ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמעון גרפונקל מהנדסים בע"מ נגד נתבעים שכנגד :


בפני כבוד ה שופטת יסכה רוטנברג

תובעת/נתבעת שכנגד

שמעון גרפונקל מהנדסים בע"מ

נגד

נתבעת/תובעת שכנגד

נתבעים שכנגד

צד ג'

1. אשדר חברה לבניה בע"מ

2. יורשי עזבון המנוח סלו שמעון גרפינקל
3. כלל חברה לביטוח בע"מ

  1. כלל חברה לביטוח בע"מ
  2. ל.נ.ד.ב.רמהנדסים בע"מ
  3. ראננא הנסה בע"צ
  4. אשדר חברה לבנייה בע"מ - נמחקה

החלטה

בקשה מטעם הנתבעת (התובעת שכנגד) לחייב את התובעת (הנתבעת שכנגד) להפקיד ערובה לתשלום הוצאות.

1. תביעה ותביעה שכנגד שיסודן בשירותי תכנון של מערכות אינסטלציה סניטארית, מים, ביוב, ומתזים לכיבוי אש . התביעה העיקרית הוגשה על ידי המתכננת בגין אי תשלום דמי התכנון המגיעים לה לטענתה על פי המוסכם בין הצדדים, בסכום של 268,174 ₪. התביעה שכנגד הוגשה על ידי החברה עבורה בוצע התכנון, בטענה שעבודות התכנון היו לקויות, הן לא הושלמו, ועקב כך נגרמו לתובעת שכנגד נזקים והוצאות בסכום של 846,826 ₪. הנתבעים שכנגד 1 – 2 שלחו הודע ה לצד דים שלישיים, וצדדים אלו אינם חלק מהבקשה דנן.

2. המבקשת טוענת שבהתאם לסעיף 353א לחוק החברות ובהתאם לפסיקה הנוהגת , בהיות המשיבה (התובעת) חברה בע"מ , חזקה היא שיש לחייבה בהפקדת ערובה לתשל ום הוצאות. לאור זאת, ומאחר והמשיבה בתגובתה לא התייחסה כלל למצבה הכלכלי, היא לא הפריכה את החזקה הקיימת ויש לחייבה להפקיד ערובה בסכום של 10% מסכום התביעה .

המשיבה טוענת שמטרת הבקשה היא למנוע ממנה להמשיך ולנהל את תביעתה הצודקת, ובנסיבות דנן, אין די בעובדה שהתובעת היא חברה בע"מ כדי לחייבה בהפקדת ערובה . המשיבה מדגישה שסיכויי התביעה גבוהים, שבין הצדדים קשרי מסחר של עשרות שנים, ושלא עלתה בבקשה כל טענה לעניין אי תשלום חובות או מצב כלכלי קשה. עוד נטען כי הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר ובכל מקרה, מאחר והמבקשת הגישה תביעה שכנגד, ייגרמו לה הוצאות בגין ניהול תביעתה שלה.

3. סעיף 353א לחוק החברות קובע את סמכותו של בית שפט לחייב תובעת שהיא חברה בע"מ להפקיד ערובה לתשלום הוצאות המשפט. בניגוד לתובע בשר ודם, שעה שהתובע היא חברה בע"מ , הכלל הוא שיש לחייבה בהפקדת ערובה , אלא אם כן היא הוכיחה שאין חשש שלא יהא ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, או אם היא הוכיחה נסיבות אחרות המצדיקות שלא לחייבה בהפקדת ערובה כאמור . הנטל להוכיח כי אין לחייב בהפקדת ערובה מוטל על החברה התובעת (ראה רע"א 6528/14 בית החלמה בע"מ נ' משרד הבריאות והאסמכתאות שם).

מכאן, שעל המשיבה הנטל להראות שאין לחייבה בהפקדת ערובה להוצאות.

4. המשיבה לא התייחסה בטיעוניה כל עיקר למצבה הכספי, והסתפקה בטיעון כי אין כל טענה שבמהלך השנים היא לא עמדה בהתחייבויותיה הכספיות או כי לא נטען שמצבה הכספי אינו שפיר. בכך הופכת המשיבה את הנטל. כאמור, המבקשת אינה צריכה להוכיח כי אין ביכולתה של המשיבה לשאת בתשלום הוצאות, הנטל הוא על המשיבה להוכיח כי יש בידה יכולת זו.

לאור האמור, יש לחייב את המשיבה בהפקדת ערובה, אלא אם קיימים שיקולים שיצדיקו שלא לחייבה להפקידה.

5. המשיבה פרטה שלושה שיקולים והם: שיהוי בהגשת הבקשה, קיומה של תביעה שכנגד וסיכויי התביעה. איני סבורה כי שיקולים אלו מצביעים על נסיבות חריגות המצדיקות דחיית הבקשה (לשיקולים השונים ראה רע"א 10905/07 נאות אואזיס מלונות ואח' נ. זיסר ואח').

הבקשה לחיוב בהפקדת ערובה הוגשה אמנם לאחר קדם המשפט הראשון , אך הצדדים ניהלו ביניהם הליכי גישור עד סמוך למועד הדיון, ובנסיבות אלו מועד הגשת הבקשה אינו נסיבה המצדיקה דחיית הבקשה. הטענה כי הוגשה תביעה שכנגד אף היא אינה מצדיקה שלא להורות על הפקדת הערובה, אף שעניין זה יילקח בחשבון במסגרת שקילת גובה הערובה. אין מקום להידרש בשלב זה לסיכויי ההליך, מאחר ואין בהם כדי להכריע לכאן או לשם.

לכל האמור יש להוסיף כי מקובלת עלי טענת המבקשת כי שתיקתה הגורפת של המשיבה בכל הקשור למצבה הכלכלי, היא רועמת בנסיבות.

6. אשר לסכום הערובה. התביעה העיקרית היא בסכום של 268,000 ₪ לערך והתביעה שכנגד היא בסכום של 846,000 ₪ לערך . התביעות מתייחסות לאותה מערכת נסיבות, ויש להניח שחלק מהפלוגתאות בתביעה העיקרית יתבררו גם במסגרת התביעה שכנגד . בנסיבות אלו, אני מוצאת לחייב בהפקדת ערובה להוצאות, על הצד הנמוך.

7. התוצאה היא שאני מקבלת את הבקשה, ומחייבת את המשיבה להפקיד ערובה לתשלום הוצאות המבקש ת בסכום של 15,000 ₪. הערובה תופקד במזומן או בער בות בנקאית, וזאת בתוך 30 יום מהיום.

המזכירות מתבקשת לשלוח לצדדים עותק החלטה זו.

ניתנה היום, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמעון גרפונקל מהנדסים בע"מ
נתבע: נתבעים שכנגד
שופט :
עורכי דין: