ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד גואד חאג' יחיא :

לפני כבוד ה שופטת רות וקסמן
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
גואד חאג' יחיא

נוכחים
ב"כ המאשימה עו"ד גינסברג
הנאשם וב"כ עו"ד ג'אסר

פרוטוקול

טיעונים לעונש:
ב"כ המאשימה:
הנאשם נוהג משנת 81, צבר לחובתו 26 הרשעות קודמות. אין ר"פ.
גיליון הרשעות – מוגש ומסומן - ת/1.
נוכח כשלים ראייתיים תוקן כתב אישום לקולא, במסגרת הסדר עותרים ל-7 חודשי פסילה בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית שרוצתה, 180 שעות של"צ, פסילה על תנאי, קנס.
מתחם ענישה – על פי סעיף 40ג(א) לחוק העונשין ותיקון 113 שקובע כי רמת הענישה תהיה על פי עקרון ההלימה, על פי הפסיקה של כבוד השופטת אהד, תומר איפרגן האומרת כי במידה וסעיף האישום משתנה לקולא, אזי מתחם הענישה נע בין 3 חודשים לבין 12 חודשים כאשר ללא נימוקים חריגים יש לשאוף לרף התחתון. במקרה זה בשל הנסיבות המיוחדות איזנו הצדדים את ההסדר ביניהם ל-7 חודשי פסילה בניכוי בתוספת 180 שעות של"צ. על כן נראה כי ההסדר שהוצע עומד במתחם ועל כן מבקשים במשותף לאמצו.

ב"כ הנאשם:
מבקש לכבד את ההסדר. מצטרף לדברי חברי. לציין כי הנאשם נוהג מזה 30 שנה. עברו התעבורתי תקין. מבקש להתחשב בעובדה שלא התנהלו הוכחות. הנאשם הודה בכתב אישום מתוקן בהזדמנות ראשונה וחסך זמן יקר. מדובר ברופא במקצועו. משרת את הקהילה מזה 30 שנה. נשוי ואב ל-5 ילדים. 3 ילדים לומדים באוניברסיטאות בארץ בפקולטה לרפואה.
מדובר במעידה חד פעמית. העונש המוסכם אינו קל במיוחד כאשר מדובר בנאשם שעובד ב-3 מרפאות שונות. מבקש לתת את המילה ה אחרונה לנאשם. הוא מצטער.
לציין כי הנאשם הפקיד רישיונו ביום 1.6.15 במזכירות בית המשפט כאשר הוא מופקד יותר מ-3 חודשים.
הנאשם:
אני מודה ומצטער על מה שקרה. בשמחה אעשה עבודות של"צ.
אני מבין גם כי היה ולא אעמוד בשל"צ ייגזר דיני מחדש, אני הבנתי זאת, אני מודע לכך ואני מסכים לכך. הייתי שם והכרתי את המטופלים.
מבקש לשלם את הקנס תוך 90 ימים.
גזר-דין
בקביעת מתחם העונש ההולם את מעשה העבירה שביצע הנאשם, העיקרון המנחה הוא ההלימה, דהיינו יחס הולם בין חומרת המעשה בנסיבותיו ומידת אשמתו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו כאשר דיניות הענישה אמורה להרתיע מפני ביצוע עבירות תנועה נוספות ולהעביר מסר באמצעות ענישה מחמירה על מי שבהתנהגותו מסכן משתמשי הדרך.

מטעמי מדיניות משפטית ונוכח הלכת ביהמ"ש העליון בעניין כיבוד הסדרי טיעון, ולאחר ששקלתי הטיעונים, אתן ידי להסדר ואכבדו.

לאחר ששקלתי את השיקולים השונים ובחנתי טיעוני הנאשם אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

קנס
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1500 ₪ או 14 ימי מאסר שיישא תמורתם.
הקנס ישולם תוך 90 ימים מהיום.
הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שובר תשלום.

פסילה בפועל
הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 7 חודשים בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית שרוצתה .
מאחר ורישיון הנהיגה הופקד על פי הודעת ב"כ הנאשם במזכירות בית המשפט, תנפיק המזכירות אישור הפקדה ללא צורך בהפקדה נוספת.

פסילה על תנאי
הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 2 חודשים וזאת על-תנאי למשך 3 שנים. התנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינן .

של"צ
אני מצווה על הנאשם לבצע שירות לתועלת הציבור (של"צ) בהיקף של 180 שעות ב מסגרת הקהילה הטיפולים "אלפטאם" בטייבה על פי תוכנית שירות המבחן.
מועד תחילת ביצוע השל"צ ותנאי ביצועו ייקבעו על ידי שירות המבחן, לשם כך על הנאשם ליצור קשר עם שירות המבחן תוך 7 ימים מהיום.

הוסברה לנאשם משמעותו של צו השל"צ ותוצאות הפרתו, משמע במידה ולא יעמוד בצו השל"צ ייגזר דינו מחדש, הוא הבין זאת והסכים לכך.

העתק גזר הדין יישלח לשירות המבחן למבוגרים תוך הפניית תשומת לב שירות המבחן לצו השל"צ ועל שירות המבחן יהיה לדווח לבית המשפט על סיום עבודות השל"צ.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.

ניתנה והודעה היום כ"ד אלול תשע"ה, 08/09/2015 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

הוקלד על ידי איריס יזהר


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: גואד חאג' יחיא
שופט :
עורכי דין: