ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אנה מרין נגד הוט טלקום שותפות מוגבלת ש.מ. :


בפני כבוד ה רשם בכיר ניר זיתוני

המבקשת\ הנתבעת

אנה מרין ת.ז XXXXXX613

נגד

המשיבות\ התובעות

1.הוט טלקום שותפות מוגבלת ש.מ. 550215255
2.הוט - מערכות תקשורת בע"מ ח.צ 520040072
באמצעות ב"כ עו"ד אנה ניסנוב

פסק דין

1. ביום 28/06/12, הגישו התובעות ללשכת הוצאה לפועל תביעה על סכום קצוב על סך 1,260 ₪, בגין שירותי כבלים ואינטרנט שנתנו התובעות לנתבעת. בסעיף 7 לכתב התביעה הוסבר כי קרן החוב הינה 1,211 ₪ מתוכם 896 ₪ בגין שירותי כבלים והחזר הטבת הצטרפות ו-315 ₪ בגין שירותי אינטרנט וציוד קצה שלא הוחזר. לכתב התביעה צורפו ח לק מהסכם התקשרות מיום 24/03/09, פקודת עבודה לביצוע פעולות מבית הלקוח ברחוב השקמה 7 מנצרת עילית מיום 19/04/10, פקודת עבודה ידנית מיום 22/01/09 בכתובת רחוב עצמון 18 בנצרת עילית, הוראה לחיוב חשבון, פלט מספרי התובעות לגבי גובה סכום התביעה, מכתבי התראה שנשלחו לנתבעת למען ברחוב ש"י עגנון 24/12 בחיפה ואישור משלוח בדואר רשום.

2. על פי נתוני תיק הוצאה לפועל בוצעה מסירה מלאה של האזהרה לנתבעת ביום 12/07/12.
ביום 23/06/13 הגישה הנתבעת התנגדות ראשונה, אשר בגינה נפתח תיק ת''ת 58905-06-13. לאחר הגשת ההתנגדות פנתה הנתבעת ללשכה לסיוע משפטי, אשר מינתה לה את עו"ד רועי זאבי. לדיון בהתנגדות הראשונה התייצב עו"ד זאבי ללא הנתבעת וטען כי הנתבעת לא התייצבה לדיון מסיבה רפואית. לאחר דיון לא פורמלי הסכימו הצדדים למסור עמדתם למתן פסק דין על דרך הפשרה וניתנה הוראה לנתבעת לצרף אסמכתא בנוגע לסיבת היעדרותה. לאחר שלא צורפה אסמכתא ניתנה החלטה ביום 12/02/14 בדבר מחיקת ההתנגדות הראשונה וחידוש הליכי הוצאה לפועל. הנתבעת לא חויבה בהוצאות כיוון שהייתה מיוצגת על ידי הלשכה לסיוע משפטי.

3. ביום 22/06/15 הגישה הנתבעת בעצמה התנגדות שנייה ללא ייצוג משפטי. הנתבעת טענה כי החוזים והמסמכים עד התאריך 01/05/11 היו עסקיים והתייחסו לעסק של מי שהיה בזמנו החבר שלה. הנתבעת הסבירה כי לחבר שלה הייתה עבודה נוספת ולכן הנתבעת עזרה לו בעסק וחתמה בעצמה על המסמכים. הנתבעת מציינת כי חרף האמור לעיל, אין פרטים של העסק על שום מסמך. נטען כי שם העסק היה להיות אומן, מס' הח"פ 317462174, שם בעל העסק אנטולי קיחל ( להלן "אנטולי") וכתובתו רחוב עצמון 8 נצרת עילית. נטען כי גם אמצעי התשלום היה של אנטולי. עוד טוענת הנתבעת כי מספר המנוי שמופיע בכתב התביעה 60408469, שונה ממספר המנוי במסמכים הנלווים, שהינו, 30738683. נטען כי ברוב המסמכים המצורפים אין תאריכים, צורפו מסמכים בודדים ולכן אין תמונה שקופה של הטיפול בתיק. הנתבעת טוענת כי החוזה היחיד שבוצע על ידה הוא מיום 28/04/11 לערך, כאשר ממיר הטלויזיה הותקן ביום 01/05/11. נטען כי העסקה בוצעה בטלפון ומב וקש לדעת האם יש הקלטה של השיחה. הנתבעת טוענת כי ההתנגדות הראשונה התייחסה רק לעסקה מיום 01/05/11, ברחוב גנות 8/17 בנצרת עילית. נטען כי מספר המנוי של ההשקם הטלפוני (כך במקור- נ.ז. ) שהותקן ברחוב גנות 8 היה צריך להיות שונה מההסכמים הקודמים כיוון שהם היו צריכים להיות על שם העסק. ההתנגדות נתמכת בתצהיר בגצ"י בו מצהירה הנתבעת כי כל מה שכתבה בהתנגדות הינו נכון. להתנגדות צורף צילום ת.ז של הנתבעת ממנו עולה כי נכון ליום 06/11/14 כתובתה של הנתבעת היא רחוב לבונטין 17/2 בחיפה.

4. התובעות ביקשו לסלק את ההתנגדות על הסף בשל מחיקת ההתנגדות הקודמת ובקשתן נדחתה. ביום 27/07/15 הגישו התובעות תגובה. נטען כי התצהיר שתומך בהתנגדות אינו מתאים להליך זה ולכן יש למחוק גם את ההתנגדות השנייה. נטען כי ביום 01/11/12, הומצאה האזהרה לאימה של הנתבעת ברחוב גדנ"ע 14/4 בחיפה, והאם סירבה לחתום. נטען כי אין למעשה כל בקשה להארכת מועד ואין כל הסבר לעניין הטעם המיוחד המכשיר הגשת התנגדות באיחור של קרוב לשנתיים וחצי. לגופו של עניין, נטען כי כפי שמפורט בכתב התביעה הנתבעת התקשרה עם התובעות בהסכם לקבלת שירותי כבלים ואינטרנט במסגרת מנוי מספר 30738683. נטען כי נוצר חוב לאחר שביום 09/06/11 לא כובד אמצעי התשלום של הנתבעת וחוב זה לא הוסדר חרף מכתבי התראה. נטען כי הטענה לפיה שירותי התובעות הותקנו בעסק של אנטולי אינה טענת הגנה שכן כל מסמכי ההתקשרות הם מול הנתבעת באופן אישי ואין כל אזכור במסמכי ההתקשרות לעסק או לאנטולי. עוד נטען כי אין רלוונטיות לטענות של הנתבעת לגבי התקופה שלפני 01/05/11, שכן התביעה מתייחסת לחיובים שנוצרו מיום 01/05/11 ואילך. מודגש כי במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים הנתבעת העתיקה מספר פעמים את מקום מגוריה, כאשר בכל פעם חוברה מחדש לשירותי התובעות לפי בקשתה. מודגש כי החוב נשוא התביעה מתייחס לשירותי אינטרנט וכבלים שסופקו לה ברחוב גנות 8 בנצרת עילית, כאשר בסעיף 5 להתנגדות מודה הנתבעת בקיומה של התקשרות בנוגע למען זה. נטען כי ההתנגדות הוגשה בחוסר תום לב, ואין הצדקה לאפשר לנתבעת לגרור את התובעות לנהל את ההליך המשפטי מההתחלה כמעט שנתיים וחצי לאחר תחילתו.

5. ביום 06/09/15 הוגשה תשובת הנתבעת לתגובת התובעות. באשר לנוסח התצהיר טענה הנתבעת כי אינה מכירה את החוקים של הגשת התנגדות וזה לא מצדיק למחוק את ההתנגדות. באשר לאיחור בהגשת ההתנגדות, טוענת הנתבעת כי נתנה הסבר מלא בהתנגדות השנייה מיום 12/07/15. הנתבעת טוענת כי בארבעת החודשים האחרונים הצליחה לסגור שלושה תיקים ישנים, למרות שעורכי הדין שטיפלו בה מטעם הסיוע המשפטי רצו לעשות איחוד תיקים ופשיטת רגל. נטען כי כל החוזים והמסמכים לגבי מספר מנוי 30738683, היו עסקיים ואינם קשורים להסכם בו היא מודה מיום 01/05/11.הנתבעת טוענת שפקודת העבודה מיום 04/08/10, לא נחתמה על ידה ואינה נושאת את מספר ת.ז שלה. לגבי ההסכם מיום 01/05/11 טוענת הנתבעת כי לא קיבלה את מה שהבטיחו לה. הנ תבעת טוענת שהבטיחו לה לקבל את ערוץ קרוסלה לילדים עבור הבת שלה ואת ערוץ "נטב מיר" בתוך חבילה שעלותה הכוללת 228 ₪ ולאחר שבוע מיום ההתקנה חיברו לה ערוצים אלה בתשלום נוסף. הנתבעת טוענת כי כל השבוע התקשרה לנציגים וניסתה להסביר להם שמדובר בטעות ונאמר לה כי הנציג שעשה את ההסכם כבר לא עובד ואי אפשר לבדוק מה הבטיח. הנתבעת טוענת כי ביקשה פעמים רבות להתנתק ונציגי התובעות משכו את הזמן. הנתבעת טוענת כי ביום 29/05/11, הורד מחשבונה סך של 644 ₪ וכאשר החלה לברר מדוע טרם נותקה , התברר לה כי גם ההתקנה לא הייתה חינם כפי שהובטח לה. הנתבעת טוענת כי המקרה שלה הוא לא הראשון בנושא של התנתקות מחברת הוט.

6. לאור האמור בהחלטתי מיום 02/08/15 התיק בשל למתן החלטה על בסיס החומר המצוי בתיק.

7. סמכותו של רשם להאריך מועדים שאובה מסעיף 90 לחוק בתי המשפט ולא מתקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי ולכן הפעלתה אינה מותנ ית בהוכחת קיומו של טעם מיוחד. במקרה שלפניי, חרף האמור לעניין זה בהחלטת הביניים מיום 28/06/15, אין בתיק הסבר של הנתבעת הנתמך בתצהיר לעיתוי הגשת ההתנגדות. יש לזכור כי מדובר בנתבעת שכבר נהנתה פעם אחת מחסדי בית המשפט, כאשר ההתנגדות המקורית שהגישה לא נדחתה בשל אי התייצבות לדיון אליו זומנה כדין. נתבעת זו לא ניצלה את ההזדמנות שניתנה לה להציג אישור רפואי התומך בטענתה לפיה לא התייצבה לדיון בשל בעיה רפואית. הנתבעת הגדילה לעשות כאשר חרף היותה מיוצגת בהתנגדות הקודמת על ידי עורך דין מטעם הלשכה לסיוע משפטי , המתינה שנה ו-4 חודשים בין מחיקת ההתנגדות הקודמת לבין הגשת ההתנגדות הנוכחית ללשכת ההוצאה לפועל. ההסבר שניתן לראשונה בתשובה לתגובה ללא תצהיר תומך בדבר טיפול בסגירת תיקים אחרים, אינו מספיק כדי להוות הסבר מניח את הדעת לאיחור משמעותי שכזה.

8. גם לגופו של עניין, טענות ההגנה שהעלתה הנתבעת לא פורטו בתצהיר מפורט כפי שדורש הדין, גם לאחר שהוראות הדין בעניין זה הוצגו לנתבעת במסגרת התגובה. גם לו בחרתי להתעלם ממחדל דיוני זה בהתחשב בעובדה שהנתבעת אינה מיוצגת, לא הייתה כל הצדקה להתעלם מהעובדה כי טענות ההגנה של הנתבעת בנוגע להסכם מיום 01/05/11, פורטו לראשונה במסגרת התשובה לתגובה וללא תצהיר תומך. האמור לעיל, בצירוף איחור לא מוסבר כנדרש של שנה ו-4 חודשים מאז מחיקת ההתנגדות הראשונה ועד הגשת ההתנגדות השנייה, מצדיקים להעדיף את האינטרס של סופיות הדיון והשמירה על סדרי הדין על פני אינטרס הנתבעת בדבר בירור טענות הנתבעת בהליך משפטי מלא.

9 אשר על כן, אני דוחה את הבקשה להארכת מועד ואת ההתנגדות ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעות הוצאות משפט בסך של 300 ₪. הוצאות המשפט נפסקו על הצד הנמוך בהתחשב בעובדה שתקופת החיוב לא פורטה במסגרת כתב התביעה עצמו ובהתחשב בעו בדה שהנתבעת יוצגה בהליך הקודם על ידי עו"ד מטעם הלשכה לסיוע משפטי. למען הסדר הטוב, אציין כי פסק דין זה מתייחס לתיק הוצאה לפועל שמספרו 0234024126.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 45 יום ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אנה מרין
נתבע: הוט טלקום שותפות מוגבלת ש.מ.
שופט :
עורכי דין: