ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נאדים מסארווה נגד אלפנט חרושת עץ בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת אינעאם דחלה-שרקאוי

תובע

נאדים מסארווה

נגד

נתבעות

  1. אלפנט חרושת עץ בע"מ
  2. מנורה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטה מיום 06.07.15 להלן הצעת בית המשפט בתיק:

נזק מיוחד

הפסד שכר לעבר

בקביעת הפסד שכר זה, החישוב ייערך על בסיס השכר שנקבע על ידי המל"ל.

כתוצאה מהתאונה לתובע נקבעה תקופת אי כושר מלאה בשיעור של 100%, לתקופה מיום 15.01.10 ועד ליום 13.04.10, דהיינו 3 חודשים.

שכרו של התובע שנקבע על ידי המל"ל – 17,003 ₪ ולחודש 5,668 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית = 6,592 ₪.

מכאן, הפסד שכרו של התובע לעבר הינו הסך של 6,592 * 3 חודשים = 19,776 ₪.

הגם שהתובע טען להפסד שכר חלקי בעבר למשך ששה חודשים בהם נקבעה לו נכות זמנית בשיעור של 30% , אלא שלא מצאתי לפסוק לתובע כל סכום בגין הפסד נטען זה, ככל ובתום תקופת אי הכושר הנ"ל חזר התובע לעבודה, כעולה מתלושי השכר וטופסי 106 שצורפו בפניי, מהם עולה כי התובע חזר לעבודה בהיקף מלא בשורות הנתבעת 1.

הוצאות רפואיות ונסיעות לעבר - גלובלי

לצורך תחשיב זה בלבד, אקבע פיצוי גלובלי בסך של 5,000 ₪.
באשר להוצאות בגין תרופות וטיפולים לעבר, קביעה זו באה לאור העובדה כי הרי עניין זה טעון הוכחה, והתובע לא צירף קבלות על ההוצאות הרפואיות הנטענות, מה גם שעסקינן בתאונת עבודה, אשר התובע זכאי לטיפול רפואי חינם בגינה, מכוח חוק בריאות ממלכתי.

עזרת צד ג' בעבר

לאור הפגיעה ואחוז הנכות הרפואית, ולצורך תחשיב זה בלבד, אקבע פיצוי גלובלי בסך של 5,000 ₪.

סה"כ נזק מיוחד

29,776 ₪.

נזק כללי

הפסד שכר לעתיד

בחוות דעתו הרפואית קבע מומחה בית המשפט כי לתובע נותרה דרגת נכות רפואית בשיעור של 8% בגין קטיעת חצי הגליל הסופי, בהתאם לסעיף 43 (1)(ד) לתקנות המל"ל (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, וכן 5% בגין צלקת מכאיבה או מכערת, המהווה מחצית סעיף 75 (1) (ב) לתקנות הנ"ל.

מכאן, סך דרגת הנכות המשוקללת שנקבעה לתובע בגין התאונה הינה בשיעור של 12.6%.

יחד עם זאת, אני סבורה כי לתובע לא נותרה נכות תפקודית כתוצאה מהתאונה. אומר כי מעיון בתלושי השכר וכן טופסי 106 אותם צירפו הן התובע והן הנתבעות, בדבר הכנסותיו של התובע, עולה כי, לאחר תקופת אי הכושר שנקבעה לתובע למשך 3 חודשים, היינו עד לתאריך 13.04.10, חזר הלה לעבוד במקצועו, הנגרות, אצל הנתבעת 1, במשרה מלאה, כאשר מעיון בתלושי השכר וטופסי 106 הנ"ל, התובע אף הגדיל את כושר השתכרותו באופן משמעותי לאחר התאונה, מזו שלפני התאונה, הגם שלטענתו, נגרמה לו פגיעה תפקודית שאינה מאפשרת לו לעשות ביד שנפגעה שימוש כפי שעשה קודם לכן.

יחד אם זאת, ובשים לב לכך כי מדובר בתובע שגילו צעיר וכושר בריאותו ותפקודו מאפשרים לו לחזור לעבודה באופן מלא, ויש להניח כי הנכות הצמיתה שנקבעה לו עלולה לפגוע בכושר השתכרותו לעתיד, ולצורך תחשיב זה בלבד, אני מעמידה את הפסד השכר לעתיד, באופן גלובלי על הסך של 70,000 ₪.

כאב וסבל

בהתחשב במהות הפגיעה, הטיפולים הרפואיים, הנכות הרפואית, תקופת האשפוז, תקופת אי הכושר, ולאחר ניכוי גיל, הנני מעריכה את הפיצוי ראש הנזק זה בסך של 25,000 ₪.

הוצאות רפואיות ונסיעות לעתיד – גלובלי

לצורך תחשיב זה בלבד, אקבע פיצוי גלובלי בסך של 2,000 ₪.

הפסד תנאים סוציאליים

שכרו של התובע לא נפגע, ככל ולאחר התאונה חזר לעבוד במשרה מלאה.

סה"כ נזק כללי

99,000 ₪.

סה"כ נזק מיוחד + כללי – 128,776 ₪

חלוקת האחריות

מבלי לקבוע מסמרות בשלב זה, בחישוב זה לקחתי בחשבון טענותיהם של התובע וכן של הנתבעות, כפי שעלו בכתבי הטענות ותחשיבי הנזק מטעמם, לרבות עניין אחריותה של הנתבעת 1.

אשם תורם של התובע

לצורך תחשיב זה בלבד, אשר מעריכה את אשמו התורם של התובע בקרות התאונה, בשיעור של 10%.

אחריותה של הנתבעת 1 באירוע התאונה

לצורך תחשיב זה, אני מעריכה אחריותה של הנתבעת 1 בשיעור של 90%, בהיותה מעבידו של התובע ביום התאונה, אשר היה עליה להדריך את התובע בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות דרכי הבטיחות, במיוחד ועבודתו הינה בדיסק חשמלי עת עמידה בגובה על סולם.

בעניין זה לקחתי בחשבון תוכן הרישום בטופס מתן טיפול רפואי (בל/250), בו מתוארת פגיעתו של התובע, ומאושרת על ידי מנהל המפעל בו אירעה הפגיעה, המהנדס מטעם הנתבעת 1.

אומר כי אין בהצגת טופס "חניכת עובד" וכן טופס "תיעוד הדרכות" (נספחים א' וב' לתחשיב הנתבעת) לבדם, כדי להצביע, בשלב זה, כי התובע אכן קיבל את מלוא ההדרכה המתאימה לסוג העבודה בה נפגע, ומה כללה הדרכה זו, ובאם התובע הונחה לעבוד עם כלים מסוימים ולא עשה כן.

יחד עם את, בקביעתי זו לא נעלמו מעיניי טענות הנתבעות בעניין תפקידו של התובע, עובר לתאונה, ואשר מתוקף תפקידו זה, היה עליו להיות מודע לדרכי ביצוע העבודה ולנוהלי הבטיחות.

התוצאה

על כן, הצעת בית המשפט לסיום התיק הינה בסך של 128,776 ₪, בניכוי אשם תורם בשיעור של 12,877 ₪, ובניכוי תשלומי המל"ל בשיעור של 42,156 ₪ (משוערך להיום) ובסה"כ 73,743 ₪. לכך יש להוסיף אגרת בית משפט, הוצאות ושכ"ט עו"ד.

הצדדים יגיבו להצעה הנ"ל תוך 30 יום מהיום.

לעיוני בעוד 30 יום מהיום.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.
ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נאדים מסארווה
נתבע: אלפנט חרושת עץ בע"מ
שופט :
עורכי דין: