ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רינה פרימוב נגד בנק הפועלים בע"מ :

בקשה מס' 6
בפני כבוד הרשם הבכיר ניר זיתוני

המבקשת/הנתבעת 2

רינה פרימוב
באמצעות בא כוחה עו"ד יעקב שניטמן

נגד

המשיב/התובע

בנק הפועלים בע"מ - חיפה סניף ככר פריז 12736
באמצעות באת כוחו עו"ד גיל מנגר יונה

החלטה

בעניין: סילוק על הסף

1. ביום 18/3/15 הגיש התובע תביעה בסדר דין מקוצר נגד עזבון המנוחה ג'נט פרימוב (להלן: "המנוחה") באמצעות המבקשת ונגד המבקשת, בתה ויורשתה של המנוחה בגין יתרת חובה בחשבונה של המנוחה אצל התובע. בכתב התביעה צוין כי המנוחה הלכה לעולמה ביום 21/1/14. עוד נאמר כי המבקשת הגישה ביום 29/12/14 בקשה למתן צו ירושה. נטען כי המבקשת חבה בחובה של המנוחה כדי שוויו של העזבון במועד החלוקה ולחילופין כדי שוויו של מה שקיבלה מהעזבון. נטען כי הנטל להוכיח שוויו של העזבון או מה שהמבקשת קיבלה ממנו מוטל רובו ככולו על כתפי הנתבעים כאשר העזבון חולק מבלי שהוזמנו הנושים ומבלי שחולקו החובות הידועים מכוח הוראת סעיף 128 לחוק הירושה.

2. בעקבות בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר, ניתנה על ידי החלטה ביום 2/6/15 בה נקבע כי התביעה כנגד המבקשת אינה מגלה עילה כל עוד לא נטען שהעזבון חולק ולכן ניתן להגיש פסיקתא לחתימתי רק נגד העזבון. פסיקתא שכזו הוגשה ביום 15/6/15 ונחתמה.

3. ביום 30/6/15 הגישה המבקשת את הבקשה שלפניי במסגרתה ביקשה למחוק על הסף את התביעה נגדה ולהאריך את המועד להגשת כתב הגנה מטעם העזבון עד 30/9/15. לבקשה צורף תדפיס מאתר רשם לענייני ירושה ממנו עולה כי טרם ניתן צו ירושה בנוגע למנוחה. בהחלטתי מיום 30/6/15 הוריתי להעביר את הבקשה לסילוק התביעה נגד המבקשת על הסף לתגובת ב"כ התובע בהתאם לתקנה 241. כמו-כן ניתנה אורכה לנתבעת 1 להגשת כתב הגנה עד 30/9/15. החלק השני של ההחלטה ניתן בטעות שכן כנגד העזבון כבר ניתן פסק דין ביום 15/6/15 בהעדר בקשת רשות להתגונן.

4. ביום 21/7/15 הוגשה תגובת התובע לבקשה לסילוק התביעה נגד המבקשת על הסף. נטען כי צו ירושה הוא צו דקלרטיבי ולכן ניתן להגיש תביעה נגד יורש גם בטרם ניתן צו ירושה בהתאם לעיקרון הנפילה המיידית של נכסי המנוח אל היורשים כאמור בסעיף 1 לחוק הירושה ובפסיקת בית המשפט העליון ברע"א 5059/10 אלום גולד בע"מ נ' דור. התובע הוסיף וטען כי הוא לא יודע האם העזבון חולק או האם ישנם נכסים בעזבון. עם זאת, נטען כי עצם העובדה שהמבקשת הגישה בקשה לצו ירושה מלמדת על כך שייתכן וישנם נכסים בעזבון. עוד נטען לעניין זה כי ביום 24/3/14 הגישה המנוחה לבית הדין לעבודה תביעה בתיק ס"ע 47449-03-14 נ' חברת ברק גדעון בע"מ שהיתה מעסיקתה של המנוחה. נטען כי עיון באתר נט המשפט מלמד שתביעה זו ממשיכה להתנהל באמצעות המבקשת ואף התקיים בה דיון הוכחות ביום 15/6/15.

5. ביום 7/9/15 הגישה המבקשת בקשת רשות להתגונן, שהיא למעשה תשובה לתגובת התובע. נטען כי כל עוד לא הומצאה החלטת רשם הירושה לפיה המבקשת היא יורשת המנוחה, יש לקבוע שהתביעה הוגשה טרם זמנה. נטען כי פסק הדין שניתן נגד המנוחה בטל מעיקרו. עוד נטען כי המנוחה לא הותירה נכסים ולכן המבקשת לא ירשה ממנה דבר. ב"כ המבקשת מפנה לפסק הדין של בית המשפט העליון ברע"א 6590/10 עזבון המנוח אשתייה נ' מדינת ישראל , בו נקבע כי עזבון אינו ישות משפטית ולכן אינו יכול להיות בעל דין בהליך משפטי כלשהו.

6. עוד נטען כי התובע לא מצא לנכון ליידע את המבקשת על יתרת החוב בחשבון המנוחה ובמקום לעשות זאת הגיש את התביעה. המבקשת טוענת כי לא הוצג בפניה כל מסמך בדבר קיומה של ההלוואה המוזכרת בתביעה ולכן היא מכחישה את מועד קבלת ההלוואה, סכום ההלוואה, קבלת ההלוואה וכן חתימת המנוחה על מסמכי ההלוואה.

7. מן המקובץ עולה כי רק במסגרת התשובה לתגובה הועלתה לראשונה הטענה לפיה פסק הדין שניתן נגד העזבון ביום 15/6/15 לא יוכל לעמוד כיוון שניתן בניגוד לפסק דין של בית המשפט העליון ברע"א 6590/10. מדובר בטענה ממשית, אשר ראוי לאפשר לתובע להגיב לה טרם הכרעה בטענה.

8. אשר על כן, אמתין לתגובת התובע עד 14/10/15.

אי הגשת תגובה תביא לביטול פסק הדין שניתן כנגד העזבון, מחיקת התביעה כנגד העזבון על בסיס האמור ברע"א 6590/10 ומתן רשות להתגונן למבקשת על בסיס האמור בבקשת הרשות להתגונן , בצירוף הודעת התובע כי אינו יודע אלו נכסים יש בעזבון והאם העזבון חולק .

לעיוני עם קבלת תגובת התובע או ביום 16/10/15.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רינה פרימוב
נתבע: בנק הפועלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: