ד שי שורר

פרוטוקול

נציג המבקשת:
חוזר על הבקשה. מגיש דוח סודי במ/1 ואת תיק החקירה לעיון בית המשפט.

משיב לשאלות ב"כ החשוד 1 :
ש. האם יש התחזקות ראייתית לגבי עומר סער?
ת. יש התפתחות מסויימת בתיק לגביו שהפעולות לא הסתיימו ועדיין יש צורך לסיים את אותה פעולה. הוצג בפני בית המשפט, סומן במ/2.
ש. כלומר אתה אומר לי שההתפתחות מסומנת ומופיעה בפני בית המשפט ב-במ/2?
ת. כן.
ש. במ/2 שאתה מדבר עליו הוא כולל גם את סעיף 10 לנספח הסודי? אתה אומר שההתחזקות הראייתית לגבי עומר נמצאת ומופיעה ובית המשפט יכול להתרשם ממנה מ-במ/2 מהדיון הקודם.
ת. נכון.
ש. לגבי במ/2, האם ההתעבות הזאת נמצאת כרגע או עתידה להתעבות?
ת. נמצאת כרגע וגם עתידה להתעבות. נמצאת באופן חלקי ויש צורך להמשיך את אותה פעולה על מנת לעבות אותה.
ש. אתה למעשה בדיון הקודם עשית אבחנה בין החשודים.
ת. אין אבחנה בין החשודים, כולם חשודים, הם ביצעו עבירה אחת, קשירת קשר להצתה.
ש. אני מפנה אותך לפרוטוקול הקודם מהיום, לעמוד 2, שורה 11-12 ולתשובתו בשורה 13. נשאלת על כלל המעורבים וענית על חלקם. איך זה מתיישב עם מה שאתה אומר עכשיו?
ת. מבחינת החשד הראשוני אני לא מבחין בין החשודים מבחינת ביצוע העבירה, ככל שהחקירה התקדמה התחזק החשד בחלק מהחשודים. אין הבחנה. אני לא מבחין בין החשודים מבחינת ביצוע העבירה.
ש. לאור הערת בית המשפט אני אבהיר שוב את השאלה שלי. החשדות לא מעניינים אותי בשלב זה, אני מדבר על ההתחזקות. אני מפנה אותך לעמוד 2 לפרוטוקול של היום בבוקר, שורה 3-4, לגבי פעולה 10 מדובר בפעולה שהסתיימה אבל עדיין לא נמצאת בתיק. האם זה כבר נמצא בתיק עכשיו?
ת. שלילי.
ש. הדיון היה בסביבות 9:00 בבוקר, עכשיו השעה 17:30, ואני מפנה אותך להחלטה בעמוד 6 שורה 4, והפנית לסעיף 10 בנספח הסודי. הראיה הזאת נמצא כרגע בפני בית המשפט?
ת. אמרתי שלא.
ש. למעשה יום ההצתה הוא בתאריך 2.9.
ת. כן.
ש. למעשה ביום ההצתה נאספו הראיות מהזירה.
ת. חיובי.
ש. נאספו אחריהן עוד ראיות?
ת. מה שהיה צריך להיאסף נאסף. יש פעולות שצריך לבצע בנוגע לזירה שמופיעות בפני בית המשפט.
ש. האם נאספו ראיות לאחר שנאספו הראיות מהזירה?
ת. אני לא יכול להשיב על כך, כי יש פעולות שהמשטרה צריכה לבצע. מופיע בפני בית המשפט.
ש. אני מבקש שבית המשפט יורה לו לענות. אני מפנה לבש"פ בן שימול. אני אומר שהיתה שריפה, נאספו ראיות, יש לנו תאריך: 2.9. ואני שואל אם נאספו עוד ראיות לאחר ה-2.9? למשל לקחו לחשוד הטלפון, ואני שואל אם נאספו ראיות לאחר ה-2.9?
ת. נאספו מהזירה ראיות מסויימות, יש פעולות נוספות שצריך לבצע בזירה עצמה שאיני יכול לפרט. עם מעצר החשודים נתפסו מהם טלפונים, יש פעולות שהמשטרה צריכה לבצע לגבי אותם טלפונים.
ש. אני שואל אותך לגבי ראיות. אם נאספו ראיות נוספות באיזה תאריך הם נאספו?
ת. ביום האירוע וביום...
ש. הראיות שנאספו ביום האירוע נשלחו למעבדה באותו יום? יום אחרי?
ת .זה נשלח לאחר האירוע.
ש. תאשר לי שכיומיים לאחר האירוע כבר כל הראיות היו בבדיקה?
ת. חיובי. יש גם תשובה ראשונית לגבי אותה בדיקה, אבל יש מספר בדיקות נוספות שטרם התבצעו.
ש. התשובה הראשונית מחזקת את הראיות כנגד המשיב 1?
ת. התשובה בפני בית המשפט. אני לא יכול לפרט.
ש. אתה מבסס את בקשתך כי יש לך תשובה ראשונית לגבי החשוד 1?
ת. אני לא יכול לפרט.
ש. לגבי החשוד 1 ולגבי במ/2, האם יש רצף בין הראיות שנאספו לבין הקשר להתחזקות?
ת. אני לא מבין את השאלה.
ש. הצגת לבית המשפט את במ/2. אתה אומר לי שזה מחזק את החשד כנגד החשוד 1. אני שואל אותך, במ/2 נכתב על ידך או ע"י מי שאתה אחראי לו. האם יש רצף בין הראיה שנאספה לבין ההתחזקות או יש נתק?
ת. יש רצף.
ש. תפנה את בית המשפט.
ת. מופיע בפני בית המשפט.
ש. בין הרצף יש גם קשר לגבי ההתחזקות? לשאלת בית המשפט אני אסביר – כאשר יש התעבות ראייתית יש להעיד על הקשר ועל הרצף. כלומר אם אנחנו במצב סטטי של הדיון הקודם זו סצינה אחת אבל אם ההתעבות מהווה גם רצף באיסוף הראיות, האם היא קשורה?
ת. אני לא יכול לענות.
ש. ההתחזקות קשורה לקשירת הקשר?
ת. אני לא יכול לציין ולהסביר או לפרט לגבי אותה התפתחות. אני מציע שנתקדם בשאלות. התשובות שלי לא ישתנה לגבי אותה התפתחות.
ש. ההתפתחות היא לגבי ההצתה?
ת. אני מבקש לא להשיב על השאלה הזו.
ש. האם ההתפתחות היא לגבי קשירת הקשר.
ת. אבקש לא להשיב על השאלה הזו.


החלטה
מתיר לב"כ המבקשת שלא להשיב על שאלה זו. השאלות הנוגעות ל-במ/2 מוצו.
אבקש מב"כ החשודים לעבור לשאלות בתחום אחר.

ניתנה והודעה היום כ"ד אלול תשע"ה, 08/09/2015 במעמד הנוכחים.

עמית מיכלס , שופט

ב"כ החשודים:
אני מבקש לאפשר לי לשאול שאלות הנוגעות לסעיפי האישום.
ש. לגבי החשוד 1, למעשה אנחנו כבר הרבה ימים לאחר מעצרו. חקרתם אותו?
ת. פעמיים.
ש. מתי?
ת. מאז ההארכה האחרונה הוא נחקר פעמיים, הוא לא משתף פעולה.
ש. האם אתם יצרתם את אי שיתוף הפעולה?
ת. אני לא משיב לשאלות כאלה. מאיפה הסקת את זה?
ש. האם בן אדם שומר על זכות השתיקה כי מטיחים בו דברים שבית המשפט רואה אותם, או שלא הטחתם? אני אומר לך שלא הטחת כלום. זכות השתיקה שלו הייתה לאחר שהטחת בו את מה שאתה יודע עד לנקודת זמן זו.
ת. הוטחו בו חשדות, מונח בפני בית המשפט.
ש. הטחת בו ראיות שידועות לך עד לנקודת הזמן שחקרת אותו?
ת. הוטחו חשדות לגבי ביצוע העבירה.
ש. אני מבקש שישיב אם הוא הטיח בו משהו?
ת. במ/2 לא הוטח, שכן הוא בוצע לאחר חקירתם של החשודים?
ש. כמה זמן הוא נחקר? אני אומר לך שאולי דקה וחצי בלחץ.
ת. החקירות השניות אכן היו קצרות.
ש. אני שואל על הראשונה.
ת. החקירות הראשונות היו קצרות. של החשוד סער – רבע שעה. של החשוד חלפי – 10 דקות.
ש. אלה הראשונות?
ת. כן.
ש. שהיו בתאריך?
ת. 4.9.
ש. והחקירות השניות?
ת. גם בוצעו, בתאריך 6.9 – של החשוד עומר. רבע שעה. של הח שוד עלפי בתאריך 7.9 – גם 10 דקות.
ש. למעשה האם בחקירות האלה שאלת אותם רק אם אתה מכיר את זה ואת זה?
ת. מונח בפני בית המשפט.
ש. אני אומר לך ששאלת אותם אם הם מכירים את זה ואת זה? זה לא סודי.
ת. אני לא נכנס לפרטי חקירה. בית המשפט רואה את החקירה.
ש. אני למד שאתם מחפשים אדם נוסף?
ת. יש פעולות.
ש. תאשר לי שאתם מחפשים אדם נוסף.
ת יש פעולות נוספות שיש לבצע. היום נעצרו 2 אנשים נוספים בתיק ומחר הם יובאו להארכת מעצר.
ש. האם שני החשודים האלה שלא קשורים לעניין, הם בני ערובה עד שיאריכו מעצר לאחרים.
ת. שני החשודים שנעצרו היום היו אמורים להיעצר היום, הם אותרו היום ומחר יובאו להארכת מעצר.
ש. אם היית יודע את זה שהם בני ערובה, היית משחרר אותם?
ת. לא מתיייחס לשאלה הזו.
ש. אם היה מובא לידיעתך כי החשודים לגביהם לא התעבו, ויש חשודים אחרים שמחר תספר לבית המשפט שהם חשודים בהצתה וכו', היית משחרר את השניים האלה מהתחנה?
ת. נכון לעכשיו, כולם ביחד חשודים בהצתה.

ש. כל השאלות ששאלתי עד עכשיו האם התשובה הייתה שונה ביחס לחשוד 2?
ת. אני לא משיב על שאלות כאלה. בעניין ההתפתחות החקירתית נכון שאותו חשד לגבי החשוד 2 הוא אותו חשד מהיום הראשון.
ש. תפנה מה מעבה את החשד ואת ההתחזקות לגבי החשוד 2?
ת. אני אמרתי שהחשד כלפיו הוא אותו חשד מיום מעצרו הראשון.

ב"כ המבקשת מסכם:
חוזר על הבקשה.

ב"כ החשודים מסכם:
אני מבקש להתחיל עם החשוד 2. חזקה שכאשר אנחנו שומעים שאין התעבות ולא התחזק החשד, ונעצרו עוד שניים נוספים למי שנעצרו ב-4.9, גם אם יש עניין של שיבוש שיכל לקום בדיון הקודם, היום הוא לא קיים. כי שמענו שנעצרו כל המעורבים בפרשה.
גם לעניין המסוכנות, עדיין סעיף 21 ב(1) לא נס ליחו בטח במצב דברים זה. בית המשפט צריך לשקול את הסעיף הזה. זה לעניין החשוד 2. אין התעבות, ילך למעצר בית לכמה ימים עד שנדע מה קורה עם השניים הנוספים ויש לנו חלופה הרמטית ומסודרת שמסוגלת לאיין כל מסוכנות.

לגבי החשוד 1, שמענו פה שיש איזושהי התחזקות שאיני יודע את העוצמה שלה. השאלה היא האם צריך להותיר אותו במהלך איזון הדברים כאשר נעצרו עוד 2 חשודים, ונשמע את אותן טענות ששמענו לגבי שני החשודים האלה. זה פשוט מסע דיג בים המלח. נעצרים אנשים, לא מוטחים בהם חשדות, לא נותנים להם אליבי, זו הארכת מעצר שניה.
על המשטרה להטיח את הראיות. זה לא נמצא כאן היום.
לכן אני מבקש לשקול את שחרורם של החשודים, בייחוד לאור זה שברור כאן והיום שהם היו במעצר עד שנעצרו אחרים, ולתת את המשקל ל-21 ב'(1) ובייחוד בעניינו של החשוד 1 ואבקש להורות על שחרורם.


החלטה

בקשה שניה להארכת מעצרם של החשוד ים לצורכי חקירה למשך 10 ימים.

החשודים נעצר ו ביום 4.9.15 בחשד לביצוע עבירות של הצתה של מבנה, קשירת קשר לביצוע פשע.

לאחר שעיינתי בתיק החקירה אף אני סבור, כמו קודמתי שדנה בהארכת המעצר הראשונה, שקיים חשד סביר הקושר את שני החשודים למיוחס להם.
ניתן לומר שמאז הדיון האחרון בנוגע להארכת מעצרם של החשודים לא התבסס החשד הסביר כנגד מי מהם. עם זאת חלה התפתחות חקירתית בעניינו של החשוד 1 כאמור ב-במ/2.

כפי שציינתי בהחלטתי בנוגע לשני חשודים אחרים שמעצרם הוארך עד ליום חמישי, 10.9.15, במסגרת מ"י 14632-09-15, גם אם לא ניתן להצביע על התקדמות כלשהי וטיב החשד נגד החשודים, לא ניתן לומר שהיחידה החוקרת לא התקדמה בחקירתה את התיק. במהלך הימים האחרונים בוצעו מספר פעולות חקירה שהיחידה החוקרת ממתינה לתוצאות שלהן.

בהקשר זה ביקש ב"כ החשודים להורות על שחרורו המיידי של החשוד 2 לגביו לא חלה התפתחות חקירתית. כידוע, העובדה שלא חלה התפתחות חקירתית בעניינו של אחד החשודים, לא מביאה אוטומטית לשחרורו כאשר מדובר בפרשה מרובת חשודים וניתן להאריך את מעצרו ככל שחלה התקדמות בעניינו של חשוד אחר. ראו למשל, בש"פ 6350/97 רוזנשטיין נ' מדינת ישראל.
במקרה שבפניי ממתינה היחידה החוקרת לקבל תשובות שונות המפורטות בנספח הסודי במ/1, ב"כ המבקשת לא ידע להצביע על היום המדוייק בהן אמורות להגיע אותן תשובות אולם מדובר בימים בודדים.

כנגד שני החשודים קמה עילת מעצר של מסוכנות נוכח המיוחס להם. בנוסף לחשוד 1 - חמש הרשעות קודמות בעבירות מגוונות בגינן אף ריצה עונשי מאסר.
כמו כן תלוי ועומד נגדו מאסר מותנה בר הפעלה.

לחשוד 2 – ארבע הרשעות קודמות בעבירות שונות ואף הוא ריצה עונשי מאסר.

בנסיבות הללו ונוכח העובדה שלא חלה התקדמות של ממש בחקירה מצד אחד ונוכח מסוכנותם של החשודים מהצד השני, אינני סבור שניתן להיעתר לבקשה במלואה, ועל בית המשפט לעקוב מקרוב מאוד אחר התקדמותה.

לאור האמור, אני מורה על המשך מעצרם של החשודים עד ליום 10.9.15 בשעה 14:00 כפי שהוריתי בעניינם של שני החשודים האחרים שמצבם דומה לזה של החשודים שבפניי.

מצופה מהיחידה החוקרת לעשות כל שביכולתה על מנת לקבל את כל אותם תוצרים חקירתיים להם היא מצפה.

ככל שלא תחול התפתחות של ממש בחקירה, יישקל שחרורם של החשודים באותו מועד.

ניתנה והודעה היום כ"ד אלול תשע"ה, 08/09/2015 במעמד הנוכחים.

עמית מיכלס , שופט

הוקלד על ידי יפעת שלומוב


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: עומר סער
שופט :
עורכי דין: