ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איריס פז נגד חנות "שוש +" :

בפני כבוד ה רשם בכיר נדים מורני

תובעת
איריס פז ת.ז. XXXXXX616

נגד

נתבעת
חנות "שוש +" - חנות בגדים

פסק דין

1. מדובר בתביעה קטנה ע"ס 700 ₪.

2. התובעת טענה בתביעתה כי ביום 19/11/14 הגיעה ביחד עם חברתה גב' קרן איטח (להלן: "גב' איטח") ועם בתה רוני לעסקה של הנתבעת וביקשו לרכוש שמלה לרוני למסיבת בת מצווה שתתקיים בחודש דצמבר 2014.

3. לטענת התובעת, מיד כשנכנסו לחנות הנתבעת, הם ביקשו להציג בפניהם שמלות מהקולקציה החדשה, מאחר ורוני ביקשה לא ללבוש שמלה זהה לשמלה אחרת של בנות הכיתה שלה, שאף הן חגגו בת מצווה במשך שנת 2014.

4. לטענת התובעת, המוכרות בעסקה של הנתבעת הציג ו בפניה 7-10 שמלות שלא מצאו חן בעיניה ובעיני רוני ובעת שביקשו לעזוב את החנות, הנתבעת הציעה להן שמלה נוספת, אשר מצאה חן בעיניהן וביק שו לרכוש אותה ואף שילמו תמורתה סך 550 ₪ וביקשה לבצע בה תיקון על מנת להתאימה למידות של רוני.

5. השמלה נרכשה ביום חמישי בשבוע וכי בסוף אותו שבוע נודע לרוני שאחת מהחברות שלה שחגגה בת מצווה בחודש אפריל 2014, לבשה שמלה זהה, אשר נרכשה אף היא מחנותה של הנתבעת.
הנתבעת הציגה תמונה של חברת רוני כשהיא לבושה בשמלה זהה ואף הציגה אישור מחברת אשראי המראה שהשמלה נרכשה מאצל הנתבעת בחודש אפריל.

6. ביום א' התובעת וגב' איטח פנו אל הנתבעת וביקשו לבטל את העסקה ולקבל זיכוי בסכום ששולם לנתבעת עבור השמלה, אולם, הנתבעת לא הסכימה להצעתן מהנימוק שנעשו תיקונים בשמלה והיא אינה מחויבת להסכים להחזרתה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.

7. הדיון בתביעה נקבע ליום 5/7/15, אולם הנתבעת לא התייצבה לאותו דיון ובטרם מתן פסק דין בתיק, הגישה בקשה לקביעת מועד חדש מאחר ונפלה טעות וסברה שהדיון נקבע ליום לאחר מכן.

8. הנתבעת הציגה בפני ביהמ"ש שמלה זהה חדשה ואף הציגה את החתיכות שנגזרו משלושת השכבות של השמלה נשוא התביעה.

9. הנתבעת טענה שהיא רכשה את השמלה מהיצרן בחודש נובמבר 2014 והיא נחשבת לקולקציה חדשה. הנתבעת הוסיפה לטעון שיתכן שאותה שמלה הייתה גם בקולקציה הקודמת ומרוב ביקוש היצרן שילב אותה בקולקציה החדשה.

10. הנתבעת העידה שבמשך כל שנה יוצאות 4 קולקציות.

11. מהמסמכים שהוצגו בפני ביהמ"ש, הרי ברור שהשמלה הופיעה בקולקציה קודמת, מבלי לפגוע בטענת הנתבעת שהיא רכשה אותה מהיצרן בחודש נובמבר 2011.

12. יתכן והשמלה הייתה חלק מהקולקציה החדשה בנוסף להשתתפותה בקולקציה הקודמת, דבר אשר בוודאי היה ידוע לנתבעת ולא גילתה אותה לתובעת ובמידה והנתבעת הייתה מגלה זאת לתובעת, הרי היא לא הייתה רוכשת את השמלה מאחר ורצונה היה לרכוש שמלה מקולקציה חדשה ולצמצם את האפשרות שבתה רוני תלבש שמלה זהה למי מחברותיה.

13. שוכנעתי גם שהנתבעת ביצעה בשמלה תיקונים מהותיים, ולפיכך, היא לא הייתה מחויבת להסכים לביטול העסקה, לפי הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.

14. על אף זאת, התובעת הייתה רשאית לבטל את ההסכם שהיה בינה לבין הנתבעת (עסקת המכר) מכח הוראות חוק החוזים (חלק כללי) (הוראות סעיפים 15, 20 לאותו חוק).

15. הוראת סעיף 15 לחוק החוזים (חלק כללי) קובעת:

"הטעיה :
מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לענין זה "הטעיה" - לרבות אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן."

הוראת סעיף 20 לאותו חוק קובעת:

"דרך הביטול :
ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפיה - תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפיה."

16. ביהמ"ש קובע שהתובעת הוטעתה ע"י הנתבעת בכל הקשור למכירת השמלה לפחות ע"י כך שהנתבעת לא גילתה לה את העובדה שהשמלה נמנתה גם על הקולקציה הקודמת.

17. לאור האמור לעיל, ביטול העסקה, כפי שנעשה ע"י התובעת, נעשה כדין וזכותה הייתה לקבל השבה לתמורה ששולמה על ידה, בהתאם להוראת סעיף 21 לחוק החוזים הנ"ל הקובעת:

"השבה לאחר ביטול:
משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויו של מה שקיבל."

18. סיכומו של דבר, אני מחליט שביטול העסקה נעשה כדין ומורה לנתבעת להשיב לתובעת סך של 550 ₪, אשר שולם לה עבור השמלה.
בנוסף, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 300 ₪ בגין הוצאות משפט וזאת בהתחשב בעובדה שהיא לא התייצבה לדיון שהתקיים ביום 5/7/15.

הסכומים שנפסקו עפ"י פסק דין זה ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

19. התובעת תחזיר את השמלה שרכשה לידי הנתבעת תוך 10 ימים מיום קבלת העתק מפסק דין זה.

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איריס פז
נתבע: חנות "שוש +"
שופט :
עורכי דין: